draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.01.2020

  A client of WorkingDay Latvia - KPMG is one of the largest global networks of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services.

  Company operates in 153 countries and has 200 000 people working in member firms around the world.

  Join KPMG team in Latvia as:


  SENIOR AUDITOR

  Main responsibilities:

   • Auditing financial statements and performing other audits for client companies
   • Leading junior auditors involved in audit projects
   • Cooperate with audit project managers on complex project issues and tasks
   • Training and mentoring junior auditors in their project work
   • Documentation of the audit work in accordance with International Standards of Auditing and KPMG Methodology

  Benefits offered:

   • Opportunity to work for one of the leading audit firms with stable, international clients
   • Professional development opportunities and regular salary reviews
   • Internal and external training opportunities
   • Friendly and supportive team
   • Opportunity to go on business trips for exchange of experience to other KPMG countries
   • Flexible working hours and remote working opportunities during the audit low season
   • Salary in the range of EUR 1500-2100 Gross according to previous experience and competences
   • Overtime pay in accordance with the Latvian Labor Law
   • Annual bonuses based on individual and company performance
   • Comprehensive benefit system - health insurance, sports activities, parking, training, company events, etc.

  Requirements for candidates:

   • Higher education in Finance, Accounting or Economics
   • At least 2 years experience in audit work
   • Knowledge of audit methodology and International Standards on Auditing
   • Ability to work on several complex projects at the same time
   • Willingness to grow professionally and to prove themselves
   • Excellent cooperation and communication skills, willingness to support colleagues, leadership potential
   • High sense of responsibility
   • Good knowledge of Latvian and English, Russian will be considered an advantage
   • Good skills in MS Office (Word, Excel) and experience with accounting software programs.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients - KPMG ir viens no lielākajiem globāliem profesionālu uzņēmumu tīkliem un vadošajiem ekspertiem tirgū, kas sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

  Uzņēmums starptautiski savu darbību attīsta 153 valstīs, apvienojot vairāk kā 200 000 darbinieku.

  Aicinām pievienoties KPMG komandai Latvijā


  VECĀKO AUDITORU/-I

  Galvenā atbildība:

   • veikt finanšu pārskatu auditus un citas revīzijas klientu uzņēmumos;
   • vadīt audita projektos iesaistīto jaunāko kolēģu darbu;
   • sadarboties ar audita projektu vadītājiem sarežģītākajos projekta jautājumos;
   • apmācīt un sniegt atbalstu ikdienas darbā jaunākajiem auditoriem;
   • dokumentēt audita darbu saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas standartiem un KPMG metodoloģiju.

  Jūsu ieguvumi:

   • iespēju strādāt vienā no vadošajiem audita uzņēmumiem ar stabiliem, starptautiska līmeņa klientiem;
   • skaidru profesionālas izaugsmes ceļu un regulāri pārskatītu atalgojumu;
   • uzņēmuma atbalstītas iekšējās un ārējās apmācības;
   • draudzīgu, atbalstošu komandu;
   • iespēja doties pieredzes apmaiņā uz citām KPMG pārstāvētām valstīm;
   • elastīgs darba laiks un attālinātā darba iespējas audita nesezonas laikā;
   • atalgojums robežās no EUR 1500-2100 bruto atbilstoši līdzšinējās pieredzes un kompetenču līmenim;
   • kompensācija par virsstundām saskaņā ar Darba likumu;
   • gada prēmijas, balstoties uz individuālo un uzņēmuma kopējo sniegumu;
   • mūsdienīga, plaša labumu sistēma – veselības apdrošināšana, apmaksātas sporta aktivitātes, autostāvvieta, mācības, uzņēmuma pasākumi u.c.

  Prasības kandidātiem:

   • augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā vai ekonomikā;
   • vismaz 2 gadu pieredze audita darbā;
   • zināšanas par audita metodoloģiju un Starptautiskajiem Revīzijas standartiem;
   • spēju strādāt ar vairākiem sarežģītiem projektiem vienlaicīgi;
   • vēlmi profesionāli augt un pierādīt sevi;
   • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes, vēlme atbalstīt kolēģus, līdera potenciāls;
   • organizētība, racionalitāte un augsta atbildības izjūta;
   • labas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • labas iemaņas darbā ar MS Office (Word, Excel) un pieredze darbā ar grāmatvedības programmām.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/kpmg/vecakais-a-auditors-e/21156&NoButtons=true&popup=1