draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.02.2018WorkingDay Latvia’s client: Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) is one of the biggest creative and media agency groups in Latvia.

It represents the Leo Burnett, Publicis, Starcom, Spark Foundry and Zenith agencies and is 100% owned by Publicis Groupe International – the third biggest group of communication, media and technology companies in the world.

Currently, there is a vacancy to be filled within the Publicis Groupe team in the following position:


INFLUENCER AND SOCIAL MEDIA MANAGER


We are seeking a person characterised by the following attributes:
 • Experience in public relations, especially in partnerships with media and influencers and/or in the management of social network communication;
 • Understanding of Facebook Ads and other online media advertising;
 • Passion for the communication profession and creative work, especially in the fields of Internet media, social networks, mobile applications information platforms;
 • Team inspiration, job delegation, supervision and presentation skills;
 • The ability to think both analytically and creatively;
 • Outstanding Latvian and English language skills;
 • Outstanding proficiency working with MS Office.


  Job duties:
 • Building and maintaining partnerships with the media and influencers;
 • Participation in planning communication strategies and tactics, as well as in the development and dissemination of content in collaboration with the agency’s team and clients;
 • Supervision of the daily operation of social network pages and the team responsible for them;
 • Analysis of communication and its results, use of the conclusions for the benefit of future projects;
 • Regularly upgrading your knowledge, as well as that of the agency team and clients.


  Offer from Publicis Groupe Latvia:
 • A wonderful and helpful team of colleagues;
 • Inspiring working conditions in one of the most beautiful buildings on Alberta Street;
 • Remuneration that corresponds to your experience and skills;
 • Paid mobile phone and health insurance;
 • A great opportunity for career growth in an international company.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV and introduction letter to Inese Bērzabinde!

  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) ir viena no lielākajām radošo un mediju aģentūru grupām Latvijā.

  Tā pārstāv Leo Burnett, Publicis, Starcom, Spark Foundry un Zenith aģentūras un 100% pieder Publicis Groupe International – trešajai lielākajai komunikāciju, mediju un tehnoloģiju uzņēmumu grupai pasaulē.

  Šobrīd Publicis Groupe komandai tiek aicināts/-a pievienoties:


  VIEDOKĻU VEIDOTĀJU UN SOCIĀLO TĪKLU SPECIĀLISTS/-E


  Mēs meklējam personu, kuru raksturo sekojošais:
 • Pieredze sabiedriskajās attiecībās, sevišķi partnerattiecībās ar medijiem un viedokļu veidotājiem un / vai sociālo tīklu komunikācijas veidošanā;
 • Izpratne par Facebook Ads un citu interneta mediju reklāmu;
 • Aizraušanās ar komunikācijas nozari un radošu darbu, jo īpaši interneta mediju, sociālo tīklu, mobilo lietotņu un informācijas platformu jomā;
 • Komandas iedvesmošanas, darbu deleģēšanas, uzraudzības un prezentēšanas prasmes;
 • Spēja domāt gan analītiski, gan radoši;
 • Lieliskas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • Teicamas zināšanas darbā ar MS Office.


  Darba pienākumi:
 • Partnerattiecību veidošana un uzturēšana ar medijiem un viedokļu veidotājiem;
 • Dalība komunikācijas stratēģijas un taktikas plānošanā, kā arī satura izstrādē un izplatīšanā sadarbībā ar aģentūras komandu un klientiem;
 • Sociālo tīklu lapu ikdienas darbības un par to atbildīgās komandas uzraudzīšana;
 • Komunikācijas un tās rezultātu analīze, secinājumu pielietošana turpmāko projektu labā;
 • Regulāra savu, kā arī aģentūras komandas un klientu zināšanu pilnveidošana.


  Publicis Groupe Latvia piedāvājums:
 • Burvīga un pretīmnākoša kolēģu komanda;
 • Iedvesmojoši darba apstākļi vienā no visskaistākajām ēkām Alberta ielā;
 • Atalgojums, kas atbilst Tavai pieredzei un prasmēm;
 • Apmaksāts mobilais tālrunis un veselības apdrošināšana;
 • Brīnišķīga iespēja karjeras izaugsmei starptautiskā uzņēmumā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Inesei Bērzabindei!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/publicis-groupe-latvia/viedoklu-veidotaju-un-socialo-tiklu-specialists-e/20163&NoButtons=true&popup=1