draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 15.07.2019
  A client of WorkingDay Latvia - MSC Shared Service Centre Riga is a part of MSC (Mediterranean Shipping Company), a world leader in global shipping and logistics. MSC Shared Service Center Riga provides professional services and expertise to various MSC business units worldwide.

  We are expanding and enlarging MSC Shared Service Centre in Riga. Therefore, we are looking for engaged professional to join us as

  SENIOR WEB DEVELOPER


  As WEB DEVELOPER you will participate in building global high-quality, innovative and fully performing software. It will be a great possibility to work in a team of professionals for an international company collaborating with colleagues from Latvia, Switzerland, USA and other countries.

  This role will be dedicated to MSC e-commerce and Web projects, which are the basis for MSC digital transformation.

  The candidate should work well in a team environment and be familiar with the latest software development patterns.

  To perform successfully in this position, you need to:

   • Have solid knowledge of C# and jQuery
   • Have experience with Kendo UI , Bootstrap and SQL Server
   • Knowledge of MVC 4/5 (Razor views/HTML helper/Extension class/Editor templates) would be considered as an advantage
   • Understand the security practices
   • Be familiar with WCF/Web services
   • Write, read and speak English fluently
   • Experience with Angular or React would be considered as an advantage

  Being part of MSC means:

   • Great work environment in a modern office with professional and friendly colleagues
   • Training opportunities and all the support for you to grow professionally
   • Competitive salary from EUR 3000 – 3500 gross, depending on your qualification and background
   • Health insurance and other benefits
   • Internal Activity Club, teambuilding events, and other social activities  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients - MSC Shared Service Centre Riga ir daļa no MSC (Mediterranean Shipping Company), un ir pasaules līderis attiecībā uz pārvadāto konteineru kuģniecību, kā arī viens no tirgus līderiem konteineru pārvadājumu kuģniecības jomā Latvijā.

  Mēs paplašinām MSC Shared Service Centre Riga darbību, tāpēc meklējam ieinteresētu speciālistu/-i, kas pievienotos amatā:

  VECĀKAIS/-Ā WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A


  WEB IZSTRĀDĀTĀJS/-A Jūs piedalīsieties globālas augstas kvalitātes, inovatīvas un pilnībā funkcionējošas programmatūras veidošanā. Tā būs lieliska iespēja strādāt profesionāļu komandā starptautiskā uzņēmumā, sadarbojoties ar kolēģiem no Latvijas, Šveices, ASV un citām valstīm.

  Šis darbs tiks veltīts MSC e-komercijas un tīmekļa projektiem, kas ir MSC digitālās pārveides pamatā.

  Kandidātam/-ei ir lieliski jāstrādā komandas vidē un jāpārzina jaunākie programmatūras izstrādes veidi.

  Lai sevi veiksmīgi pierādītu šajā amatā, Jums:

   • jābūt zināšanām par C# un jQuery;
   • jābūt pieredzei darbā ar Kendo UI, Bootstrap un SQL Server;
   • zināšanas par MVC 4/5 (Razor views/HTML palīgs/Paplašinājuma klase/redaktora veidnes) tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • jāsaprot drošības noteikumi;
   • jāpārzina WCF/Web pakalpojumi;
   • jāprot brīvi rakstīt, lasīt un runāt angļu valodā;
   • pieredze darbā ar Angular vai React tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Kā daļa no MSC komandas, Jūs iegūsiet:

   • lielisku darba vidi modernā birojā, kā arī profesionālus un draudzīgus kolēģus;
   • apmācības iespējas un visu nepieciešamo profesionālajai izaugsmei;
   • konkurējošu atalgojumu no EUR 3000 – 3500 bruto, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes;
   • veselības apdrošināšanu un citus ieguvumus;
   • iekšējās aktivitātes, komandas veidošanas pasākumus un citas sociālās aktivitātes.  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/msc-shared-service-centre-riga/vecakais-a-web-programmetajs-a/20929&NoButtons=true&popup=1