draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.09.2019

  WorkingDay Latvia klients - Guard Systems Latvia (guardsystems.lv) ir daļa no GSGroup, kas ir Eiropā vadošais autoparku vadības un transportlīdzekļu izsekošanas un atgūšanas telemātikas risinājumu nodrošinātājs. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Norvēģijā, darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, tam ir meitasuzņēmumi vairāk nekā 10 valstīs, un Latvijas tirgū tas ir pārstāvēts kopš 2006. gada.

  Ja esi motivēts/-a, entuziastisks/-a, nosvērts/-a, proaktīvs/-a, patstāvīgs/-a un uz detaļām vērsta personība, kas labprāt strādā komandā, tad šī ir unikāla iespēja pievienoties GSGroup uzņēmumam Galvenā grāmatveža/-des amatā.


  GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E

  Tavi pienākumi būs:

   • uzraudzīt uzņēmuma darījumu norisi un rēķinu izrakstīšanas procesu;
   • reizi mēnesī un reizi ceturksnī veikt kontu salīdzināšanu;
   • sagatavot ikmēneša, ceturkšņa, gada pārskatus, tostarp ienākumu deklarāciju un bilanci, kā arī citas specifikācijas saskaņā ar Grupas standartiem;
   • pārraudzīt pareiza un precīza pārdošanas un pēcpārdošanas procesa apstrādi ERP sistēmā;
   • sadarbībā ar Grupas uzņēmējdarbības kontroles speciālistu un struktūrvienības vadītāju, ieviest debitoru kontroles procedūras;
   • noteikt automatizācijas iespējas ikdienas darbu veikšanai;
   • sadarbībā ar struktūrvienības vadītāju, izstrādāt un ieviest saistošus galvenos finanšu darbības rādītājus;v • līdzdalība nepieciešamo vadības atskaišu sagatavošanā;
   • sadarbībā ar struktūrvienības vadītāju, izvērtēt iespējas apvienot Baltijas reģionā darbojošos uzņēmumu grāmatvedības funkcijas.

  Nepieciešamās prasmes:

   • bakalaura grāds finansēs vai grāmatvedībā;
   • vismaz 3 gadu pieredze galvenā grāmatveža amatā starptautiskā vai liela/vidēja izmēra vietējā uzņēmumā;
   • pieredze darbā ar elektroniskās uzskaites sistēmām;
   • ļoti labas Excel datorprasmes;
   • izcilas problēmu risināšanas un analītiskās prasmes;
   • spēja strādāt komandā dinamiskā darba vidē;
   • labas angļu valodas prasmes rakstiski un mutiski.

  Uzņēmums Tev piedāvās:

   • darbu augstās tehnoloģijas un inovācijas atbalstošā vidē;
   • apmācības un pieredzes apmaiņas iespējas sadarbībā ar citiem grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem;
   • izaugsmes iespējas Baltijas līmenī;
   • bruto mēnešalgu, sākot no EUR 2100 līdz EUR 2900, atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
   • veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inetu Mazūri:
  Tālrunis: +371 29212890
  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.  A client of WorkingDay Latvia is Guard Systems Latvia (guardsystems.lv), part of GSGroup, is a leading European provider in fleet management and asset tracking and recovery telematics solutions. With its HQ in Norway, company is operating over 25 years, has subsidiaries in more than 10 countries, and has been present in Latvian market since 2006.

  This is an outstanding opportunity for a detail-oriented individual who takes initiative, thrives in a high-tech friendly environment and who is driven, enthusiastic, thoughtful, collaborative and proactive in their approach, to join GSGroup as Chief Accountant.


  CHIEF ACCOUNTANT

  You will have chance to:

   • Control company transactions and invoicing process
   • Conduct monthly and quarterly account reconciliations to ensure accurate reporting
   • Prepare Monthly, Quarterly, Annual reports, including income statement and balance sheet as well as additional specifications according to Group standards
   • Supervise correct and accurate handling of the sales and after-sales process in the ERP system
   • Work out and implement debtor control routines in cooperation with the Group's Business Controller and Business Unit Manager
   • Identify automation opportunities in performing everyday routine tasks
   • In cooperation with Business Unit Manager, develop and implement set of financial KPIs to follow
   • Assist in preparing ad-hoc management reports
   • In cooperation with Business Unit Manager, look for synergy opportunities for Baltic accounting functions

  Needed skills:

   • Bachelor degree in finances or accounting
   • 3+ years’ experience in similar position in international or large/medium sized local company
   • Experience with computerized ledger systems
   • Advanced knowledge of Excel
   • Strong problem solving and analytical skills
   • Ability to function well in a team-oriented and dynamic environment
   • Excellent written and spoken English language skills

  Company will offer you:

   • High tech and innovations driven environment
   • Training and experience sharing with other Group offices
   • Opportunity to develop pan Baltic career
   • Monthly gross salary starting with EUR 2100 up to EUR 2900, depending on skills and experience
   • Health insurance and other social security benefits.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ineta Mazūre
  Phone: +371 29212890
  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/guard-systems-latvia/galvenais-a-gramatvedis-e/21023&NoButtons=true&popup=1