draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.06.2020
  Juro is the contract collaboration platform (juro.com) that enables businesses to agree and manage contracts all in one unified workspace. We are rebuilding contracts from the ground-up and for the online age, changing them from static, offline files into modular data models that reflect how modern business relationships should run.

  Juro is backed by Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp and the founders of TransferWise, Gumtree and Indeed.com. Juro has processed more than 50,000 contracts for customers like Deliveroo, Skyscanner, Envoy, Babylon Health and Reach.


  We're a small but fast-growing team of 23+ people based in London and Riga with a shared passion for building the world's best product and empowering others to use it. We love getting together for weekly team lunches, awareness meditation, quizzes, inter-office meetups and more.

  We're growing and recruiting talented developers to join a successful start up company in Riga:

  BACK-END ENGINEER

  We're on a mission to build the best product in the world.

  With 2 offices in London and Riga, our Riga-based Product, Design and Engineering team counts 8 amazing people and growing. We're a very small team achieving big results consistently and rapidly — and so far, everyone who's joined us since our start in 2016 is still with us! In Riga, you're joining a team that encourages and values your contribution, creativity and drive to do better everyday.

  Why do we need you?

  We’re looking for someone to help us define, develop and improve Juro infrastructure and backend services. Working alongside a small team of passionate developers on automating the way people agree you will help define how we can use and reuse internal APIs to quickly release and improve new functionality, enable our partners to leverage the external API to build better services on top of Juro as well as help us manage a growing set of third-party integrations as well as our internal AWS infrastructure. You will have autonomy to make decisions that lead to the best outcomes and help us define the tools and processes that we use in that journey. Reporting into our Engineering Manager, you'll support our growing set of integrations, the support and improvements for both the public as well as the internal set of APIs and maintain the increasing number of internal microservices.

  Your responsibilities:

   • Develop a code that will be the backbone for scalable and high-performing features that power Juro
   • Collaborate with other engineers, product owners, and designers to identify and solve challenging problems
   • Help us improve, define and support the architecture and infrastructure that powers Juro - we’re mostly on AWS for now

  Our requirements:

   • 5+ years of experience in the software engineering industry
   • Worked together with a team on a challenging project, using NodeJS and Typescript
   • Experience working with NoSQL databases, particularly MongoDB
   • Delivered functionality caring about the product as a whole and the 'why' behind the work
   • Built and supported both internal and external APIs
   • Write reliable and maintainable automated tests
   • Integrated security, resilience and scalability into the services that you built

  Bonus, if you have:

   • Mongoose skills
   • Created a robust build pipeline for a complex web application
   • Experience setting up and managing infrastructure with Ansible as well as building and supporting microservices and other systems within the AWS platform

  If start-up environment is something for you, we will be offering you salary in the range of EUR 2500-4500 gross in addition to other benefits (stock options, health insurance, paid conferences and trainings, flexible working hours, spacious office in Riga old town) and growth opportunities with truly international team.

  To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova:
  Phone: +371 28723242
  E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  Juro ir līgumu sadarbības platforma (juro.com), kas ļauj uzņēmumiem vienoties un pārvaldīt līgumus vienā vienotā darbvietā. Mēs pārveidojam līgumus, lai tie atbilstu tiešsaistes laikmetam - mainām tos no statiskiem, bezsaistes failiem uz modulāriem datu modeļiem, kas atspoguļo to, kā vajadzētu darboties mūsdienu biznesa attiecībām.

  Juro investori ir Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp, kā arī TransferWise, Gumtree un Indeed.com dibinātāji. Juro ir apstrādājuši vairāk nekā 50 000 līgumu tādiem klientiem kā, piemēram, Deliveroo, Skyscanner, Envoy, Babylon Health un Reach.


  Mēs esam maza, bet strauji augoša komanda, kas sastāv no vairāk nekā 23 cilvēkiem un atrodas Londonā un Rīgā, un mūsu kopīgā aizraušanās ir darbs pie pasaulē labākā produkta un dot citiem iespēju to izmantot. Mums patīk satikties iknedēļas komandas pusdienās, izpratnes meditācijās, viktorīnās, starpbiroju sanāksmēs un citās aktivitātēs.

