draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.02.2019

Guard Systems Latvia (guardsystems.lv), part of GSGroup, is a leading European provider in fleet management and asset tracking and recovery telematics solutions. With its HQ in Norway, company is operating over 25 years, has subsidiaries in more than 10 countries, and has been present in Latvian market since 2006.

This is an outstanding opportunity for ambitious, intelligent and proactive Relationship Manager for Key Accounts to join a market leading company who offers development both - personally and within the company.


RELATIONSHIP MANAGER for KEY ACCOUNTS

You will have chance to:

 • Create, plan, and deliver company’s product and service presentations to existing and potential clients
 • Increase client portfolio by identifying new opportunities for growth within new and existing customers
 • Identify customer needs & offer most suitable solutions
 • Develop and follow-up a key account management strategy and sales plan to maximize revenue
 • Upgrade and maintain complete organization and product/service familiarity
 • Educate clients about product/service innovations
 • Build and foster long term client & partner relationship
 • Deliver and ensure outstanding after-sales service

  This opportunity is for you, if you have:

 • At least 2 years of B2B account management experience, preferably in services industry
 • University or relevant degree is desirable
 • Proven track record of generating sales by working with new prospective clients
 • Ability to develop custom service solutions based on customer needs
 • Genuine interest in technology sector & IoT
 • Strong sales spirit, result driven with ability to overcome barriers
 • Team player with capability to perform in cross-national teams
 • Excellent interpersonal skills, ability to sell with intelligence and gain trust
 • Fluency in English, knowledge of Russian language will be considered a plus

  Company will offer you:

 • Personal and professional development opportunities in growing company
 • High tech and innovations driven environment
 • International exposure in a cross-cultural community
 • Possibility to develop international career
 • Professional training in Latvia, Norway, and other countries
 • Monthly salary starting with EUR 1979 - EUR 2639 gross, depending on skills and experience, plus performance-based bonuses.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  Guard Systems Latvia (guardsystems.lv) ir daļa no GSGroup, kas ir Eiropā vadošais autoparku vadības un transportlīdzekļu izsekošanas un atgūšanas telemātikas risinājumu nodrošinātājs. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Norvēģijā, darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, tam ir meitasuzņēmumi vairāk nekā 10 valstīs, un Latvijas tirgū tas ir pārstāvēts kopš 2006. gada.

  Šī ir lieliska iespēja mērķtiecīgam, inteliģentam un proaktīvam klientu darījumu vadītājam/-ai pievienoties tirgū vadošajam uzņēmumam, kas piedāvā gan personīgo, gan profesionālo izaugsmi.


  KLIENTU DARĪJUMU VADĪTĀJS/-A

  Jums būs iespēja:

 • veidot un plānot uzņēmuma produktu un pakalpojumu prezentācijas un iepazīstināt ar tām esošos un potenciālos klientus;
 • palielināt klientu portfeli, identificējot jaunas izaugsmes iespējas attiecībā uz jaunajiem un potenciālajiem klientiem;
 • noteikt klientu vajadzības un piedāvāt viņiem vispiemērotākos risinājumus;
 • izstrādāt lielo klientu vadības stratēģiju un pārdošanas plānu un sekot līdzi to izpildei, lai maksimāli palielinātu uzņēmuma ieņēmumus;
 • atjaunināt un uzturēt pilnīgu organizētību un produktu/pakalpojumu pārzināšanu;
 • izglītot klientus par produktu/pakalpojumu inovācijām;
 • veidot un sekmēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem un partneriem;
 • piedāvāt un garantēt izcilu pēcpārdošanas apkalpošanu.

  Šis piedāvājums Jums varētu šķist interesants, ja Jums ir:

 • vismaz 2 gadu B2B klientu vadības pieredze, vēlams, pakalpojumu nozarē;
 • augstākā vai atbilstoša līmeņa izglītība (vēlama);
 • iepriekšēji veiksmīgi pārdošanas rezultāti, strādājot ar jauniem perspektīvajiem klientiem;
 • spēja izstrādāt individuāli pielāgotus pakalpojumu risinājumus, balstoties uz klientu vajadzībām;
 • patiesa interese par tehnoloģijām un IoT;
 • izteikts pārdošanas talants, orientēšanās uz rezultātu sasniegšanu, spējot pārvarēt šķēršļus;
 • komandas spēlētāja īpašības apvienojumā ar spēju strādāt starpnacionālās komandās;
 • lieliskas attiecību veidošanas prasmes, spēja inteliģenti pārdot un iemantot uzticību;
 • izcilas angļu valodas zināšanas (krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību).

  Uzņēmums piedāvā:

 • personīgās un profesionālās attīstības iespējas augošā uzņēmumā;
 • augsto tehnoloģiju un inovāciju virzītu darba vidi;
 • starptautisku pieredzi starpkultūru vidē;
 • iespēju veidot starptautisku karjeru;
 • profesionālo apmācību Latvijā, Norvēģijā un citās valstīs;
 • atalgojumu EUR 1979 - 2639 bruto, atkarībā no prasmēm un pieredzes, kā arī uz darba rezultātiem balstītas prēmijas.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/guard-systems-latvia/klientu-darijumu-vaditajs-a-relationship-manager-for-key-accounts/20738&NoButtons=true&popup=1