draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.05.2018WorkingDay Latvia client - Klasmann-Deilmann Group is the world's leading manufacturer of growing media. Group is represented in more than 70 counties and employs close to 1000 workers worldwide. Klasmann-Deilmann are proud of their first-rate quality of products.
Klasmann-Deilmann Bioenergy SIA specializes in production of fuel biomass- woodchips as well as provides variety of services.
Currently 23 workers are employed in Latvia. There is central office in Riga and branches in Jelgava, Liepāja and Zilaiskalns.Currently the company is looking for an ACCOUNTANT to join their team in Riga.

Purpose of the Job: to handle the full spectrum of financial and accounting role

Key Responsibilities:
 • Securing quality and efficiency of accounting operations (Accounts Payables, Accounts Receivables, General Ledger and others where applicable) in the country
 • Prepare annual and periodic financial reports (e.g., balance sheets, profit and loss statements) and salary calculations
 • Ensure compliance with all policies, procedures, processes and standards pertaining to finance and accounts processing as well as the local law and regulations
 • Supervise, examine and analyse accounting records, financial statements, or other financial reports to assess accuracy, completeness, and conformance to reporting and procedural standards
 • Credit control and liquidity management, providing country specific expertise
 • Contribute toward the development and implementation of accounting and control policies and procedures


  Requirements:
 • Successful work experience in accounting as minimum of 4 years
 • Experience in managing full financial accounting cycle
 • Knowledge of Financial Accounting Standard, Labour Law and other applicable laws, codes and regulations (HR competency will be considered as an advantage)
 • University degree in Finance or Accounting
 • Proficient Excel skills and knowledge in accountancy software systems (SAP knowledge will be considered as an advantage)
 • Excellent English and good knowledge of Russian
 • Driving licence and an ability to drive a car


  Personal Attributes:
 • Solid analytical and interpersonal skills
 • Values compatible with the company culture, and able to work in a
 • collegial manner with a good sense of humour
 • Ability to embrace the sense of urgency, innovation and resourcefulness required at a fast-paced company environment


  The Company offers:
 • Possibility to work in a well-known and international environment with high standards and strong values
 • Excellent working conditions
 • Motivating salary

  To apply, please, send Your CV in English to Santa Veilande!
  E-mail: santa.veilande@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Klasmann-Deilmann Group ir pasaulē vadošais augsnes substrātu ražotājs. Grupa ir pārstāvēta vairāk nekā 70 valstīs, un tajā strādā gandrīz 1000 darbinieku visā pasaulē. Klasmann-Deilmann lepojas ar augstākā līmeņa kvalitātes produktiem.
  Klasmann-Deilmann Bioenergy SIA ir Baltijas valstu vadošo šķeldas ražotāju vidū, kas specializējas kurināmā biomasas - šķeldas ražošanā, kā arī sniedz dažādus pakalpojumus.
  Šobrīd Latvijā strādā 23 darbinieki, centrālais biroja atrodas Rīgā, bet tā filiāles - Jelgavā, Liepājā un Zilaiskalnā.  Šobrīd uzņēmums meklē BILANCSPĒJĪGU GRĀMATVEDI darbam Rīgas birojā.

  Darba mērķis : darboties pilnā finanšu un grāmatvedības jomas pienākumu spektrā

  Galvenās atbildības jomas:
 • grāmatvedības darbību (kreditoru parādi, debitoru parādi, virsgrāmata un citi pēc vajadzības) kvalitātes un efektivitātes nodrošināšana valstī;
 • ikgadēju un periodisku finanšu pārskatu sagatavošana (piem., bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini) un darba samaksas aprēķināšana;
 • atbilstības nodrošināšana visām procedūrām un standartiem, kas attiecas uz finanšu un grāmatvedības dokumentu noformēšanu, kā arī vietējiem normatīvajiem aktiem;
 • grāmatvedības uzskaites, finanšu pārskatu un citu finanšu ziņojumu pārraudzība, pārbaude un analīze, novērtējot precizitāti, pabeigtību un atbilstību pārskatu un procedūras standartiem;
 • kredītu kontrole un likviditātes pārvaldība, nodrošinot konkrētajā valstī nepieciešamo kompetenci;
 • uzskaites un kontroles politikas un procedūru izstrādes un īstenošanas veicināšana.

  Prasības:
 • ne mazāk kā četrus gadus ilga un sekmīga darba pieredze grāmatvedības sistēmā;
 • pieredze finanšu uzskaites cikla pārvaldībā;
 • finanšu grāmatvedības standartu, darba tiesību un citu piemērojamo tiesību aktu, kodeksu un regulu pārzināšana (kompetence cilvēkresursu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • augstākā izglītība finanšu un grāmatvedības jomā;
 • kompetentas Excel lietošanas prasmes un grāmatvedības programmatūru sistēmu pārzināšana (SAP pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • izcilas angļu un labas krievu valodas zināšanas;
 • autovadītāja apliecība un spēja vadīt automašīnu.

  Personiskās īpašības:
 • ievērojamas analītiskās un savstarpējo attiecību veidošanas prasmes;
 • ar uzņēmuma kultūru savienojamas vērtības un spēja strādāt koleģiāli un ar labu humora izjūtu;
 • pieredze ātri un prasmīgi reaģēt sarežģītās situācijās, atvērtība jauninājumiem.

  Uzņēmums piedāvā
 • iespēju strādāt labi pazīstamā un starptautiskā vidē, ko raksturo augsti standarti un pārliecinošas vērtības;
 • lieliski darba apstākļi;
 • motivējoša darba samaksa.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV angļu valodā Santai Veilandei!
  E-pasts: santa.veilande@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/klasmann-deilmann-group/bilancspejigs-a-gramatvedis-e/20277&NoButtons=true&popup=1