draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 19.01.2018
WorkingDay Latvia client is a medium sized logistics company that operates in-between international road and sea freight. Because of its advantageous location and investments in the infrastructure, the company in the latest years has been positioning more convincingly and successfully as cargo transportation, handling and storage hub. One of the strategic goals of the company is to expand both its range of services and customer base.

To achieve the goal, company is announcing vacant role:


COMPANY MANAGER - BUSINESS DEVELOPER


Requirements:
 • Experience in leading role at freight logistics or sea transportation company;
 • Good understanding of international fright business, potential freight courses in Europe and globally;
 • Willingness to undertake the responsibility of managing the businesses and finance results.


  Short description of responsibilities:
 • Company’s budgeting, budget execution, establishing pricing policy, reporting to shareholders;
 • Replenishment and improvement of company’s services, planning operative and administrative functions, as well as controlling them;
 • Developing new business directions, cooperation with partners, business networking.


  Company is providing for this role:
 • Salary EUR 3500 gross, bonuses depending on business goals
 • All necessary technical equipment for the role functions
 • The opportunity to become a Member of the Board


  Please send your CV and motivation letter to Juris Garjāns:
  E-mail: juris.garjans@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29600765

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  Workingday Latvia klients ir vidēji liela loģistikas kompānija, kas atrodas starptautisko auto un jūras kravu transporta ceļu krustpunktā. Pateicoties savam izdevīgajam novietojumam un infrastruktūrā veiktajam investīcijām, kompānija pēdējos gados arvien pārliecinošāk pozicionējas kā nozīmīgs kravu transporta, pārkraušanas un uzglabāšanas mezgls. Viens no kompānijas stratēģiskajiem mērķiem ir biznesa pakalpojumu klāsta paplašināšana un klientu bāzes paplašināšana.

  Lai virzītos uz šo mērķi, kompānija izsludina konkursu uz vakanto amatu:


  KOMPĀNIJAS VADĪTĀJS/-A - BIZNESA ATTĪSTĪTĀJS/-A


  Prasības amata kandidātiem:
 • Pieredze vadošā amatā kravu loģistikas vai jūras pārvadājumu uzņēmumā;
 • Laba izpratne par starptautisko pārvadājumu biznesu, potenciālajiem kravu virzieniem Eiropā un pasaulē;
 • Gatavība uzņemties atbildību par kompānijas biznesa vadīšanu un finanšu rezultātiem.


  Darba pienākumu īss apraksts:
 • Kompānijas budžeta sastādīšana, izpildīšana, cenu politikas veidošana, atskaitīšanās akcionāriem;
 • Kompānijas sniegto pakalpojumu papildināšana un servisa uzlabošana, operatīvo nodaļu un administrācijas darba plānošana, pārraudzība;
 • Jaunu biznesa virzienu meklēšana, darbs ar sadarbības partneriem, biznesa kontaktu dibināšana.


  Kompānija šim amatam nodrošina:
 • Atalgojumu 3500 bruto un prēmijas par biznesa mērķu sasniegšanu;
 • Darba veikšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;
 • Iespēju darboties kompānijas valdē.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un motivācijas vēstuli Jurim Garjānam!
  E-pasts: juris.garjans@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29600765

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/logistikas-uznemums/kompanijas-vaditajs-a-biznesa-attistitajs-a-(eur-3500)/20094&NoButtons=true&popup=1