  Mēs augam un aicinām darbā talantīgus izstrādātājus, kas pievienotos veiksmīgam jaunuzņēmumam Rīgā:

  BACK-END INŽENIERI

  Mūsu misija ir izveidot vislabāko produktu pasaulē.

  Mums ir divi biroji – Londonā un Rīgā. Mūsu augošajā Rīgas produktu, izstrādes un tehniskajā kolektīvā šobrīd strādā astoņi talantīgi cilvēki. Mēs esam ļoti neliela komanda, kas pastāvīgi un strauji sasniedz lielus rezultātus, un visi dalībnieki, kas mums pievienojās 2016. gadā, joprojām strādā pie mums! Rīgā jūs gaida komanda, kas veicina un novērtē jūsu ieguldījumu radošumu un vēlmi sasniegt labākus rezultātus katru dienu.

  Kāpēc mums vajag Tevi?

  Mēs meklējam cilvēku, kas palīdzēs definēt, izstrādāt un uzlabot Juro infrastruktūras un back-end pakalpojumus. Strādājot nelielā kolektīvā līdzās entuziastiskiem līgumu automatizācijas risinājumu izstrādātājiem, jūs palīdzēsiet definēt, kā mēs varam izmantot un atkārtoti izmantot iekšējās API saskarnes, lai ātri piedāvātu un uzlabotu jaunas funkcijas, dosiet mūsu partneriem iespēju izmantot iekšējās API saskarnes labāku pakalpojumu izstrādei uz Juro bāzes, kā arī palīdzēsiet pārvaldīt nemitīgi augošu ārējās integrācijas risinājumu klāstu un mūsu iekšējo AWS infrastruktūru. Jūs varēsiet patstāvīgi pieņemt lēmumus vislabākā rezultāta sasniegšanai un palīdzēsiet mums noteikt šī mērķa sasniegšanai vispiemērotākos rīkus un procesus. Strādājot mūsu tehniskā direktora uzraudzībā, jūs nodrošināsiet atbalstu mūsu augošajam integrācijas risinājumu klāstam, atbalstu un uzlabojumus publiskajām un iekšējām API saskarnēm un nemitīgi pieaugoša skaita iekšējo mikroservisu uzturēšanu.

  Jūsu pienākumi:

   • izstrādāt programmatūru, kas būs Juro mērogojamu un augstas veiktspējas funkciju pamats;
   • sadarboties ar citiem inženieriem, produktu īpašniekiem un dizaineriem, identificējot un atrisinot sarežģītas problēmas;
   • palīdzēt uzlabot, definēt un atbalstīt arhitektūru un infrastruktūru, kas ir Juro darba pamatā – šobrīd lielākoties izmantojam AWS.

  Mūsu prasības:

   • vismaz 5 gadu pieredze programmatūras izstrādes nozarē;
   • pieredze komandas darbā pie kāda sarežģīta projekta, izmantojot NodeJS un Typescript;
   • pieredze darbā ar NoSQL datubāzēm, it īpaši MongoDB;
   • funkcionalitātes nodrošināšana, rūpējoties par visu produktu kopumā un izrādot interesi par darba veikšanas pamatojumu;
   • pieredze iekšējo un ārējo lietojumprogrammu saskarnes (API) izveidē un atbalstā;
   • uzticamu un uzturamu automātisko testu rakstīšana;
   • jūsu izstrādātajos pakalpojumos integrēta drošība, noturība un mērogojamība.

  Par priekšrocību tiks uzskatītas:

   • Mongoose pārzināšana;
   • pieredze noturīgas projektu plūsmas (build pipeline) izveidē sarežģītām tīmekļa lietojumprogrammām;
   • pieredze infrastruktūras izveidē un pārvaldībā, izmantojot Ansible, kā arī mikroservisu un citu sistēmu izveidē un atbalstīšanā AWS platformā.

  Ja jaunuzņēmumu vide ir kā radīta priekš jums, mēs Jums piedāvāsim atalgojumu robežās no EUR 2500-4500 bruto un citus labumus (akciju opcijas, veselības apdrošināšana, apmaksātas konferences un semināri, elastīgs darba laiks, moderns birojs Vecrīgā), kā arī izaugsmes iespējas patiesi starptautiskā komandā.

  Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Annu Mažarovu:
  Tālrunis: +371 28723242
  E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/juro-riga/back-end-engineer-back-end-inzenieris-e/21382&NoButtons=true&popup=1