draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.10.2018WorkingDay Latvia’s client - Nexis Fibers is an international polymer fiber manufacturing company whose plants are located in Slovakia and Latvia.
Polymer fiber is used in the production of ropes, air cushions, tires, industrial ropes, nets and other products. Products made in Daugavpils are exported to European countries, North America, South America, South Africa and India.

The company is seeking to augment its team with a

TECHNICAL DIRECTOR IN DAUGAVPILS


The skills and experience you require
 • Higher technical education;
 • At least three years job experience in a similar position working for a manufacturing company;
 • Leadership skills and ability to successfully coordinate and manage a team;
 • The ability to take responsibility, show initiative and justify your opinion;
 • Good knowledge of Russian and English;
 • Outstanding MS Office proficiency and preferably experience working with SAP;
 • Experience with an international company or group of companies will be considered to be an advantage.

  Your job duties will include:
 • Ensuring and planning the manufacturing company’s technical development and operation;
 • Evaluation, support and monitoring of the work done technical personnel subordinate to you;
 • Participation in planning the company’s development and technical provisioning;
 • Creating opportunities and making proposals to improve the efficiency of the factory’s operation;
 • Coordination and responsibility for occupational health and safety issues at the factory;
 • Responsibility for timely and regular repairs and maintenance of technical equipment.

  We will offer you
 • Professional and responsive colleagues;
 • A dynamic working environment in an international and stable manufacturing company;
 • A competitive salary and attractive bonus system;
 • Social guarantees, health and accident insurance;
 • Professional growth opportunities.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ilze Černova:
  Phone: + 371 29207591 E-mail: ilze.cernova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Nexis Fibers ir starptautisks polimēru šķiedras ražošanas uzņēmums, kura ražotnes atrodas Slovākijā un Latvijā.
  Polimēru šķiedra tiek izmantota virvju, gaisa spilvenu, riepu, industriālo virvju, tīklu un citu produktu ražošanā. Daugavpilī esošā produkcija tiek eksportēta uz Eiropas valstīm, Ziemeļameriku, Dienvidameriku, Dienvidāfriku un Indiju.

  Uzņēmuma aicina pievienoties savai komandai:


  TEHNISKO DIREKTORU/-I DAUGAVPILĪ

  Jums nepieciešamās iemaņas un pieredze
 • augstākā tehniskā izglītība;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze ražošanas uzņēmumā līdzīgā amatā;
 • līdera dotības, spēja veiksmīgi koordinēt un vadīt komandu;
 • spēja uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un argumentēt savu viedokli;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas MS Office zināšanas, vēlama pieredze darbā ar SAP;
 • pieredze starptautiskā uzņēmumā vai uzņēmumu grupā tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Darba pienākumos ietilps:
 • nodrošināt un plānot ražošanas uzņēmuma tehnisko attīstību un darbību;
 • novērtēt, atbalstīt un kontrolēt pakļautībā esošā tehniskā personāla sniegumu;
 • piedalīties uzņēmuma attīstības un tehniskā nodrošinājuma plānošanā;
 • rast iespējas un sniegt priekšlikumus ražotnes efektīvākai darbībai;
 • koordinēt un būt atbildīgam par darba drošības jautājumiem ražotnē;
 • būt atbildīgam par laicīgu regulāro tehnisko iekārtu remontdarbiem un to apkopi.

  Uzņēmums piedāvā:
 • profesionālus un pretimnākošus darba kolēģus;
 • dinamisku darba vidi starptautiskā un stabilā ražošanas uzņēmumā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un pievilcīgu piemaksu sistēmu;
 • sociālās garantijas, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • profesionālās pilnveides iespējas.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ilzi Černovu:
  Tālrunis: +371 29207591
  E-mail: ilze.cernova@workingday.lv


  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/nexis-fibers/tehniskais-a-direktors-e-daugavpili/20531&NoButtons=true&popup=1