draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 08.04.2019  Founded in 2012, Mogo Finance is a rapidly growing financial company operating in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Armenia and Moldova with launch of business in additional European markets planned in the nearest months. Mogo Finance offers finance lease and leaseback services with the most convenient borrowing process for the customer. Successful development of Mogo has been underpinned by custom-made in-house platform, efficient loan portfolio management and robust capital structure.

  This is an outstanding opportunity for a IT Infrastructure Administrator to join a market leading company who offer development both personally and within the company.


  IT INFRASTRUCTURE ADMINISTRATOR

  You will have a chance to:

   • Maintain and improve infrastructure solution based on business needs
   • Create effective solution for maintaining office and branches running without any IT incidents
   • Implement flexible IAM
   • Achieve efficiencies in providing IT services leveraging virtualization and cloud-based technologies
   • Explore the use of IaaS (Infrastructure as a Service) options, where appropriate and cost-effective
   • Continue to improve enterprise best practices for governance, risk management, transparency

  This opportunity is for you if you have:

   • Good knowledge of Linux securities such as SELinux, SSH, system audit tools etc.
   • Hands on experience with bash shell scripting and python coding
   • Understanding of IP network technologies and software tools for performance monitoring and troubleshooting
   • Knowledge of routing/switching technologies
   • Experience with infrastructure provisioning and configuration management tools
   • Excellent organizational and planning skills
   • Proactive and communicable personality
   • Experience with AWS and Windows AD will be considered a plus

  Company will offer you:

   • Personal and professional development opportunities in fast growing company
   • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way
   • International experience – visit and work with countries you have never been before
   • Salary EUR 2700 – 4000 gross
   • Ownership of company - Stock Options
   • No bureaucracy - every idea and initiative will be appreciated
   • Health insurance from the first working day and paid parking
   • Company social events and other activities

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licences No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Mogo Finance, kas dibināts 2012. gadā, ir strauji augošs finanšu uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Armēnijā un Moldovā, un nākamajos mēnešos plānota uzņēmuma paplašināšanās arī citās Eiropas valstīs. Mogo Finance piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem. Veiksmīga Mogo attīstība ir balstīta uz pielāgotām iekšējām platformām, efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.

  Šī ir lieliska iespēja pieredzējušam un aizrautīgam IT Infrastruktūras Administratoram/-ei pievienoties nozares vadošajam uzņēmumam un kopā sasniegt jaunas virsotnes, gan profesionālajā, gan personīgajā jomā.


  IT INFRASTRUKTŪRAS ADMINISTRATORS/-E

  Tev būs iespēja:

   • uzturēt un pilnveidot uzņēmuma infrastruktūru, ņemot vērā biznesa vajadzības;
   • nodrošināt efektīvu infrastruktūras darbību gan birojā, gan filiālēs;
   • ieviest elastīgu IAM;
   • nodrošināt efektīvus IT pakalpojumus, izmantojot virtualizācijas un mākoņa risinājuma tehnoloģijas;
   • rentabilitātes un lietderības nolūkos izpētīt iespēju izmantot IaaS (infrastruktūru kā pakalpojumu);
   • turpināt uzlabot uzņēmumu praksi pārvaldības, riska vadības un caurskatāmības jomā.

  Tev šis amats ir piemērots, ja Tev ir:

   • labas iemaņas darbā ar Linux sistēmu, (SELinux, SSH, sistēmas audita instrumentiem utt.);
   • praktiska pieredze darbā ar bash shell skriptu un python programmēšanu;
   • izpratne par IP tīkla tehnoloģijām un rīkiem sistēmas uzraudzībai un traucēkļu novēršanai;
   • zināšanas par novirzīšanas/ pārslēgšanas tehnoloģijām;
   • pieredze infrastruktūras darbības nodrošināšanā un konfigurācijas rīku izmantošanā;
   • izcilas organizatoriskās un plānošanas iemaņas;
   • pro-aktīva un komunikabla personība;
   • pieredze darbā ar AWS un Windows AD tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Uzņēmums Tev piedāvās:

   • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
   • profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
   • starptautisku pieredzi – apmeklē un strādā ar valstīm, kurās nekad neesi bijis/-usi;
   • ikmēneša bruto atalgojumu sākot no EUR 2700 līdz 4000;
   • iespēju kļūt par uzņēmuma akciju īpašnieku/-ci;
   • nekādu birokrātiju – katra ideja un iniciatīva tiks novērtēta;
   • veselības apdrošināšanu no pirmās darba dienas un apmaksātu autostāvvietu;
   • uzņēmuma pasākumus un citas aktivitātes.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/mogo-finance/it-infrastrukturas-administrators-e/20787&NoButtons=true&popup=1