draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.12.2019
  A client of WorkingDay Latvia MMS COMMUNICATIONS LATVIA, representing one of the world's largest communications, media and technology companies Publicis Groupe, invites to join its management team:

  CREATIVE CHAIR

  The Creative Chair has overall responsibility for the creative brands in the Publicis Groupe market. Reporting to the CEO of Publicis Groupe Latvia, you will be responsible for driving the quality, effectiveness and profitability of existing client business and new business within the country’s creative business. Responsible for the reputation of Publicis Groupe in Latvia, the Creative Chair will ensure attracting and retaining the best creative talent as well as delivering on Publicis Groupe’s vision that is fueled by data and enabled by technology.

  Responsibilities:

   • Understand, embrace, and exemplify the Publicis Groupe mission and values as well as the mission and values of the creative brand agencies
   • Develop and deliver strategies to capture both account growth and new business
   • Develop a rhythm of business including developing and training on world class client service process
   • Build lasting, mutually beneficial relationships with senior clients
   • Help the team to manage clients' expectations
   • Take a solutions-oriented approach to addressing client and team challenges
   • Plan and control the financial performance of the groupe's creative business in Latvia

  Requirements/Skills:

   • Demonstrated ability to deliver growth and profitability
   • Has finger on the pulse for innovation and creative solutions
   • Ability to anticipate and quickly assess continually changing client needs and adapt resources and strategies accordingly
   • Excellent written and verbal communication, presentation, organizational, interpersonal and analytical skills
   • Leadership skills to drive team to deliver results
   • Experience in traditional and digital advertising in multiple channels

  About Publicis Groupe:

  Built with clients’ interest at the center, Publicis Groupe recognizes the simultaneous need for specialization and integration in marketing today. Publicis Groupe operates across Publicis Groupe’s four Solutions: Publicis Communications (Publicis Worldwide with MSLGROUP, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi and BBH), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas), Publicis.Sapient (SapientNitro, Razorfish, Sapient Consulting) and Publicis Health (Digitas Health, Publicis LifeBrands, Saatchi & Saatchi Wellness). The global team of more than 80 000 talents is united behind Publicis Groupe's ambition to deliver on the value of "The Power of One" to clients.

  If you would like to make your contribution to the growth of the world-renowned creativity, we look forward to receive your CV in the section Pieteikties!

  A salary range for this position is 2800 - 3400 EUR gross, which is to be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate.

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients MMS COMMUNICATIONS LATVIA, kas pārstāv vienu no pasaules lielākajām komunikāciju, mediju un tehnoloģiju uzņēmumu grupām Publicis Groupe, savai vadības komandai aicina pievienoties:

  RADOŠO AĢENTŪRU VADĪTĀJU

  Radošo aģentūru vadītāja/-as atbildībā ietilpst Publicis Groupe radošo zīmolu vadība. Darbojoties Publicis Groupe Latvia vadītāja pakļautībā, Jūs būsiet atbildīgs/-a par pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un rentabilitātes veicināšanu vietējā mēroga radošajās aģentūrās. Uzņemoties atbildību par Publicis Groupe reputāciju Latvijā radošajā jomā, Jūsu uzdevums būs nodrošināt, lai tiek piesaistīti un noturēti labākie radošie talanti, kā arī realizēta datos un tehnoloģijās balstītā Publicis Groupe vīzija radošo projektu jomā.

  Pienākumi:

   • izprast un īstenot Publicis Groupe un tās radošo aģentūru misiju un vērtības;
   • izstrādāt un īstenot stratēģijas gan esošo klientu, gan jaunā biznesa pieaugumam;
   • ieviest biznesa procesus, t.sk. pasaules līmeņa klientu apkalpošanā;
   • veidot ilgtspējīgas un savstarpēji izdevīgas attiecības ar pastāvīgajiem klientiem;
   • sniegt atbalstu komandai klientu ekspektāciju apmierināšanā;
   • risināt klientu situācijas un komandas izaicinājumus;
   • plānot grupas radošā biznesa finansiālos rezultātus Latvijā un kontrolēt plāna izpildi.

  Prasības / prasmes:

   • spēja nodrošināt biznesa izaugsmi un peļņas pieaugumu;
   • sekošana līdzi aktualitātēm inovāciju un radošu risinājumu jomā;
   • spēja paredzēt un ātri izvērtēt mainīgās klientu vēlmes un pielāgot tām resursus un stratēģijas;
   • izcilas analītiskās, organizatoriskās, komunikatīvās un prezentēšanas prasmes;
   • līderība, motivējot komandu sasniegt izvirzītos mērķus;
   • plaša pieredze tradicionālajā un digitālajā reklāmā.

  Par Publicis Groupe:

  Izvirzot klientu vajadzības par savu prioritāti, Publicis Groupe atzīst, ka mūsdienās mārketingā vienlaikus ir nepieciešama specializācija un integrācija. Publicis Groupe darbība ir vērsta četros virzienos: Publicis Communications (Publicis Worldwide ar MSLGROUP, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi un BBH), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas), Publicis.Sapient (SapientNitro, Razorfish, Sapient Consulting) un Publicis Health (Digitas Health, Publicis LifeBrands, Saatchi & Saatchi Wellness). Publicis Groupe komandu, kurā ir vairāk nekā 80 000 talantu, vieno apņemšanās sniegt klientiem “The Power of One” vērtību.

  Ja vēlaties sniegt savu ieguldījumu pasaules līmeņa radošuma attīstībā, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

  Plānotais atalgojums šajā amatā ir 2800 - 3400 EUR bruto, kas tiks noteikts atbilstoši izvēlētā kandidāta pieredzei un kompetencēm.

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/publicis-groupe-latvia/radoso-agenturu-vaditajs-a-creative-chair/21150&NoButtons=true&popup=1