draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.02.2020  A client of WorkingDay Latvia - one of the leading food production company.

  Company is looking for


  CHIEF ACCOUNTANT

  Main tasks:

   • Organize and lead work in the accounting team
   • Provide financial information for reporting, forecasting and control
   • Prepare financial statements for legal entities, participate in financial audits
   • Transfer pricing related issues
   • Ensure compliance with local accounting principles, IFRS as well as internal group policies
   • Participate in the implementation project of a new ERP system
   • Develop of finance processes and tools

  Requirements and qualification:

   • Degree in relevant field (e.g. Accounting, Finance, Economics)
   • At least 3 years’ experience in accounting
   • Good knowledge of Latvian accounting and tax legislation
   • Experience in team management
   • Good understanding of the accounting processes and strong analytical skills
   • Ability to meet strict deadlines with accuracy
   • Ability to challenge ways of working in a constructive way
   • Experience in common finance applications, including MS Office tools
   • Good communication and language skills in English and Latvian
   • Readiness to adopt changes and positive personality with good social skills

  Company offer:

   • Challenging work in the international, dynamic environment
   • Have the opportunity improve your professional skills
   • Competitive salary from EUR 2000 – 2600 gross, depending of your qualification and benefit package
   • Health insurance
   • Professional and kind colleagues
   • Modern working conditions

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Agnese Kokneviča:
  Phone: +371 29592278
  E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients - viens no vadošajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem.

  Uzņēmums aicina pievienoties darbam Rīgas birojā


  GALVENO GRĀMATVEDI

  Jūsu darba pienākumos ietilps:

   • organizēt un vadīt procesus grāmatvedības komandā;
   • sniegt finanšu informāciju atskaitēm, prognozēm un kontroles vajadzībām;
   • nodrošināt likumam atbilstošus, pilnīgus un savlaicīgus pārskatus;
   • risināt ar transfertcenām saistītos jautājumus;
   • nodrošināt finanšu pārskatus saskaņā ar IFRS grupas noteikumiem un termiņiem;
   • piedalīties jaunas ERP sistēmas ieviešanas projektā;
   • attīstīt finanšu procesus un rīkus.

  Nepieciešamās prasmes un kvalifikācija:

   • augstākā izglītība (grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā);
   • vismaz 3 gadu pieredze grāmatvedībā;
   • labas zināšanas par LR grāmatvedības standartiem un tiesību aktiem nodokļu jomā;
   • pieredze komandas vadībā;
   • laba izpratne par grāmatvedības procesiem un izcilas analītiskās spējas;
   • prasme ievērot termiņus un būt precīzam;
   • prasme veikt darba procesus un rast risinājumus konstruktīvi;
   • pieredze finanšu programmu lietošanā, tostarp darbā ar MS Office rīkiem;
   • labas angļu un latviešu valodas komunikācijas prasmes;
   • gatavība pielāgoties pārmaiņām un atvērta personība ar labām sociālajām iemaņām.

  Jums piedāvāsim:

   • interesantu darbu starptautiskā, dinamiskā vidē;
   • iespēju uzlabot savas profesionālās iemaņas;
   • Jūsu kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu no 2000 – 2600 bruto un bonusa sistēmu;
   • veselības apdrošināšanu;
   • atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
   • mūsdienīgi darba apstākļus.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Agnesi Kokneviču:
  Tālrunis: +371 29592278
  E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/partikas-razosanas-uznemums/galvenais-a-gramatvedis-e/21257&NoButtons=true&popup=1