draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 20.12.2019
  A client of WorkingDay Latvia is a global healthcare company with a portfolio of leading, science-based offerings in diagnostics.

  Company is looking for a


  TRANSLATOR (English / Estonian)

  Work place: Riga

  Key responsibilities:

   • Translation, proofreading and editing of labeling material in native language
   • Excellent use of native language to deliver high quality of medical/technical translations for end customer use
   • Good understanding of medical content to meet requirements for qualified translations for native language
   • Working with department specific software programs
   • Coordination/communication with professionals within the department and other company related interfaces

  Requirements:

   • Higher education (preferably philology, translation or related field)
   • Proficiency in English
   • Estonian native speaker
   • PC skills
   • Excellent interpersonal skills

  Company offer:

   • Challenging work opportunities in dynamic, international environment
   • Self-development
   • Health insurance
   • Competitive salary from EUR 1500 – 1900 gross depending on your qualification and background
   • All needed equipment for efficient work
   • Relocation package in case of moving to Latvia, if necessary
   • Pleasant working conditions

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients ir globāls veselības aprūpes uzņēmums, kas ir vadošais savā nozarē, piedāvājot uz zinātni balstītus diagnostikai paredzētus produktus un pakalpojumus.

  Uzņēmums aicina pievienoties


  TULKOTĀJU (angļu / igauņu valodas)

  Darba vieta: Rīga

  Galvenās atbildības:

   • marķējuma materiālu tulkošana, korektūra un rediģēšana dzimtajā valodā;
   • nodrošināt augstas kvalitātes medicīniskos / tehniskos tulkojumus galalietotāju vajadzībām dzimtajā valodā;
   • laba izpratne par teksta satura, saistītu ar medicīnisko jomu, lai izpildītu prasības kvalificētiem tulkojumiem dzimtajā valodā;
   • darbs ar nodaļas specifiskajām programmām;
   • koordinācija / komunikācija ar departamenta speciālistiem un citām ar uzņēmumu saistītām pusēm.

  Prasības:

   • augstākā izglītība (vēlams filoloģijā, tulkošanā vai citā saistītā jomā;
   • teicama angļu valodas prasme;
   • igauņu dzimtās valodas prasmes;
   • datorprasmes.
   • teicamas saskarsmes un sadarbības prasmes.

  Uzņēmums piedāvā:

   • izaicinošas darba iespējas dinamiskā, starptautiskā vidē;
   • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas;
   • veselības apdrošināšanu;
   • konkurētspējīgu atalgojumu no 1500 – 1900 bruto, atkarīgu no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
   • visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
   • nepieciešamības gadījumā nodrošinām kompensāciju, ja pārceļas uz Latviju;
   • teicamus darba apstākļus.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/globals-veselibas-aprupes-uznemums/tulkotajs-a-translator-(english-estonian)/21155&NoButtons=true&popup=1