draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 14.10.2019

  A client of WorkingDay Latvia is Intrum - Europe’s leading Credit Management Services group and offers services designed to measurably improve clients’ cash flow and long-term profitability including purchase of receivables.

  Intrum Group has operations in 25 markets across Europe and a team of around 8000 employees contributing to sound economy by helping both individuals and companies keep their commitments.

  Intrum Baltics Unit consists of Intrum Lithuanian, Latvian and Estonian entities. On June 27, 2017, Lindorff (founded in 1898) and Intrum Justitia (founded in 1923) joined forces, becoming the leading provider of credit management services.

  Intrum Latvia Operations unit is currently looking for a:

  LAWYER

  The role:
  To execute legal debt collection processes according to the legislation of the Republic of Latvia.

  Key responsibilities of the job:

   • Represent Intrum Latvia and its clients in debt collection or other legal matters in courts
   • Negotiate with the clients and parties involved in the proceedings
   • Prepare, draw and provide legal support in preparation of legal documentation
   • Make investigation of legal documentation, analysis and give legal opinions
   • Contact state institutions, authorities, clients and contractors related to legal issues as representative of Intrum Latvia
   • Cooperate with bailiffs, monitor their performance and gather statistical data

  Required competencies:

   • University degree in Law
   • Good understanding of court and forced collection processes, supported by receivables management experience
   • Excellent knowledge of Latvian and English
   • Ability to sustain attention under repetitive exercises
   • Process thinking and ability to work with processes
   • Ability to analyze and find solutions, make decisions
   • Accuracy, good organizational skills
   • Ability to work within certain terms and in stressful situations
   • Good communication and team work skills
   • Good computer skills (MS Word and Excel)

  The company offers:

   • Open corporate culture and organization
   • Wide opportunities for carrier growth
   • Gross salary EUR 1700 - 2100.

  If you are open for new challenges, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients Intrum ir Eiropas vadošā kredītu vadības pakalpojumu grupa, kas piedāvā risinājumus, lai ievērojami uzlabotu klientu naudas plūsmu un ilgtermiņa rentabilitāti, tostarp pircēju parādu pirkšanu.

  Intrum grupas uzņēmumi veic savu darbību 25 tirgos visā Eiropā un aptuveni 8000 darbinieku komanda veicina stabilu ekonomiku, palīdzot gan privātpersonām, gan uzņēmumiem pildīt savas saistības.

  Intrum Baltics sastāv no Intrum Lietuvas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem. 2017. gada 27. jūnijā Lindorff (dibināts 1898. gadā) un Intrum Justitia (dibināta 1923. gadā) apvienojās, kļūstot par vadošo kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzēju.

  Šobrīd Intrum Latvia komandai aicinām pievienoties:

  JURISTU/-I

  Loma uzņēmumā:
  Nodrošināt parādu piedziņas procesus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  Galvenā atbildība:

   • pārstāvēt Intrum Latvia un tās klientus tiesās, galvenokārt parādu piedziņas lietās;
   • vest pārrunas ar klientiem un procesā iesaistītajām personām;
   • sagatavot juridisko dokumentāciju, sniegt nepieciešamo atbalstu tās noformēšanā;
   • veikt juridisko dokumentu izpēti, analīzi un sniegt juridiskos slēdzienus;
   • parstāvēt Intrum Latvia sadarbībā ar valsts institūcijām, amatpersonām, klientiem un sadarbības partneriem juridisko jautājumu risināšanā;
   • sadarboties ar tiesu izpildītājiem, kontrolēt to darbības un apkopot veikto darbu statistiku.

  Nepieciešamās zināšanas un prasmes:

   • augstākā izglītība jurisprudencē;
   • laba izpratne par tiesas un piespiedu piedziņas procesiem, debitoru parādu pārvaldības pieredze;
   • pieredze civillietu tiesvedībā;
   • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
   • spēja noturēt uzmanību ikdienas rutinētos uzdevumos;
   • procesu izpratne, spēja strādāt saskaņā ar tiem;
   • spēja analizēt situācijas un meklēt risinājumus, pieņemt lēmumus;
   • precizitāte un organizētība;
   • spēja strādāt saspringtās situācijās un iekļauties noteiktos termiņos;
   • labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā;
   • labas datorprasmes (MS Word un Excel).

  Uzņēmums piedāvā:

   • atvērtu uzņēmuma kultūru;
   • plašas iespējas profesionālajai izaugsmei starptautiskā organizācijā;
   • bruto atalgojumu EUR 1700 - 2100.

  Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/intrum-latvia/jurists-e/21061&NoButtons=true&popup=1