draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 31.01.2020

  WorkingDay Latvia klients - Guard Systems Latvia (guardsystems.lv) ir daļa no GSGroup, kas ir Eiropā vadošais autoparku vadības un transportlīdzekļu izsekošanas un atgūšanas telemātikas risinājumu nodrošinātājs. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Norvēģijā, darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, tam ir meitas uzņēmumi vairāk nekā 10 valstīs, un Latvijas tirgū tas ir pārstāvēts kopš 2006. gada.

  Ja esi motivēts/-a, entuziastisks/-a, nosvērts/-a, proaktīvs/-a, patstāvīgs/-a un uz detaļām vērsta personība, kas labprāt strādā komandā, tad šī ir unikāla iespēja pievienoties GSGroup uzņēmumam "Vecākā pārdošanas speciālista/- es" amatā.


  VECĀKAIS/-Ā PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E

  Darba pienākumi:

   • sniegt prezentācijas uzņēmuma galvenajiem klientiem par pieejamajiem produktiem un pakalpojumiem;
   • iegūt padziļinātu izpratni par lielo klientu vajadzībām, kā arī piedāvāt piemērotākos risinājumus;
   • piesaistīt jaunus darījumu partnerus, veidojot ilgstošu un produktīvu sadarbību;
   • paplašināt klientu portfeli, piesaistot jaunus klientus, kā arī piedāvāt jaunus pakalpojumus esošajiem klientiem;
   • izstrādāt un īstenot lielo klientu vadības stratēģiju un pārdošanas plānu, ar mērķi palielinātu peļņu;
   • vadīt piedāvāto produktu/pakalpojumu organizēšanu;
   • izglītot klientus par produktu/pakalpojumu jauninājumiem;
   • nodrošināt izcilu pēc-pārdošanas apkalpošanu.

  Prasības kandidātiem:

   • vēlama augstākā izglītība;
   • vismaz 2 gadu pieredze B2B tirdzniecībā, vēlams pakalpojumu nozarē;
   • pieredze pārdošanas rezultātu veicināšanā, piesaistot jaunus potenciālus klientus;
   • spēja izstrādāt pielāgotus risinājumus, balsoties uz klientu vajadzībām;
   • padziļināta interese par tehnoloģiju nozari un lietisko internetu jeb IoT;
   • neatlaidība, mērķtiecība, spēja pārvarēt šķēršļus;
   • spēja darboties komandā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā;
   • teicamas komunikācijas prasmes, spēja pārdot gudri un iegūt klientu uzticību;
   • labas angļu valodas mutvārdu prasmes, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

  Mēs piedāvājam:

   • personīgās un profesionālās attīstības iespējas augošā uzņēmumā;
   • uz augstajām tehnoloģijām un inovācijām orientētu vidi;
   • iespēju veidot starptautisku karjeru;
   • profesionālās apmācības Latvijā, Norvēģijā un citās valstīs;
   • iespēju sadarboties ar kolēģiem un klientiem no visas pasaules;
   • mēneša bruto algu, sākot no 1979 EUR līdz 2639 EUR, atkarībā no prasmēm un pieredzes, kā arī uz darba rezultātiem balstītu piemaksu sistēmu.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inetu Mazūri:
  Tālrunis: +371 29212890
  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545


  A client of WorkingDay Latvia is Guard Systems Latvia (guardsystems.lv), part of GSGroup, is a leading European provider in fleet management and asset tracking and recovery telematics solutions. With its HQ in Norway, company is operating over 25 years, has subsidiaries in more than 10 countries, and has been present in Latvian market since 2006.

  This is an outstanding opportunity for ambitious, intelligent and proactive Senior Sales Manager to join a market leading company who offers development both - personally and within the company.


  SENIOR SALES MANAGER

  You will have chance to:

   • Create, plan, and deliver product and service presentations to company’s key account clients
   • Acquire a thorough understanding of key client needs and requirements & offer most suitable solutions
   • Play an integral part in generating new sales that will turn into long-lasting relationships
   • Increase client portfolio by identifying new opportunities for growth within new and existing customers
   • Develop and follow-up a key account management strategy and sales plan to maximize revenue
   • Upgrade and maintain complete organization and product/service familiarity
   • Educate clients about product/service innovations
   • Deliver and ensure outstanding after-sales service

  This opportunity is for you, if you have:

   • University or relevant degree is desirable
   • At least 2 years of B2B account management experience, preferably in services industry
   • Proven track record of generating sales by working with new prospective clients
   • Ability to develop custom service solutions based on customer needs
   • Genuine interest in technology sector & IoT
   • Strong sales spirit, result driven with ability to overcome barriers
   • Team player with capability to perform in cross-national teams
   • Excellent interpersonal skills, ability to sell with intelligence and gain trust
   • Good spoken English, knowledge of Russian language will be considered an advantage

  Company will offer you:

   • Personal and professional development opportunities in growing company
   • High tech and innovations driven environment
   • International exposure in a cross-cultural community
   • Possibility to develop international career
   • Professional training in Latvia, Norway, and other countries
   • Monthly gross salary starting with EUR 1979 up to EUR 2639, depending on skills and experience, plus performance-based bonuses

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ineta Mazūre
  Phone: +371 29212890
  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/guard-systems-latvia/vecakais-a-pardosanas-specialists-e/21215&NoButtons=true&popup=1