draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 03.01.2019WorkingDay Latvia client - one of the largest production companies in Latgale (region in the Southeast of Latvia), whose products are exported to different countries, is seeking to increase its team with a

CHIEF ENGINEER


The skills and experience you require
 • Higher technical education;
 • At least three years job experience in a leading position working for a manufacturing company;
 • Good knowledge of Russian and English;
 • Outstanding MS Office proficiency;
 • Experience with an international company or group of companies will be considered to be an advantage.

  Your job duties will include:
 • Participation in planning the company’s development and technical provisioning;
 • Ensuring and planning the manufacturing company’s technical development and operation;
 • Creating opportunities and making proposals to improve the efficiency of the factory’s operation;
 • Coordination and responsibility for occupational health and safety issues at the factory;
 • Responsibility for timely and regular repairs and maintenance of technical equipment.

  We will offer you
 • A dynamic working environment in an international and stable manufacturing company;
 • Salary (2000-3000 EUR gross), according to competence and achievements;
 • Social guarantees;
 • Professional growth opportunities.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ilze Černova:
  Phone: + 371 29207591 E-mail: ilze.cernova@workingday.lv
  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - viens no lielākajiem Latgales ražošanas uzņēmumiem, kura produkcija tiek eksportēta uz daudzām valstīm dažādos kontinentos, savā starptautiskajā komandā aicina

  GALVENO INŽENIERI

  Jums nepieciešamās iemaņas un pieredze
 • augstākā tehniskā izglītība;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze ražošanas uzņēmumā, vadošā tehniskā amatā;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas MS Office zināšanas;
 • pieredze starptautiskā uzņēmumā vai uzņēmumu grupā tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Darba pienākumos ietilps:
 • piedalīties uzņēmuma attīstības un tehniskā nodrošinājuma plānošanā;
 • nodrošināt un plānot ražošanas uzņēmuma tehnisko attīstību un darbību;
 • rast iespējas un sniegt priekšlikumus ražotnes efektīvākai darbībai;
 • koordinēt un būt atbildīgam/-ai par darba drošības jautājumiem ražotnē;
 • būt atbildīgam/-ai par laicīgu regulāro tehnisko iekārtu remontdarbiem un to apkopi.

  Jums piedāvāsim:
 • dinamisku darba vidi starptautiskā un stabilā ražošanas uzņēmumā;
 • atalgojumu no EUR 2000 - 3000 bruto, atkarībā no kvalifikācijas un darba rezultātiem;
 • sociālās garantijas;
 • profesionālās pilnveides iespējas.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ilzi Černovu:
  Tālrunis: +371 29207591
  E-mail: ilze.cernova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/razosanas-uznemums-latgale/galvenais-a-inzenieris-e/20638&NoButtons=true&popup=1