draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 10.04.2018
Founded in 2012, Mogo Finance is a rapidly growing financial company operating in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Armenia and Moldova with launch of business in additional European markets planned in the nearest months. Mogo Finance offers finance lease and leaseback services with the most convenient borrowing process for the customer. Successful development of Mogo has been underpinned by custom-made in-house platform, efficient loan portfolio management and robust capital structure.
In 2017 they have opened business and issued loans in 4 new countries and in addition to existing products have started offering unsecured consumer loans.

They are looking for a person with experience, energy and ambitions to join the team in building financial platform. They have a sophisticated financial platform that they rely on and develop further to support the business goals. The system has brilliant solutions and components, but also has some known issues and fallbacks that they aim to address.


RUBY DEVELOPER (RUBY ON RAILS)


Main responsibilities within the team:
 • The team is fully responsible for platform delivery (build architecture, processes and tools, ensures control, availability and provide support);
 • The team Receives business requirements, clarifies and accepts ownership until fulfilled with deliveries;
 • Every individual person is Business Oriented and is looking after improvements and identify areas for efficiency to increase.

  It is very important that you are a detail oriented person who understands the meaning of the words Quality, Commitments, Ownership and Team work.


  Required technical skills and qualifications:
 • Ruby on Rails, Rest API, LEMP, Elasticsearch, etc.;
 • You must be good Web Developer (JavaScript, HTML5, Jquery, Bootstrap, etc.);
 • Good SQL skills and experience working with MySQL and PostgreSQL databases;
 • Experience with version control systems (preferably Git);
 • Shell scripts (bash, cmd, +preferably Python);
 • Any additional knowledge and experience is an advantage;
 • Practical experience with PHP;
 • Experience with Test and DevOps Automation;
 • Experience and practical knowledge with CI configuration (preferably GitLab and SitePoint);
 • Understanding of Software architecture paradigms and patterns;
 • Experience with various CMS platforms;
 • Experience with system performance tuning;
 • Experience working with AWS and Docker.


  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Company events and other activities.

  You should be in the team, if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.

  To apply, please send your CV and motivation letter in section "Pieteikties"!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Mogo Finance, kas dibināts 2012. gadā, ir strauji augošs finanšu uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Armēnijā un Moldovā, un nākamajos mēnešos plānota uzņēmuma paplašināšanās arī citās Eiropas valstīs. Mogo Finance piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem. Veiksmīga Mogo attīstība ir balstīta uz pielāgotām iekšējām platformām, efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.

  2017. gadā filiāles atvēra un aizdevumu izsniegšanu uzsāka 4 jaunas valstis, kā arī papildus esošajiem produktiem ir uzsākts piedāvāt patēriņa kredītus bez nodrošinājuma.

  Uzņēmums meklē cilvēku ar pieredzi, enerģiju un ambīcijām, kas pievienotos komandai finanšu platformas izstrādē. Uzņēmums darbojas ar sarežģītu finanšu platformu, kurai ir izcili risinājumi un komponenti, kā arī konkrētas problēmas un trūkumi, kurus nepieciešams novērst.


  RUBY ON RAILS PROGRAMMĒTĀJS/-A


  Darba pienākumi komandas ietvaros:
 • Komanda ir pilnībā atbildīga par iekšējās sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu (platformas arhitektūras, procesu un rīku izstrāde, nodrošinot kontroli, pieejamību un atbalstu);
 • Komanda uzņem biznesa procesu pieprasījumu, precizē prasības un uzņemas pilnu atbildību par projekta īstenošanu līdz tā nodošanas brīdim;
 • Katrs komandas dalībnieks ir uz rezultātiem vērsts un meklē iespējas pilnveidot sistēmu un tās procesus.

  Ir ļoti svarīgi, lai Jūs būtu uz detaļām orientēta personība, ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu un komandas spēlētājs.


  Prasības kandidātiem:
 • Veiksmīga praktiska pieredze Ruby on Rails, API, LEMP, Elasticsearch, utt.;
 • Lieliskas zināšanas par Web izstrādi (JavaScript, HTML5, Jquery, Bootstrap, utt.);
 • Iemaņas darbā ar MySQL un PostgreSQL datu bāzēm;
 • Iepriekšēja pieredze ar versiju kontroles sistēmām (vēlams GIT);
 • Praktiska pieredze ar PHP;
 • Pieredze darbā ar Test un DevOps automatizāciju;
 • Pieredze un praktiskās zināšanas par CI konfigurāciju (vēlams GitLab un SitePoint);
 • Izpratne par programmatūras paradigmām un arhitektūras modeļiem;
 • Pieredze ar dažādām CMS platformām;
 • Pieredze sistēmas darbības uzlabošanā;
 • Iemaņas darbā ar AWS un Docker;
 • Labas angļu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Profesionāla darba vide, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • Starptautiska pieredze;
 • Pievilcīgs atalgojums un prēmijas, atkarībā no uzņēmuma attīstības tempiem;
 • Sociālais nodrošinājums un pabalsti (ieskaitot veselības apdrošināšanu utt.)
 • Uzņēmuma pasākumi un citas aktivitātes.


  Jums vajadzētu pievienoties Mogo Finance komandai, ja meklējat izaicinājumus un esat ambiciozs/-a. Ja Jums patīk plaša rīcības brīvība un vēlēsieties redzēt, kā Jūsu izpildītie projekti piešķir vērtību strauji augošam uzņēmumam, šī būs īstā vakance Jums.

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā "Pieteikties"!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/mogo-finance/ruby-on-rails-programmetajs-a/20240&NoButtons=true&popup=1