draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.07.2019


  A client of WorkingDay Latvia – Pearl Latvija is a Norwegian consulting company with main focus on SAP-related services and products. Pearl Consulting creates value for private and public enterprises by delivering SAP solutions based on templates and best practices (SAP S/4, SAP BI, SAP CRM, SAP PO, hybris, etc).

  Pearl was elected as "this year's Nordic SAP Partner" by SAP for the year 2010, and as the "this year's Norwegian SAP Partner" for 2011 and the “Reselling Partner of the Year” in 2012 and 2013, and the “Business Partner of the Year” in 2016. Pearl is also a SAP Platinum partner.

  Pearl Baltic Labs is expanding and looking for skilled and ambitious employees:


  FRONT-END DEVELOPERS
  for solution area “Insight and Big Data”


  We are looking for 2-3 developers within the Solution area “Insight, Personalization and Big Data”.

  “Big Data. Insight and Personalization” is one of the most strategic areas for Pearl to build up, and we are in the process of developing some groundbreaking products and templates for our customers.

  We are looking for the key persons that can be part of this strategic area within Pearl, and we are in the process of building up a strong team for this in our location in Riga.

  The developers must be fluent in English and have good business understanding. We work in teams and each developer will have large responsibility in their area, and own opinions will be appreciated.

  Desired skills and experience:

   • You prefer to work with Front End, but can do some Back End stuff as well
   • You have good knowledge about HTML and CSS
   • You are fluent in Javascript
   • You know how to make the best out of Javascript with challenges related to areas such as asynchrony, cross domain problems and latency
   • You have interest and/or experiences in Analytics
   • You have clear opinions about how to design Front End solutions
   • You have a good understanding about how business and customer experience relates
   • You are fluent in English

  Company offer:

   • Salary EUR 2000 – 5000 Gross monthly
   • Possibility to earn Annual Bonus
   • Health insurance, paid cell phone and computer
   • Flexible working hours
   • Office in the city center
   • Development opportunities to Senior Developer

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Enija Cara:
  Phone: +371 26779869
  E-mail: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients – Pearl Latvija ir Norvēģijas konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā SAP pakalpojumus un produktus. Piedāvājot SAP risinājumus un labākās prakses (SAP S/4, SAP BI, SAP CRM, SAP PO, hybris, utt.), uzņēmums optimizē privātuzņēmumu un valsts uzņēmumu darbību. Tas ir uz nākotni orientēts, vadošais uzņēmums tehnoloģiju jomā, kura stratēģija un mērķis ir kļūt par vadošo e-komercijas risinājumu piegādātāju. Uzņēmums ir SAP Zelta partneris.

  Sakarā ar uzņēmuma darbības jomas paplašināšanos, uzņēmums meklē:

  FRONT-END PROGRAMMĒTĀJUS/-AS
  “Insight un Big Data” jomā


  Mēs meklējam 2–3 programmētājus darbam risinājumu jomā “Insight, Personalisation and Big Data”.

  “Insight, Personalisation and Big Data” ir viena no stratēģiskākajām jomām un šobrīd Pearl attīsta vairākus inovatīvus produktus un veidnes.

  Programmētājiem ir jābūt ar izcilām angļu valodas zināšanām un labu biznesa izpratni. Mēs strādājam komandās, katram programmētājam ir plaša atbildība par savu jomu, un tiek augstu vērtēts arī darbinieku viedoklis.

  Vēlamās prasmes un pieredze:

   • Jūs dodat priekšroku darbam ar Front-End, bet varat strādāt arī ar Back-End;
   • Jums ir labas zināšanas par HTML un CSS;
   • Jūs brīvi pārvaldāt Javascript;
   • Jūs zināt, kā ar Javascript panākt vislabākos rezultātus, pārvarot saistītos izaicinājumus, piem., sinhronitātes trūkumu, starpdomēnu problēmas un latentumu., u.c.;
   • Jums interesē analītika vai ir pieredze analītikā;
   • Jums ir skaidrs viedoklis par to, kā izstrādāt Front-End risinājumus;
   • Jums ir laba izpratne par saistību starp biznesu un lietotāju pieredzi;
   • Jums ir jābūt izcilām angļu valodas zināšanām.

  Uzņēmums piedāvā:

   • darba algu EUR 2000–5000 bruto mēnesī;
   • bonusu sistēmu;
   • veselības apdrošināšanu, apmaksātus mobilā tālruņa sakaru pakalpojumus un datoru;
   • elastīgu darba laiku;
   • biroju pilsētas centrā;
   • iespēju kļūt par Vecāko izstrādātāju.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Eniju Caru:
  Tālrunis: +371 26779869
  E-pasts: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/pearl-latvija/front-end-programmetaji-as-insight-un-big-data-joma/20940&NoButtons=true&popup=1