draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.11.2019


  A client of WorkingDay Latvia is company Pranamat Sales & Marketing. The company creates and executes full advertising and marketing service to promote new high-quality health and beauty products for EU countries, Australia, USA, Russia, Latin America.

  If you have good level in German, if you are passionate about the communication profession and creative work, especially in the fields of Internet media and social networks, we need you for the role:


  German speaking
  Influencer Marketing Specialist


  What will we trust you?

  - research and analyze German speaking markets to find the best new partners - influencers;
  - establish and maintain cooperation with media and influencers (bloggers, experts, media personalities, headliners and celebrities);
  - take part in the development of social media marketing strategies;
  - create, implement and evaluate advertising campaigns;
  - maintain a positive image of the company and promote the brand.

  What will we appreciate in you?

  - higher or incomplete higher education (preferably Marketing, PR or Journalism);
  - experience in public relations, especially in partnerships with media and influencers and / or in the management of social network communication;
  - understanding of Facebook / Instagram Ads and other online media advertising methods;
  - good level in German for daily communication;
  - Latvian and Russian language knowledge;
  - good communication and cooperation skills;
  - desire to learn and fulfill your knowledge and skills;
  - computer skills: advanced user, Internet, PowerPoint, Excel, Word.

  What you get in return:

  - work in a fast-growing health and beauty industry sector;
  - salary (EUR 900 – 1200 gross) depending on your experience in social media marketing;
  - on-the-job training (experienced supervisor, training toolkit, opportunity to participate in PR and marketing training courses and workshops);
  - challenging projects;
  - collaboration with famous editorials, publishers, media personalities and celebrities;
  - young, friendly and helpful team, many corporate events;
  - good office environment, free parking and smiles.

  Are you ready for daily communication with influencers? Send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa:
  Phone: +371 29592278
  E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir uzņēmums Pranamat Sales & Marketing. Uzņēmums veido un nodrošina pilna spektra reklāmas un mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu jaunus augstas kvalitātes veselības un skaistumkopšanas produktus ES valstīs, Austrālijā, ASV, Krievijā, Latīņamerikā.

  Ja Tev ir labas vācu valodas zināšanas, ja Tevi saista komunikācijas nozare un radošs darbs, it īpaši interneta mediju un sociālo tīklu jomā, tad tieši Tevi mēs meklējam amatam:


  Speciālists/-e darbam ar

  viedokļu veidotājiem

  vācu valodā  Ko mēs Tev uzticēsim?

  - meklēt iespējamos labākos sadarbības partnerus - viedokļu veidotājus vācu valodā runājošajās valstīs;
  - veidot un uzturēt sadarbību ar medijiem un viedokļu veidotājiem (blogeriem, ekspertiem, mediju personībām un hedlaineriem, slavenībām);
  - piedalīties sociālo mediju mārketinga stratēģijas izstrādē;
  - veidot, īstenot un analizēt reklāmas kampaņas;
  - popularizēt zīmolu un veidot uzņēmuma pozitīvo tēlu.

  Novērtēsim, ja Tev ir:

  - augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās vai žurnālistikā);
  - pieredze sabiedriskajās attiecībās, sevišķi partnerattiecībās ar medijiem un viedokļu veidotājiem un / vai sociālo tīklu komunikācijas veidošanā;
  - izpratne par Facebook / Instagram Ads un citu interneta mediju reklāmu;
  - ļoti labas vācu valodas zināšanas izmantošanai ikdienas darbā;
  - latviešu un krievu valodas zināšanas;
  - labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  - vēlme mācīties un pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
  - datorprasmes: pieredzējis lietotājs, internets, PowerPoint, Excel, Word.

  Ko Tu iegūsi?

  - darbu augošā veselības aprūpes un skaistumkopšanas nozarē;
  - darba algu (EUR 900 – 1200 bruto), ņemot vērā Tavu līdzšinējo pieredzi sociālo mediju mārketingā;
  - nepieciešamās apmācības (pieredzējuša kolēģa atbalsts, mācību materiāli, iespēja piedalīties sabiedrisko attiecību un mārketinga kursos un semināros);
  - izaicinājumiem bagātus projektus;
  - sadarbību ar slaveniem redaktoriem, izdevējiem, mediju personībām un slavenībām;
  - jaunu, draudzīgu un izpalīdzīgu komandu, daudz korporatīvo pasākumu;
  - lielisku darba vidi, bezmaksas autostāvvietu un smaidus.

  Esi gatavs/-a ikdienas komunikācijai ar viedokļu veidotājiem? Sūti savu CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Baibu Ozoliņu:
  Tālrunis: +371 29592278
  E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/pranamat-eco/german-speaking-influencer-marketing-specialist-specialists-e-darbam-ar-viedoklu-veidotajiem-vacu-va/21130&NoButtons=true&popup=1