draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.04.2018Konecranes is a world-leading group of Lifting Businesses™, serving a broad range of customers. We are truly a global company with 16,000 employees at 600 locations in 50 countries. For over 80 years, we have been dedicating ourselves to improve the efficiency and performance of businesses in all types of industries. SIA Konecranes is part of Konecranes group, serving our customers in Latvia market.

Company is looking for a new member to join their team:


EQUIPMENT SALES PERSON, Latvia


Main responsibilities:
 • Engage in various sales activities focusing on selling Industrial Equipment.
 • Promote and support cross-selling (maintenance contracts).
 • Prepare and implement action plans for effective search of sales leads, and develop market share.
 • Implement company equipment sales strategy to achieve sales and profit targets.
 • Identify, research and contact prospective customers to build positive relationships to generate future industrial crane sales business.
 • Visit existing and new customers, building and maintaining good customer relationships within assigned area.
 • Making and following up offers/quotations using company IT tools and processes
 • Develop long term sales and adapt sales activities so these objectives are met.
 • Other tasks assigned by your manager.


  You should have:
 • Education and/or background – technical, engineering.
 • Substantial experience in the business development arena of capital and contractual goods and services.
 • At least 3 years’ experience in Technical Sales or Projects role.
 • There is a strong need to be independent and focused.
 • Excellent negotiation and presentation skills with effective verbal and written communication skills at all levels.
 • A passion for sales and customers.
 • Latvian, Russian and English languages skills in speaking and writing.
 • Computer Skills, MS Office, CRM, AutoCAD (basic skills).


  Company offer:
 • Job in World leading group.
 • International work environment.
 • Possibility for international career.
 • Competitive salary and bonuses.
 • Company car.
 • Trainings in different training centers.


  To apply, please send your CV to Andris Jansons!

  E-mail: andris.jansons@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29237199

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Konecranes ir pasaulē vadošā celšanas iekārtu (Lifting Businesses™) grupa, kas apkalpo plašu klientu loku. Mēs esam patiesi globāls uzņēmums ar 16 000 darbiniekiem 600 vietās 50 valstīs. Jau vairāk nekā 80 gadu mēs paaugstinām visu veidu nozaru uzņēmumu biznesa efektivitāti un sniegumu. SIA Konecranes Latvija ir daļa no Konecranes grupas un apkalpo klientus Latvijas tirgū.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai:


  CELŠANAS IEKĀRTU TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTU/-I Latvijā


  Galvenie darba pienākumi:
 • Nodarboties ar rūpniecības aprīkojuma tirdzniecību.
 • Veicināt un palīdzēt īstenot papildus /cross selling/ pārdošanu (servisa līgumi).
 • Sagatavot un īstenot rīcības plānus efektīvai pārdošanas virzienu meklēšanai un tirgus daļas paplašināšanai.
 • Īstenot uzņēmuma aprīkojuma tirdzniecības stratēģiju, lai sasniegtu plānoto tirdzniecības apjomu un rezultātus.
 • Noteikt, izpētīt un sazināties ar potenciālajiem klientiem, lai veidotu pozitīvas attiecības, kas ļautu nākotnē attīstīt rūpniecības celtņu tirdzniecību.
 • Apmeklēt esošos un jaunos klientus, veidojot un uzturot labas attiecības ar tiem uzticētajā darbības jomā.
 • Izmantojot uzņēmuma IT rīkus un procesus, sagatavot piedāvājumus/tāmes un sekot līdzi to izpildei.
 • Attīstīt ilgtermiņa tirdzniecību un pielāgot tirdzniecības aktivitātes tā, lai sasniegtu noteiktos mērķus.
 • Veikt citus vadītāja uzticētos darba uzdevumus.


  Prasības:
 • Tehniskā/inženiertehniskā izglītība un/vai zināšanas.
 • Vismaz 3 gadu pieredze tehnikas tirdzniecībā vai darbā ar tehniskajiem projektiem.
 • Spēja būt patstāvīgam/-ai un koncentrētam/-ai savos darba pienākumos.
 • Lieliskas pārrunu vešanas un prezentācijas prasmes.
 • Dedzīga vēlme darboties tirdzniecībā un ar klientiem.
 • Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas runā un rakstos.
 • Datorprasmes – MS Office, CRM, AutoCAD (pamatprasmes).


  Uzņēmums piedāvā:
 • Darbu pasaulē vadošā uzņēmumā.
 • Starptautisku darba vidi.
 • Starptautiskas karjeras iespējas.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un citus ieguvumus.
 • Uzņēmuma automašīnu.
 • Apmācības dažādos apmācības centros.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Andrim Jansonam!

  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 29237199

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/konecranes/celsanas-iekartu-tirdzniecibas-specialists-e-latvija/20249&NoButtons=true&popup=1