draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.02.2019Guard Systems Latvia (guardsystems.lv), part of GSGroup, is a leading European provider in fleet management and asset tracking and recovery telematics solutions. With its HQ in Norway, company is operating over 25 years, has subsidiaries in more than 10 countries, and has been present in Latvian market since 2006.

This is an excellent opportunity for a Sales Specialist who enjoys a dynamic, positive work environment with opportunities that challenge and reward, to join a market leading company.


SALES SPECIALIST

You will have chance to:
 • Develop and maintain strong relationships with all existing customers and partners
 • Create commercial offers for potential clients
 • Conduct lead generation activities, including targeted outreach to prospective clients
 • Deliver outstanding after-sales service
 • Educate clients about product/service innovations, identify client needs & offer most suitable solutions
 • Provide assistance in sales documentation and contract preparation
 • Update and maintain client related information in CRM and other IT systems
 • Maintain ongoing knowledge of all new and existing products and services
 • Participation in the development of new products and offers

  This opportunity is for you, if you have:
 • At least 1-year experience in sales/service support role, preferably in services industry
 • University or relevant degree is desirable
 • Genuine interest in technology sector & IoT
 • Experience in lead generation activities, such as cold-calling and setting up meetings with potential clients
 • Enthusiasm and a willingness to succeed
 • Demonstrated ability to work independently, organize and accurately prioritize work
 • Team player with capability to perform in cross-national teams
 • Excellent interpersonal skills, ability to sell with intelligence and gain trust
 • Fluency in English, knowledge of Russian language will be considered a plus

  Company will offer you:
 • Personal and professional development opportunities in growing company
 • High tech and innovations driven environment
 • International exposure in a cross-cultural community
 • Possibility to develop international career
 • Professional training in Latvia, Norway, and other countries
 • Monthly gross salary starting with EUR 1466 - EUR 1759 gross, depending on skills and experience, plus performance-based bonuses.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  Guard Systems Latvia (guardsystems.lv) ir daļa no GSGroup, kas ir Eiropā vadošais autoparku vadības un transportlīdzekļu izsekošanas un atgūšanas telemātikas risinājumu nodrošinātājs. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Norvēģijā, darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, tam ir meitasuzņēmumi vairāk nekā 10 valstīs, un Latvijas tirgū tas ir pārstāvēts kopš 2006. gada.

  Šī ir lieliska iespēja pārdošanas speciālistam/-ei, kuram/-ai patīk dinamiska, pozitīva, izaicinājumu un ieguvumu pilna darba vide, lai pievienotos uzņēmumam.


  PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E

  Jums būs iespēja:
 • veidot un uzturēt noturīgas attiecības ar visiem esošajiem klientiem un partneriem;
 • sagatavot komerciālos piedāvājumus potenciālajiem klientiem;
 • veikt klientu piesaistīšanu, tostarp mērķtiecīgi sazināties ar potenciālajiem klientiem;
 • izglītot klientus par produktu/pakalpojumu inovācijām, noteikt klientu vajadzības un piedāvāt viņiem vispiemērotākos risinājumus;
 • palīdzēt sagatavot pārdošanas dokumentus un līgumus;
 • atjaunināt un uzturēt ar klientiem saistītu informāciju CRM un citās IT sistēmās;
 • uzturēt informāciju par visiem jaunajiem un esošajiem produktiem, pakalpojumiem;
 • piedalīties jaunu produktu un piedāvājumu izstrādē.

  Šis piedāvājums Jums varētu šķist interesants, ja Jums ir:
 • vismaz 1 gada pieredze pārdošanas/apkalpošanas atbalsta amatā, vēlams pakalpojumu nozarē;
 • augstākā vai atbilstoša līmeņa izglītība (vēlama);
 • patiesa interese par tehnoloģijām un IoT;
 • pieredze klientu piesaistīšanas darbā, piem., telemārketingā;
 • entuziasms un vēlme gūt panākumus;
 • spēja strādāt patstāvīgi, organizēt savu darbu un precīzi noteikt prioritātes;
 • komandas spēlētāja īpašības apvienojumā ar spēju strādāt internacionālā komandā;
 • lieliskas attiecību veidošanas prasmes, spēja inteliģenti pārdot un iemantot uzticību;
 • izcilas angļu valodas zināšanas (krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību).

  Uzņēmums piedāvā:
 • personīgās un profesionālās attīstības iespējas augošā uzņēmumā;
 • augsto tehnoloģiju un inovāciju virzītu darba vidi;
 • starptautisku pieredzi starpkultūru vidē;
 • iespēju veidot starptautisku karjeru;
 • profesionālo apmācību Latvijā, Norvēģijā un citās valstīs;
 • Atalgojumu, 1466 EUR - 1759 EUR bruto, atkarībā no prasmēm un pieredzes, kā arī uz darba rezultātiem balstītas prēmijas.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/guard-systems-latvia/pardosanas-specialists-e/20740&NoButtons=true&popup=1