draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 18.06.2019  WorkingDay Latvia klients - Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) ir viena no lielākajām radošo un mediju aģentūru grupām Latvijā.

  Tā pārstāv Leo Burnett, Publicis, Starcom, Spark Foundry un Zenith aģentūras un 100% pieder Publicis Groupe International – trešajai lielākajai komunikāciju, mediju un tehnoloģiju uzņēmumu grupai pasaulē.

  Šobrīd Publicis Groupe komandai aicinām pievienoties:

  RADOŠO PROJEKTU VADĪTĀJU


  Mēs meklējam kandidātu/-i, kuru raksturo sekojošais:

   • aizraušanās ar komunikācijas nozari un radošu darbu;
   • vēlme palīdzēt attīstīties gan klientu biznesam, gan aģentūrai;
   • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
   • pārliecība par sevi un spēja sniegt konstruktīvu pamatojumu ieteiktajiem risinājumiem;
   • precizitāte projektu plānošanā, organizēšanā, izpildē un atskaišu veidošanā;
   • teicamas sadarbības un darbu deleģēšanas prasmes;
   • augsta stresa noturība daudzuzdevumu vidē;
   • pieredze līdzvērtīgā amatā radošajā aģentūrā vai līdzīgā uzņēmumā

  Darba pienākumi:

   • attiecību veidošana ar Latvijas un Baltijas līmeņa klientiem;
   • cieša sadarbība ar projektu komandu, deleģējot, organizējot un uzraugot darbus;
   • projektu tāmju un laika plānu sastādīšana un saskaņošana ar komandu un klientiem;
   • darbu izpildes termiņu, kvalitātes un izmaksu kontrolēšana;
   • projektu prezentāciju sagatavošana klientiem;
   • problēmsituāciju prognozēšana un novēršana;
   • uzticēto klientu budžetu un uzņēmuma ieņēmumu daļas prognožu sastādīšana;
   • regulāra un korekta projektu dokumentācijas sagatavošana un reģistrēšana.

  Publicis Groupe Latvia piedāvā:

   • burvīgu un atbalstošu kolēģu komandu;
   • iedvesmojošus darba apstākļus vienā no visskaistākajām ēkām Alberta ielā;
   • iespēju pielāgot darba laiku atkarībā no projektiem un to izpildes termiņiem;
   • atalgojumu EUR 1300 - 1800 bruto, atbilstoši pieredzei un prasmēm;
   • apmaksātu mobilo tālruni un veselības apdrošināšanu;
   • reālas starptautiskas izaugsmes iespējas Publicis Groupe ietvaros.

  Ja esat Projektu vadītājs/-a, kuru mēs meklējam, lūdzu, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.  A client of WorkingDay Latvia - Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) is one of the biggest creative and media agency groups in Latvia.

  It represents the Leo Burnett, Publicis, Starcom, Spark Foundry and Zenith agencies and is 100% owned by Publicis Groupe International – the third biggest group of communication, media and technology companies in the world.

  Currently, there is a vacancy to be filled within the Publicis Groupe team in the following position:

  CREATIVE ACCOUNT MANAGER


  We are seeking a person characterised by the following attributes:

   • Passion for the communication profession and creative work
   • Desire to help the businesses of clients and the agency to grow
   • Very good Latvian and English language skills
   • Self-confidence and the ability to provide a strong rationale for recommended solutions
   • Precision in project planning, organizing, execution and reporting
   • Outstanding collaboration and task delegation skill
   • High resistance to stress in a multi-task environment
   • Experience in a similar position with a creative agency or similar business .

  Job duties:

   • Building relations with clients in Latvia and on Baltic level
   • Delegating, organizing and supervising tasks in close collaboration with the project team
   • Preparing and approving project cost estimates and time schedules with the team and clients
   • Controlling task execution deadlines, quality and expenditures
   • Preparing project presentations for clients
   • Forecasting and preventing problematic situations
   • Forecasting client budgets and the agency’s share of revenue
   • Preparing and registering project documentation regularly and precisely

  Offer from Publicis Groupe Latvia:

   • A wonderful and helpful team of colleagues
   • Inspiring working conditions in one of the most beautiful buildings on Alberta Street
   • Possibility of adjusting working hours, depending on the projects and deadlines
   • Remuneration EUR 1300 - 1800 gross, according to your experience and skills
   • Paid mobile phone and health insurance
   • A real opportunity for international career growth within Publicis Groupe.

  If you are a colleague we are looking for, please send your CV and introduction letter in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/publicis-groupe-latvia/radoso-projektu-vaditajs-a/20886&NoButtons=true&popup=1