draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 18.09.2019

  A client of WorkingDay Latvia - PAYBIS (www.paybis.com) is a fast-growing finance and technology company working in field of digital and crypto currency having clients in the USA, Asia and EU.

  As the operations expand, the company is looking for:

  ENTRY LEVEL ANTI-FRAUD CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST


  If you have at least secondary education, your written English and Russian is of high quality and you can learn quickly, adapt to a dynamic environment and are interested in financial innovations, we are looking for you.

  Main responsibilities:

   • To service platform clients in excellent English and Russian by answering client questions in writing
   • To check transactions and information on transactions in different systems
   • To provide technical assistance to platform users.

  Company offers:

   • Friendly and professional team
   • Opportunity to start building/ continue your career in an innovative finance sector with possibility to grow till position of Team Leader or join Management Team
   • On-the-job training and colleague’s support
   • Possibility to acquire AML certificate
   • Basic salary from EUR 800 – 1255 Gross monthly (during trial period EUR 890 Gross)
   • Opportunity to earn EUR 1800 Gross when reaching Team Leader position
   • Motivating monthly bonus system based on performance
   • Work in an office near Riga Centre in three shifts including weekends and night shifts on:
   7:30–15:30; 15:30–23:30; 23:30–7:30 (one night shift per week).

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova:
  Phone: +371 24225989
  E-mail: inara.tjurjapina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia клиент– PAYBIS (www.paybis.com) это быстроразвивающаяся финансовая и технологическая компания, работающая в области цифровых валют и криптовалют, с клиентами в США, Азии и ЕС.

  В связи с расширением деятельности компания ищет:

  МЛАДШЕГО СПЕЦИАЛИСТA СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ В ОБЛАСТИ AML


  Если у Bас есть хотя бы среднее образование, вы владеете письменным английским и русским языками на высоком уровне и можете быстро учиться, адаптироваться к динамичной среде и интересуетесь финансовыми инновациями – то мы ищем именно Bас!

  Основные обязанности:

   • Обслуживать клиентов платформы на превосходном английском и русском языках, отвечая на вопросы клиентов в письменном виде
   • Проверять транзакции и информацию о транзакциях в разных системах
   • Предоставлять техническую помощь пользователям платформы.

  Компания предлагает:

   • Дружелюбную и профессиональную команду;
   • Возможность начать/продолжить свою карьеру в инновационном финансовом секторе с возможностью роста до должности руководителя группы или присоединения к команде управления
   • Обучение на рабочем месте и поддержку коллег
   • Возможность получить сертификат AML
   • Базовую зарплату от 800 до 1255 евро в месяц без вычета налогов (на время пробного периода – 890 евро без вычета налогов)
   • Возможность получать 1800 евро без вычета налогов при получении должности руководителя команды
   • Мотивирующую ежемесячную систему бонусов на основе производительности
   • Работу в офисе недалеко от центра Риги в трех сменах, выходные и ночные смены включая: 7:30 – 15:30; 15:30 – 23:30; 23:30 – 7:30 (одна ночная смена в неделю).

  Присылайте свое резюме в разделе Pieteikties!

  Дополнительную информацию можно узнать у Руты Борисовой:
  Телефон: +371 26370215
  Эл. почта: inara.tjurjapina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Улица Тербатас 53-10
  Рига, LV-1011
  Регистрационный номер: 40003793545
  Номер лицензии: 18/2009
  Выдано: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients – PAYBIS (www.paybis.com) ir strauji augošs finanšu un tehnoloģiju uzņēmums, kas nodarbojas ar digitālo un kripto valūtu apmaiņu un apkalpo klientus ASV, Āzijā un Eiropas Savienībā.

  Uzņēmumam attīstoties, komandai tiek aicināts/-a pievienoties:

  JAUNĀKAIS/-Ā ANTI-FRAUD KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS/-E


  Ja Tev ir iegūta vismaz vidējā izglītība, lieliskas rakstiskās angļu un krievu valodas zināšanas, spēja ātri mācīties, iekļauties dinamiskā darba vidē, un ir interese par inovācijām finanšu nozarē, meklējam tieši Tevi!

  Galvenie uzdevumi:

   • apkalpot platformas klientus teicamā angļu un krievu valodā, atbildot uz viņu jautājumiem rakstiski;
   • pārbaudīt transakcijas un informāciju par transakcijām dažādās sistēmās;
   • sniegt tehnisko atbalstu platformas lietošanas jautājumos.

  Uzņēmums Tev piedāvā:

   • pievienoties draudzīgai un profesionālai komandai;
   • iespēju sākt veidot/ turpināt savu karjeru inovatīvā finanšu nozarē, ar izaugsmes iespēju līdz Komandas Vadītāja amata pozīcijai vai uzņēmuma vadības komandai;
   • apmācības, darbu uzsākot;
   • iespēju iegūt AML sertifikātu;
   • pamatalgu ar sociālajām garantijām no EUR 800 – 1255 bruto (pārbaudes laikā EUR 890 bruto);
   • iespēju sasniegt atalgojuma līmeni EUR 1800 bruto apmērā sasniedzot Komandas vadītāja amata līmeni;
   • motivējošu ikmēneša bonusu sistēmu, pamatojoties uz darba sniegumu;
   • darba vietu ērtā birojā netālu no Rīgas centra 3 maiņās, ieskaitot brīvdienas un nakts maiņas:
   7:30 – 15:30; 15:30 – 23:30; 23:30 – 7:30 (viena nakts maiņa nedēļā).

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Rūtu Borisovu:
  Tālrunis: +371 26370215
  E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/paybis/jaunakais-a-anti-fraud-klientu-apkalposanas-specialists-e/21026&NoButtons=true&popup=1