draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 16.10.2019

  A client of WorkingDay Latvia is Luminor – an entrepreneurial bank, built on a modern lifestyle and business approach in the Baltics with the aim of creating a better tomorrow for individuals, entrepreneurs and society as a whole.

  To join a team of professionals responsible for large-scale pan-Baltic projects, Luminor invites a:


  RISK MODEL ANALYST

  As a Risk Model Analyst you will support modeling activities and data analysis in relation to development and implementation of methodology for the bank-wide Stress Testing, and you will support improvement and maintenance of credit risk models in the Baltic countries.

  Your key responsibilities will be as following:

   • Development and implementation of methodology for credit risk Stress Testing
   • Data analysis and modeling to support credit risk Stress Testing calculations
   • Integration of credit risk Stress Testing with the overall bank-wide Stress Testing
   • Improvement and maintenance of models for collective provisioning
   • Development, maintenance and support in implementation of credit risk internal rating system
   • Quantification of credit risk parameters

  Required experience and professional competencies:

   • Graduate from Mathematics / Statistics / Econometrics or Economics
   • Prior knowledge and experience of statistical modeling and/or model validation
   • Working experience at banks, financial institutions or insurances companies
   • Working with large datasets
   • Advanced user in Excel (automation, aggregating and presenting the results) and experience working with modeling tools (like R, EViews)
   • Good knowledge of English
   • Creative thinking and initiativeness to work in smart, efficient way

  Why should you apply?

  This will be a unique opportunity to participate in large-scale projects in the bank's history and to impact how the bank will develop it‘s services in the future. As well as to grow professionally and personally while being supported by highly competent external advisors and also by bank internal subject matter experts. Moreover, Pan Baltic team themselves are initiating these projects by creating their own best practices and you will be a part of it.

  The company offers:

   • Positive and professional work environment
   • Supportive, cooperative and empowered team
   • Salary EUR 2000 – 3200 gross and other benefits

  Join Luminor to build a contemporary organization! To apply, please send your CV in section Pieteikties.

  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients ir Luminor - uzņēmīga banka, kas radīta, balstoties uz mūsdienīgu dzīves stilu un biznesa pieeju Baltijā, ar mērķi – veidot labāku rītdienu privātpersonām, uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.

  Lai pievienotos profesionāļu komandai, kas būs atbildīga par vērienīgiem Baltijas mēroga projektiem, Luminor aicina darbā:


  RISKA MODEĻU ANALĪTIĶI

  Jūsu uzdevums būs sniegt atbalstu modelēšanas darbību īstenošanā un datu analīzē saistībā ar metodoloģijas ieviešanu bankas stresa testēšanai, kā arī veicināt kredītriska modeļu uzlabošanu un uzturēšanu Baltijas valstīs.

  Galvenie pienākumi:

   • kredītriska stresa testēšanas metodoloģijas izstrāde un ieviešana;
   • datu analīze un modelēšana kredītriska stresa testēšanas aprēķinu atbalstam;
   • kredītriska stresa testēšanas integrācija visas bankas kopējā stresa testēšanā;
   • modeļu uzlabošana un uzturēšana kolektīvajiem uzkrājumiem;
   • attīstība, uzturēšana un atbalsts kredītriska iekšējās vērtēšanas sistēmas ieviešanai;
   • kredītriska parametru daudzuma noteikšana.

  Nepieciešamā pieredze un zināšanas:

   • augstākā izglītība matemātikā / statistikā / ekonometrijā vai ekonomikā;
   • iepriekšēja pieredze un zināšanas statistical modeling un/vai model validation riska jomā;
   • pieredze bankā, finanšu uzņēmumā vai apdrošināšanas sabiedrībā;
   • darbs ar lielām datu kopām;
   • Excel prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (automatizācija, apkopošana un rezultātu prezentēšana) un pieredze darbā ar modelēšanas rīkiem (piem., R, EViews);
   • labas angļu valodas zināšanas;
   • radoša domāšana un iniciatīva strādāt gudri un efektīvi.

  Iemesli, kāpēc pievienoties Luminor komandai:

  Šī būs unikāla iespēja piedalīties vērienīgos projektos bankas vēsturē un ietekmēt to, kā banka nākotnē attīstīs savus pakalpojumus, kā arī piedzīvot profesionālu un personisku izaugsmi, pateicoties bankas augsti kompetento ārējo un iekšējo ekspertu atbalstam. Turklāt Baltijas mēroga komandas pašas uzsāk šos projektus, radot paši savas labākās prakses. Un Jūs būsiet daļa no šī procesa.

  Uzņēmums piedāvā:

   • pozitīvu un profesionālu darba vidi;
   • atbalstošu, uz sadarbību vērstu komandu;
   • atalgojumu EUR 2000 – 3200 bruto un citus labumus.

  Pievienojieties Luminor, lai kopā veidotu mūsdienīgu banku! Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties.

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/luminor-bank/riska-modelu-analitikis-e/21069&NoButtons=true&popup=1