draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.02.2019


WorkingDay Latvia client – Pearl Baltic Labs is a Norwegian consulting company with main focus on SAP-related services and products.
Pearl Consulting creates value for private and public enterprises by delivering SAP solutions based on templates and best practices (SAP S/4, SAP BI, SAP CRM, SAP PO, hybris, etc).
Pearl was elected as "this year's Nordic SAP Partner" by SAP for the year 2010, and as the "this year's Norwegian SAP Partner" for 2011 and the “Reselling Partner of the Year” in 2012 and 2013, and the “Business Partner of the Year” in 2016.
Pearl is also a SAP Platinum partner.

Pearl Baltic Labs is expanding, and are looking for skilled and ambitious employees to our office in Riga:


SENIOR TEAM LEAD FOR SOLUTION AREA “INSIGHT AND BIG DATA”

Pearl Baltic Labs is looking for a skilled and experienced consultant within the Solution area “Insight and Big Data” who will build up a strong team for this in our location in Riga.

“Big Data. Insight and personalization” is one of the most strategic areas for Pearl to build up, and we are in the process of developing some groundbreaking products and templates for our customers.

Responsibilities and duties:
 • Personnel responsibility for approx. 5-15 independent and professionally strong consultants in a team that you will be responsible for building up.
 • Inspire and contribute to the development of competence and culture.
 • Provide a good and inclusive working environment and contribute to team collaboration across the customer- partners-vendor dimension.
 • Take lead for your area of expertise, understand the business area's strategic direction and priorities. Work closely with customer responsible managers on a daily basis, to ensure competence and innovation.
 • Work together with other competencies and solution areas to increase the quality of our work and develop more agile innovation processes across Pearl Group.
 • Management and further development of Pearls templates within the solution area.
 • As the leader, be confident to address any lack of quality in our deliveries and take appropriate action if the team or a single consultant does not deliver according to expectations.
 • Report to CEO in the country where you are employed
 • Plan, prioritize and coordinate our expertise and resources within the solution area.
 • Responsibility for providing resources within your solution area to all project deliveries and ensure that we deliver according to the customer's expectations and financial framework
 • Work targeted with day-to-day decisions and continuous improvement to achieve, or exceed, customer expectations towards us with regards to efficiency, cost and quality
 • Share insight and collaborate to ensure that we achieve a wholistic solution delivery from Pearl to our customers.
 • Deliver directly in projects and to PearlCare.

  Requirements:
 • Experience with Big Data and/or Architecture;
 • Higher Education and/or experience and interest within the solution area;
 • Understanding how personalization drives sales and conversion is important;
 • People Management skills – team and relationships builder. Inspire to share knowledge and experience, helpful, eager to learn from others.
 • Good verbal communication, strong collaboration skills, inspirational and clear communication;
 • Knowledge of commerce and omnichannel tools;
 • Previous experience with SAP products is beneficial, but not a must

  Company offer:
 • Salary EUR 2000 – 5000 Gross monthly;
 • Possibility to earn annual bonus;
 • Health insurance, paid cell phone and computer;
 • Flexible working hours;
 • Office in the city center.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients – Pearl Baltic Labs ir Norvēģijas konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā SAP pakalpojumus un produktus. Piedāvājot SAP risinājumus un labākās prakses (SAP S/4, SAP BI, SAP CRM, SAP PO, hybris, utt). , uzņēmums optimizē privātuzņēmumu un valsts uzņēmumu darbību. Tas ir uz nākotni orientēts, vadošais uzņēmums tehnoloģiju jomā, kura stratēģija un mērķis ir kļūt par vadošo e-komercijas risinājumu piegādātāju. Uzņēmums ir SAP Zelta partneris.

  Sakarā ar uzņēmuma darbības jomas paplašināšanos, uzņēmums meklē:

  Vecāko KOMANDAS vadītāju risinājumu jomā “Insights un Big Data”

  Pearl Baltic Labs meklē prasmīgu un pieredzējušu konsultantu darbam risinājumu jomā “Insight and Big Data”, kurš nokomplektēs spēcīgu komandu.

  “Big Data. Insight un personalizācija” ir viena no stratēģiskākajām jomām. Šobrīd mūsu klientu vajadzībām attīstām vairākus inovatīvus produktus un veidnes.

  Jūsu atbildība un pienākumi:
 • Vadīt apmēram 5–15 neatkarīgu un ļoti profesionālu konsultantu komandu, par kuras izveidi Jūs būsiet atbildīgs/-a;
 • Iedvesmot un veicināt kompetences un kultūras attīstību;
 • Nodrošināt labu un iekļaujošu darba vidi un sekmēt komandas sadarbību visā klientu-partneru-tirgotāju dimensijā;
 • Strādāt kopā ar citām kompetencēm un risinājumu jomām, lai paaugstinātu mūsu darba kvalitāti un Pearl Group attīstītu straujākus inovāciju procesus;
 • Vadīt un pilnveidot Pearl veidnes risinājumu jomā;
 • Kā līderim/-ei ar pārliecību norādīt uz mūsu piegāžu kvalitātes trūkumiem un pieņemt atbilstošus mērus, ja komandas vai atsevišķa konsultanta darba rezultāti neatbilst plānotajiem;
 • Atskaitīties uzņēmuma vadītājam valstī, kurā esat nodarbināts/-a;
 • Savā risinājumu jomā plānot, noteikt prioritātes un koordinēt mūsu ekspertīzi un resursus;
 • Savā risinājumu jomā būt atbildīgam/-ai par resursiem visu projektu īstenošanai un nodrošināt mūsu piegāžu atbilstību tam, ko sagaida mūsu klienti, un budžetam;
 • Mērķtiecīgi strādāt pie ikdienas lēmumu pieņemšanas un pastāvīgiem uzlabojumiem, lai nodrošinātu efektivitāti, izmaksas un kvalitāti, ko klienti no mums sagaida, vai pārsniegtu viņu ekspektācijas;
 • Dalīties ar zināšanām un sadarboties, lai nodrošinātu, ka Pearl Group saviem klientiem sniedz holistisku risinājumu;
 • Sniegt atskaites projektu ietvaros un PearlCar;

  Ideālajam kandidātam/ei jābūt:
 • Pieredzei ar Big Data un/vai Sistēmu Arhitektūru;
 • Augstākajai izglītībai un/ vai pieredzei IT risinājumu jomā, eksaktajās zinātnēs;
 • Izpratnei par to kā personalizāciju un konversiju veicina pārdošanu;
 • Komanda veidošanas un vadīšanas prasmes – komandas veidošana un attīstīšana. Spēja iedvesmot dalīties zināšanās, vēlme palīdzēt un mācīties no citiem;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes. Spēja iedvesmot.
 • Izpratne par komerciju un omnichannel rīkiem;
 • Iepriekšējā pieredze ar SAP un tā produktiem ir vēlama, taču nav obligāta.

  Uzņēmums piedāvā:
 • Darba algu EUR 2000–5000 bruto mēnesī;
 • Veselības apdrošināšanu, apmaksātus mobilā tālruņa sakaru pakalpojumus un datoru;
 • Elastīgu darba laiku;
 • Biroju pilsētas centrā.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/pearl-baltic-labs/vecakais-a-komandas-vaditajs-a-insights-un-big-data-risinajumu-joma/20729&NoButtons=true&popup=1