draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 06.03.2018
WorkingDay Latvia client - IMMER Group is one of the world's largest producers of flexible packaging materials, films and labels. IMMER Group is an international group of companies, which includes IMMER Ukrplastic, IMMER Digital and IMMER Design Studio. IMMER Group provides a full cycle of production of flexible packaging materials and uses a wide range of technologies.

IMMER Group company invites to join their team in Latvia a competent and experienced


CHIEF ACCOUNTANT


Your roles and responsibilities will include:
 • Organizing the company’s accounting processes;
 • Preparing the company’s and the group’s annual reports and interim reports;
 • Monitoring the accounting work, maintaining the accounting policy and submitting proposals for its improvement to the management;
 • Preparation of financial and tax reports and their submission to the company’s management and state authorities;
 • Ensuring the conduct of banking operations;
 • Organizing the inventory checking;
 • Participating in the drafting of the budget and performance analysis.


  The skills and experience you will bring to the job:
 • Higher education in finance, economics or accounting;
 • More than 3 years’ work experience as chief accountant and experience in manufacturing company;
 • Very good knowledge of International financial reporting standards (IFRS);
 • Certificate ACCA will be considered an advantage;
 • Knowledge of the tax and finance legislation of the Republic of Latvia;
 • Excellent command of Latvian, Russian and good English knowledge;
 • Excellent command of MS Office; 1C skills will be considered an advantage;
 • Analytical thinking, independence, communication skills and excellent planning skills.


  The company offers:
 • Responsibility from day one in a challenging work environment;
 • Work in a stable company with over 20 years of experience;
 • Competitive salary based on your qualification and experience;
 • Training and personal development opportunities.


  To apply, send Your CV and motivation letter in English to Inese Bērzabinde!

  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients – starptautisks ražošanas uzņēmums - IMMER GROUP – viens no modernākajiem elastīgā iepakojuma ražotājiem pasaulē. Uzņēmums ietilpst Eiropas vadošo mīkstā iepakojuma ražotāju TOP15 uzņēmumu sarakstā.

  Uzņēmums aicina savai Latvijas komandai pievienoties kompetentu un pieredzējušu


  GALVENO GRĀMATVEDI


  Jūsu pienākumos ietilps:
 • Uzņēmuma grāmatvedības procesu organizēšana;
 • Uzņēmuma un grupas ikgadējo un iekšējo pārskatu sagatavošana;
 • Grāmatvedības darba uzraudzīšana, grāmatvedības sistēmas pārraudzīšana un ierosinājumu iesniegšana izskatīšanai vadībai;
 • Nodokļu atskaišu un finanšu atskaišu sagatavošana kā arī to iesniegšana uzņēmuma vadībai un valsts pārvaldei;
 • Banku darījumu nodrošināšana;
 • Krājumu pārbaudes organizēšana;
 • Piedalīšanās budžeta veidošanā un snieguma analizēšanā.


  Nepieciešamās prasmes un iemaņas:
 • Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības jomā;
 • Vairāk kā 3 gadu pieredze galvenā/-ās grāmatveža/-des amatā un pieredze ražošanas uzņēmumā;
 • Ļoti labas starptautisko grāmatvedības standartu zināšanas (IFRS);
 • Sertificēta grāmatveža apliecība (ACCA) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Latvijas Republikas nodokļu un finanšu likumu pārzināšana;
 • Lieliskas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Lieliskas MS Office, 1C zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Analītiskā domāšana, patstāvība, komunikācijas prasmes un lieliskas plānošanas spējas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Atbildību izaicinājumiem pilnā vidē no pirmās darba dienas;
 • Darbu stabilā uzņēmumā ar vairāk kā 20 gadu pieredzi;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu pamatojoties uz Jūsu kvalifikāciju un pieredzi;
 • Apmācību un personīgās izaugsmes iespējas.


  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli angļu valodā Inesei Bērzabindei!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.