draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 23.05.2019
  A client of WorkingDay Latvia – Mars is a global international company, who represents world-known brands - Royal Canin, Snickers, M&M’S, Pedigree, Skittles, Twix, Whiskas, Uncle Bens, Dove, Orbit. Company operates in 80 countries in more than 364 offices, employing 100 000 employees around the world.

  Mars - in order to ensure the growth and development of the company invites to join a team of responsible colleague:

  MASTER DATA ADMINISTRATOR

  Based in Riga, Latvia.

  Job purpose:

   In this position, you will be responsible for preparing all the master data set up in the system for materials and customers, inputting all the pricing conditions, discounts and rebates in the system. The role is responsible for all 12 BBA countries.

  Key responsibilities:

   • Create the master data for all the customers and vendors in SAP;
   • Input all pricing conditions in the system, list price, discounts, rebates;
   • Create the Master Data for all the materials in SAP and communicate the relevant information to all business stakeholders. Run materials’ costing procedure;
   • Organize and run the year end activities related to the function;
   • Maintain and secure a high quality of data in the system;
   • Co-operate with all the other work-streams, Customer Service, Physical Logistics, Demand Planning, Co-packing, Finance, Activity Managers, Sales in order to understand their needs and work behind the continuous improvement of the processes;
   • Combine information, stakeholders in order to understand interdependencies and secure the final outcome of master data set up;
   • Document all processes and ensure any update of them, when necessary;
   • Responsible for co-packing responsibilities back up. Ensure an advanced level of functional and business knowledge in co-packing operations to ensure smooth business activities during back up periods.

  Requirements:

   • University degree, preferably in logistics, business, economics or related fields;
   • Ability to build productive relationships and communicate effectively within Mars;
   • Good analytical skills, focus on details;
   • Preferable that the jobholder has relevant working knowledge in master data area;
   • Systems knowledge: experience using SAP / Atlas is preferable. Experience of using office productivity software (such as Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint etc.) is required;
   • Proficient English language skills (to be used daily) and native in Latvian, Lithuanian or Estonian. Russian will be seen as an advantage;
   • Competencies: action oriented, planning, priority setting, customer focus peer relationship, drive for results.

  We think that work in Mars is great because:

   • We are hiring for a career - not only a job - with world-class brands in a thriving, diverse environment, nurturing ideas. And ideals;
   • We offer a competitive salary from EUR 1200 – 1400 Gross and benefits package;
   • This means to be a part of a growing business that is making a difference for people and pets every day in a fascinating family- owned company, proud to be named The Best Multinational Workplace in Europe for the second year in a row;
   • This is a learning organization, which fosters development on the job and through our Mars University trainings;
   • This will be a mutually rewarding experience in a company that truly puts people first.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients - Mars ir globāla starptautiska kompānija, kura pārstāv visā pasaulē pazīstamus preču zīmolus – Royal Canin, Snickers, M&M’S, Pedigree, Skittles, Twix, Whiskas, Uncle Bens, Dove, Orbit. Kompānija darbojas 80 valstīs, vairāk kā 364 birojos, nodarbinot 100 000 darbiniekus.

  Lai nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi un attīstību aicina pievienoties savai komandai atbildīgu kolēģi amatā:

  PAMATDATU / MASTERDATA ADMINISTRATORU/-I

  Amata uzdevums:


   Šajā amatā Jūs būsiet atbildīgs par visu materiālu un klientu pamatdatu sagatavošanu sistēmā, visu cenu noteikšanas principu, kampaņu atlaižu un citu atlaižu ievadīšanu sistēmā. Jūs būsiet atbildīgs par 12 valstīm.

  Galvenie pienākumi:

   • Pamatdatu sagatavošana par visiem klientiem un tirgotājiem SAP sistēmā;
   • Visu cenu noteikšanas principu, kampaņu atlaižu un citu atlaižu ievadīšanu sistēmā;
   • Pamatdatu sagatavošana par visiem materiāliem SAP sistēmā un attiecīgās informācijas nodošana visiem uzņēmuma ieinteresētajiem pārstāvjiem. Materiālu izmaksu aprēķināšana;
   • Gada noslēguma aktivitāšu organizēšana un izpilde, kas saistīta darba pienākumiem;
   • Sistēmas datu uzturēšana un nodrošināšana augstā kvalitātē;
   • Sadarbība ar citām uzņēmuma nodaļām, klientu apkalpošanas daļu, loģistikas daļu, pieprasījuma plānošanas daļu, ražošanas daļu, finanšu daļu, darbību vadītājiem, pārdošanas daļu, lai izprastu to vajadzības un darbu, kas saistīts ar procesu pastāvīgu uzlabošanu;
   • Informācijas apkopošana, ņemot vērā ieinteresētās personas, lai varētu izprast savstarpējās kopsakarības un nodrošinātu pamatdatu sagatavošanas galīgo variantu;
   • Visu procesu dokumentēšana un to atjaunināšana, nepieciešamības gadījumā;
   • Ražošanas daļas atbildības dublēšana. Nodrošināt augsta līmeņa funkcionālo un biznesa zināšanu;
   • Līmeni ražotāja darbībās, lai nodrošinātu vienmērīgu uzņēmuma darbību aizstāšanas perioda laikā.

  Prasības:

   • Augstākā izglītība, vēlams loģistikā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai līdzīgā nozarē;
   • Spēja veidot produktīvas darba attiecības un uzturēt efektīvu komunikāciju darbā;
   • Labas analītiskās spējas, prasme pievērsties detaļām;
   • Iepriekšēja darba pieredze un zināšanas saistītas pamatdatu/masterdata/ jomu tiks uzskatītas par priekšrocību;
   • Sistēmu zināšanas: pieredze darbā ar SAP sistēmām / vēlamas Atlas sistēmas zināšanas. Pieredze darbā ar biroja programmatūru (piemēram, Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint utt.);
   • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (lietošanai ikdienā) un teicamas latviešu valodas prasmes vai lietuviešu vai igauņu valodas prasmes. Krievu valodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
   • Kompetences: uz rīcību vērsta personība, ar prasmi plānot un noteikt prioritātes, orientētam uz klientu un rezultātu sasniegšanu.

  Mēs domājam, ka strādāt Mars ir lieliska iespēja, jo:

   • Pie mums cilvēki ne tikai strādā, bet veido savu karjeru, strādājot ar pasaulē vadošajiem zīmoliem un pavadot dienu motivējošā, daudzveidīgā vidē ar iedvesmojošām idejām un ideāliem;
   • Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 1200 – 1400 bruto un papildu labumus, kā arī elastīgu darba laiku;
   • Tas nozīmē būt daļai no augoša biznesa, kas maina cilvēku un mājdzīvnieku ikdienas dzīvi, un strādāt aizraujošā ģimenes uzņēmumā, kas ir lepojas;
   • Ar to, ka tam jau otro gadu pēc kārtas ir piešķirts tituls „Labākā daudznacionālā darbavieta Eiropā”;
   • Tā ir organizācija, kas sekmē darbinieku attīstību darbā un pieredzes apmaiņu gan ikdienā, gan Mars Universitātes apmācībās;
   • Tā būs abpusēji vērtīga pieredze darbā starptautiskā uzņēmumā, kas patiesi pirmkārt domā par cilvēkiem.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/mars-latvia/masterdata-administratos-e/20841&NoButtons=true&popup=1