draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 08.03.2018WorkingDay Latvia client Neotech Development is an international software development company with several offices in Baltic states - Tallinn, Estonia and Riga, Latvia. The company is a team of highly skilled, engaged and passionate about software development IT professionals. Their goal is creating a software product of utmost quality by using cutting-edge technologies and solutions.

Neotech Development cares about their employees, therefore provides them with all necessary equipment and benefits taking into consideration individual requests. If you are looking for great colleagues, interesting development projects, nice, bright and modern office space with amazing sunset views, great coffee and a fridge full of snack, you're looking for Neotech Development and we are looking for you as:

FRONT-END DEVELOPER

The company will entrust you:
 • Software development;
 • Thinking through challenging and interesting problems and solving them with your team.

  Your skills and experience:
 • 3+ years of experience in similar position;
 • Excellence and confidence in JavaScript, HTML5 and CSS3, as well as AngularJS, React, Vue or similar frameworks;
 • Previous experience in development of adaptive, responsive and mobile website versions;
 • Experience with SMACSS and/or BEM;
 • Practical skills with LESS/SASS and/or PostCSS;
 • Previous experience in working with Git;
 • Confidence in own ideas while being open for discussion with others;
 • Strong analytical and problem-solving skills, creativeness, honesty;
 • Knowledge of TypeScript will be considered as an advantage.

  The company offers:
 • Very attractive remuneration package & benefits, such as health insurance, trainings etc.;
 • Flexible and informal environment with no bureaucracy;
 • Friendly, positive, professional and highly engaged team;
 • Nice and spacious office in Riga with free parking, great coffee and fridge full of tasty snacks.

  Interested?

  If the position has caught your attention and you wish to apply, please, send your CV to Ieva Pilskalliete as soon as possible!
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients Neotech Development ir starptautisks programmatūras izstrādes uzņēmums ar vairākiem birojiem Baltijā - Tallinā, Igaunijā un Rīgā. Uzņēmums ir augsti kvalificētu, iesaistītu un aizrautīgu IT programmatūras izstrādes speciālistu komanda. Viņu mērķis ir radīt visaugstākās kvalitātes programmatūras produktu, izmantojot visprogresīvākās tehnoloģijas un risinājumus.

  Neotech Development rūpējas par darbiniekiem, tādēļ nodrošina viņiem visu nepieciešamo aprīkojumu un labumus, ņemot vērā katra vēlmes un vajadzības. Ja meklējat lieliskus kolēģus, interesantus attīstības projektus, jauku, gaišu un mūsdienīgu biroja telpu ar lieliskiem saulrieta skatiem, lielisku kafiju un ledusskapi, kas ir pilns ar uzkodām, Jūs meklējat Neotech Development un mēs meklējam Jūs amatam:

  FRONT-END PROGRAMMĒTĀJS/-A

  Jums tiks uzticēts:
 • programmatūras izstrāde;
 • darbs pie sarežģītām un interesantām situācijām un to risināšana komandā.

  No kandidātiem sagaidām:
 • vismaz 3 gadu pieredzi līdzīgā amatā;
 • teicamām zināšanām un uzticamību darbā ar JavaScript, HTML5 un CSS3, kā arī AngularJS, React, Vue vai līdzīgām sistēmām;
 • iepriekšējo pieredzi adaptīvu, ātri reaģējošu un mobilu mājas lapu izstrādē;
 • pieredzi ar SMACSS un / vai BEM;
 • pieredzi ar LESS / SASS un / vai PostCSS;
 • iepriekšējo pieredzi darbā ar Git;
 • uzticību savām idejām, tai pat laikā esot atvērtiem diskusijām;
 • spēcīgām analītiskām un problēmu risināšanas prasmēm, radošumu, godīgumu;
 • zināšanām par TypeScript, kas tiks uzskatītas par priekšrocību.

  Uzņēmums piedāvā:
 • ļoti pievilcīgu atalgojumu un papildus labumu grozu, piemēram, veselības apdrošināšanu, apmācības u.c.;
 • elastīgu un neformālu darba vidi bez birokrātijas;
 • draudzīgu, pozitīvu, profesionālu un ļoti iesaistītu komandu;
 • jauku un plašu biroju Rīgā ar bezmaksas autostāvvietu, lielisku kafiju un ledusskapi ar garšīgām uzkodām.

  Esat ieinteresēts?

  Ja esam Jūs ieinteresējuši un vēlaties pieteikties, lūdzu, sūtiet savu CV pēc iespējas ātrāk Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.