draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 24.01.2020  A client of WorkingDay Latvia - International group of MANITOU was established in 1953 with its headquarters based in Ancenis, West France, currently employing an international team of more than 3.000 people. MANITOU Group is an expert in material – handling solutions for agricultural, construction and industrial markets. Business is conducted under the Manitou, Gehl, Loc and Edge trademarks, through 1,400 independent dealerships in more than 120 countries.
  In 2012 Manitou established a regional office in Latvia to coordinate sales and after sales service in Nordic region.

  To develop the business in Nordic region we are looking for:

  AREA SALES MANAGER

  Responsible for Nordic area (Latvia, Lithuania, Estonia, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland)

  You will be responsible to develop and promote the Manitou Group brands (Manitou, Gehl) sales strategy and generate sales results towards The Manitou dealer and customer network in the Nordic area.

  Tasks and responsibilities:

   • Implement and control the sales policies and relevant sales matters with the dealer network
   • Supervision, development of dealer network and Key Accounts
   • Sales and product support to dealer sales teams
   • Regular participation and support of the network at the national, regional and international fairs
   • Identify marketing or communication needs and design recommendations for sales activities
   • Assure a high level of dealer and customer satisfaction
   • Identify the sales product training needs of the network and organizes them
   • Market data collection, processing and presentation

  Requirements:

   • Successful sales experience (preferably with industrial machinery and equipment)
   • University degree (preferably in economics or technical field)
   • Excellent interpersonal contact skills: perfect communication skills, confidence, and enthusiasm
   • Strong analytical skills, self-motivation, account handling skills
   • Creativity, passion and engagement
   • Fluent English (oral and written), PC skills, driving license
   • Ability to travel frequently for business needs

  Company offers a challenging job in an international environment, in cooperation with professional colleagues, trainings and possibilities for personal and professional development. Stable salary amount from EUR 2000 - 3000, depends on your qualification and experience. Benefit package which includes a company car, health insurance, life insurance with savings and a bonus system.

  To apply, please send your CV and motivation letter in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients – starptautiska uzņēmuma grupa MANITOU, dibināta 1953. gadā, kuras galvenā mītne atrodas Ancenisā, Rietumfrancijā, nodarbinot starptautiskā komandā vairāk nekā 3000 cilvēku. MANITOU Group ir vadošais eksperts materiālu apstrādes risinājumos lauksaimniecības, būvniecības un rūpniecības tirgū. Uzņēmumu grupa pārstāv vadošos preču zīmolus industriālās tehnikas nozarē Manitou, Gehl, Loc un Edge, izmantojot neatkarīgus izplatītājus vairāk nekā 120 valstīs.
  2012. gadā Manitou reģionālais birojs tiek dibināts Latvijā, Rīgā, kas koordinē pārdošanas un pēcpārdošanas servisu Ziemeļvalstu reģionā.

  Lai turpinātu attīstīt biznesu Ziemeļvalstu reģionā, tiek acināts/-a

  REĢIONĀLAIS/-Ā PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A

  darbam Ziemeļvalstu reģionā (Latvija, Lietuva, Igaunija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande)

  Jūsu atbildībā ietilps attīstīt un ieviest Manitou Grupas zīmolu (Manitou, Gehl) pārdošanas stratēģiju, veicinot pārdošanas rezultātus sadarbībā ar MANITOU izplatītāju un klientu tīklu Ziemeļvalstu reģionā.

  Uzdevumi un atbildība:

   • ieviest un kontrolēt pārdošanas politiku un saistītos pārdošanas jautājumus sadarbībā ar izplatītāju tīklu;
   • uzraudzīt izplatītāju tīkla un galveno klientu sadarbības attīstību;
   • atbalstīt izplatītāju tirdzniecības komandu pārdošanā un produktu mārketingā;
   • regulāri piedalīties un atbalstīt izplatītāju tīklu nacionālajos, reģionālajos un starptautiskajos gadatirgos;
   • identificēt mārketinga vai komunikācijas vajadzības un izstrādāt ieteikumus pārdošanas aktivitātēm;
   • nodrošināt augstu izplatītāju un klientu apmierinātības līmeni;
   • noteikt pārdošanas produktu apmācību vajadzības un organizēt tās izplatītājiem;
   • sagatavot, apstrādāt un prezentēt tirgus datus.

  Veiksmīga kandidāta/-es prasības:

   • veiksmīga iepriekšējā pārdošanas pieredze, vēlams darbā ar lauksaimniecības, industriālo vai meža tehniku vai iekārtām;
   • universitātes grāds (vēlams ekonomikā vai inženiertehniskajā jomā);
   • teicamas savstarpējās saskarsmes prasmes: komunikācijas prasmes, uzticība un entuziasms;
   • spēcīgas analītiskās prasmes, pašmotivācija, klientu sadarbības prasmes;
   • radošums, aizrautība, līderība un iesaistīšanās;
   • teicama angļu valodas prasmes (mutvārdos un rakstos), datorprasmes, vadītāja apliecība;
   • iespēja bieži ceļot biznesa vajadzībām.

  Uzņēmums piedāvā izaicinošas darba iespējas starptautiskā, vadošā uzņēmuma grupā, sadarbībā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem, apmācības un iespējas profesionālai un personīgai izaugsmei. Stabilu, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 2000 - 3000 bruto. Motivējošu bonusu sistēmu, kas ietver darba auto, veselības apdrošināšanu, uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu.


  Lai pieteiktos, lūdzu, savu CV angļu valodā un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļās Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/manitou/regionalais-a-pardosanas-vaditajs-a-darbam-ziemelvalstu-regiona-(8-valstis)/21202&NoButtons=true&popup=1