draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 23.07.2020  A client of WorkingDay Latvia is an international production company - Knauf. The company is a known and an internationally recognized as highest product quality manufacturer of building materials and building systems. Company with talent and daring to see future perspectives, innovation and investment opportunities, as well as the ability to make the right and quick decisions by listening to the valuable ideas of Knauf employees.

  Knauf has grown from a traditional manufacturer to one of the market leaders in the production of dry construction materials. All professionals and amateurs around the world know, recognize and widely use gypsum board, gypsum fibers, cement and acoustic boards, dry gypsum and lime-cement mixtures for interior and exterior use, as well as facade insulation materials.

  Company invite to join their team professional and experienced:

  HEAD OF SALES IN LATVIA

  Your main tasks will be, but not limited:

   • Develop and successfully implement sales strategy and evaluate its effectiveness
   • Ensure detailed business / sales plans are in place with regular follow up and achievement
   • Define key targets and ensure those are achieved
   • Purposeful planning, organization and control of sales and marketing activities, including budgeting and costs control
   • Lead and motivate the team, ensure that team is well prepared and has necessary internal support to achieve results
   • Develop and implement price strategy
   • Build and maintain relationships with customers, decision makers
   • Implement new CRM system and ensure its daily usage
   • Cooperation with other units locally and regionally.

  Skills, experience, and qualifications:

   • Relevant University degree (building, construction, commercial, or similar)
   • Several years of work experience in a sales team management in the relevant area
   • Ability to understand our business directions, markets, customers and competitors
   • Ability to think strategically, to be team leader and team player
   • People management, ability to create a healthy work environment and resolve problem situations and achieve set goals
   • Proven experience with specific accomplishments in growing sales, improving customer satisfaction and building customer relationships
   • Ability to organize own and team’s work, set priorities, argue your point of view, make decisions and take responsibility
   • Open, communicative, strong, proactive and flexible personality
   • Presentation skills, skillful usage of different sales and management techniques
   • Fluent verbal and written communication skills required in Latvian, English and Russian language.

  Your benefits:

   • Work in a responsible and interesting position within an international company with a strong brand
   • Opportunity to work with a professional colleagues and market experts
   • Continuous professional development and growth
   • Competitive salary 4500 – 5500 euro gross monthly and possibility to achieve annual bonus, depending on performance
   • Company car, resources and tools needed for the work
   • Health insurance after probation period.

  If this looks attractive to you, please submit your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks ražošanas uzņēmums - Knauf. Uzņēmums ir starptautiski atzīts, ar iniciatīvu apveltīts būvmateriālu un būvniecības sistēmu ražotājs, kuru raksturo talants un uzdrīkstēšanās saskatīt nākotnes perspektīvas, inovāciju un investīciju iespējas, kā arī spēja ātri pieņemt pareizos lēmumus, ieklausoties darbinieku vērtīgajās idejās.

  Uzņēmums ir izaudzis no tradicionāla ražošanas uzņēmuma, par vienu no tirgus līderiem sausās būves materiālu ražošanā. Gan profesionāļi, gan amatieri visā pasaulē zina, atzīst un plaši izmanto ģipškartona, ģipša šķiedras, cementa un akustiskās plāksnes, sausos ģipša un kaļķa – cementa maisījumus iekšdarbiem un ārdarbiem, kā arī fasādes siltināšanas materiālus.

  Uzņēmums aicina savai komandai pievienoties profesionālu un pieredzējušu:

  TIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJU LATVIJĀ

  Jūsu galvenie uzdevumi būs, bet ne tikai:

   • attīstīt un veiksmīgi ieviest tirdzniecības stratēģiju un novērtēt tās efektivitāti;
   • nodrošināt biznesa / tirdzniecības plānu izstrādi, to regulāru uzturēšanu un īstenošanu;
   • definēt galvenos mērķus un nodrošināt to sasniegšanu;
   • mērķtiecīgi plānot, organizēt un vadīt tirdzniecības un mārketinga aktivitātes, budžeta sagatavošanu, un izmaksu kontroli;
   • vadīt un motivēt komandu, nodrošināt nepieciešamo atbalstu rezultātu sasniegšanai un komandas sagatavotību;
   • attīstīt un ieviest cenu stratēģiju;
   • veidot un uzturēt attiecības ar klientiem, lēmumu pieņēmējiem;
   • ieviest jauno klientu datu bāzi un nodrošināt tās ikdienas izmantošanu;
   • sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām vietējā un reģionālā mērogā.

  Prasības veiksmīgam/-ai kandidātam/ei:

   • augstākā izglītība atbilstošā specialitātē (būvniecībā, celtniecībā, uzņēmējdarbībā vai līdzvērtīgā jomā);
   • veiksmīga vairāku gadu darba pieredze tirdzniecības komandas vadībā saistošā nozarē;
   • izpratne par uzņēmuma darbības virzieniem, tirgus specifiku, klientiem un konkurentiem;
   • veiksmīga pieredze pārdošanas rezultātu pieaugumā, klientu apmierinātības uzlabošanā un sadarbībā ar klientiem;
   • spēja domāt stratēģiski, būt komandas līderim un strādāt komandā;
   • cilvēku vadības prasmes un spēja veicināt veselīgu darba vidi, risināt konfliktsituācijas un sasniegt noteiktos mērķus;
   • spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, noteikt prioritātes, argumentēt savu viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
   • atvērta, komunikabla, proaktīva un elastīga personība;
   • spēcīga, uz klientu orientēta personība;
   • prezentācijas prasmes, prasmīga praktiska dažādu pārdošanas un vadības metožu izmantošana;
   • labas latviešu, angļu un vēlamas krievu valodas zināšanas.

  Jūsu ieguvumi:

   • darbs atbildīgā un aizraujošā amatā starptautiskā uzņēmumā ar spēcīgu un pazīstamu zīmolu;
   • iespēja strādāt kopā ar profesionāliem kolēģiem un nozares ekspertiem;
   • nepārtraukta profesionālā attīstība un izaugsme;
   • konkurētspējīgs ikmēneša atalgojums 4500 – 5500 eiro bruto apmērā un ikgadējais bonuss, kas atkarīgs no darba rezultātiem;
   • uzņēmuma automašīna, u.c. darbam nepieciešamais aprīkojums;
   • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

  Ja šis darba piedāvājums Jums ir pievilcīgs, aicinām iesūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālr .: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/knauf/sales-manager-latvia-tirdzniecibas-vaditajs-a/21403&NoButtons=true&popup=1