draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.05.2020
  A client of WorkingDay Latvia - MSC Mediterranean Shipping Company is a world leader in global container transportation, and a key market player in Latvia. The MSC Family consists of more than 70.000 family members, present in 155 countries.
  The sense of family reflects the way we build, develop and harness positive relationships with our customers. We strongly believe that dedicated personnel resources are the key to our commercial success.
  Our MSC Shared Service Center Riga provides professional remote business support to many of our offices worldwide.

  MSC SHARED SERVICE CENTER RIGA is looking for an:

  INFORMATICA ADMINISTRATOR

  As Informatica Administrator you will administrate and support our informatica platform in collaboration with colleagues from Latvia, Switzerland and other countries.

  Responsibilities:

   Informatica Environment:

    • Administrate and support Informatica development, test and production platforms
    • Participate in platform consolidation
    • Monitor and support scheduled workflows
    • Document and maintain support procedures and Roles & responsibilities matrix document
    • Collaborate with infrastructure team on OS patching
    • Manage Informatica patching/upgrade when necessary
    • Manage access rights
    • Actively participate in cloud migration project (Azure or Informatica cloud).

   Platform monitoring and Incident management:

    • Ensure stability, availability and completeness of the Informatica Environment
    • Platforms and scheduling monitoring, taking corrective/preventive actions
    • Incident analysis and correction
    • Manage cases opened to Informatica support
    • Analyze and correct bottlenecks of the platform
    • Performance monitoring reporting.

   Informatica development:

    • 3rd line support
    • Support Informatica Developers, BI architects and designers.

  You will be a great part of our team if you:

   • Have minimum 3 years hands-on experience with Informatica v.10.2 and above
   • Have Power center or IDQ (including Address doctor) experience
   • Have SQL Server experience (2016, 2017)
   • Are experienced with decentralized organizations and are able to communicate and coordinate with other teams: developers, IT network, DBAs
   • Enjoy team work
   • Are fluent in English (oral and written).

  Being part of MSC means:

   • International experience in a global company
   • An inclusive environment where people of diverse backgrounds love working together
   • Training opportunities and all the support for you to grow professionally
   • Competitive salary from EUR 2000 – 4000 gross, depending on your qualification and background
   • Health insurance and other benefits
   • A modern office space and various social activities.
  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients - MSC Mediterranean Shipping Company ir pasaules līderis jūras konteineru pārvadājumos un nozīmīgs tirgus spēlētājs Latvijā. MSC ir ģimenes uzņēmums, un tā saime sastāv no vairāk nekā 70,000 darbinieku ar pārstāvniecībām vairāk nekā 155 pasaules valstīs.
  Ģimenes piederības izjūta uzņēmumā atspoguļo veidu, kā mēs veidojam un uzturam pozitīvas attiecības ar klientiem. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu panākumu atslēga biznesā ir mūsu personāla
  resursi. MSC Shared Service Center Riga sniedz profesionālu atbalstu daudzām MSC pārstāvniecībām visā pasaulē.

  MSC Shared Service Center Riga aicina pievienoties savai komandai:

  INFORMATICA ADMINISTRATORU/-I

  Informatica administrators/-e sadarbojoties ar kolēģiem Latvijā, Šveicē un citās valstīs, administrē un sniedz atbalstu mūsu Informatica platformas uzturēšanai.

  Pienākumi:

   Informatica vidē:

    • administrēt un sniegt atbalstu Informatica izstrādes, testēšanas un ražošanas platformās;
    • piedalīties platformu konsolidācijā;
    • pārraudzīt un sniegt atbalstu plānotajām darbplūsmām;
    • dokumentēt un uzturēt atbalsta procedūras un lomu & pienākumu matricas dokumentu;
    • sadarboties ar infrastruktūras komandu OS labošanā;
    • pārvaldīt Informatica labošanu/atjauninājumus pēc nepieciešamības;
    • pārvadīt piekļuves tiesības;
    • aktīva dalība mākoņmigrācijas projektā (Azure vai Informatica cloud).

   Platformas uzraudzība un incidentu vadība:

    • nodrošināt Informatica vides stabilitāti, pieejamību un pilnīgumu;
    • uzraudzīt platformas un grafikus, veikt korektīvos/preventīvos pasākumus;
    • veikt incidentu analīzi un labošanu;
    • pārvaldīt ar Informatica atbalstu saistītos gadījumus;
    • analizēt un labot platformas trūkumus;
    • nodrošināt veiktspējas monitoringa atskaites.

   Informatica attīstība:

    • 3-ās līnijas atbalsts;
    • atbalstīt Informatica izstrādātājus, BI arhitektus un dizainerus.

  Aicinām pievienoties mūsu komandai, ja Jums ir:

   • vismaz 3 gadu pieredze, lietojot Informatica v. 10,2 un jaunāku versiju;
   • pieredze ar Power center vai IDQ (ieskaitot Address doctor)
   • pieredze darbā ar SQL serveri (2016, 2017);
   • zināšanas par Automic programmatūru (plānotāju) tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • pieredze strādājot decentralizētās organizācijās, komunicējot un sadarbojoties ar citām komandām: izstrādātājiem, IT tīklu, DBAs;
   • vēlme strādāt komandā;
   • teicamas angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski).

  Ieguvumi, pievienojoties MSC:

   • pieredze starptautiskā uzņēmumā;
   • iekļaujoša darba vide, kurā tiek veicināta un atbalstīta dažādība;
   • apmācību iespējas un viss nepieciešamais profesionālajai izaugsmei;
   • konkurējošs atalgojums no EUR 2000 – 4000 bruto, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes;
   • veselības apdrošināšana un citi labumi;
   • lieliska darba vide modernā birojā un daudzveidīgas komandas saliedēšanas aktivitātes.
  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/msc-shared-service-centre-riga/informatica-administrator-informatica-administrators-e/21327&NoButtons=true&popup=1