draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 15.10.2019
  A client of WorkingDay Latvia - Formula Air is a fast-growing international organisation with as core values: integrity, reliability and involvement.

  "For more than 25 years, we excel in providing high-quality dust extraction, filtration and ventilation systems for different industrial applications. By offering an extended range of standard or customised products, we contribute to a cleaner environment to work and live in. Many of our products are stored in our central warehouse in Perwez (Belgium) to ensure fast deliveries to our European and international customers. We offer our employees a challenging working environment where people can develop themselves by building on their talents."

  Company invites to join their team


  SALES MANAGER LATVIA

  As Sales Manager, you are the main interface between our customers and our organization. You identify customers' needs, design, quote the relevant products and handle the order-to-delivery cycle from A to Z together with the purchasing and logistics departments.

  Responsibilities

   • Accountable to achieve sales target in Latvia area
   • To be responsible to plan, implement and follow up the sales activities in the Latvia
   • Represents the company on technical matters in order to sustain the trust relationship with key accounts and establish lasting, professional relationships with customers
   • Build long term relationships by providing a high level of service and creatively handling customer requests, needs and commitments
   • Follow-up on sales (from order to delivery)
   • Help develop and maintain sales support tools and systems (e.g. ERP)
   • Participate and/or drive internal sales improvement process

  Required Profile

  We are looking for a person with several years of experience as Sales Rep, in sales of industry products or systems. Highly motivated, goal oriented and structured, with a great ability to prioritize and make things happen. It is important to be able to work independently and take own decisions to deliver results. To have a positive open mind attitude and sales skills are also important. Furthermore, our candidate needs to be a good communicator and have good presentation skills with high focus on customers and results. You are also expected to be an agile learner and to consistently seek opportunities for professional and personal development.

  Qualifications and Profile

   • University Degree
   • Relevant experience from promoting/sales industrial products
   • Several years of experience as Sales Rep
   • Fluency in English, Latvian, Russian
   • Experience of Project Management
   • Experience with Computer Systems (CRM databases and MS Office)
   • Advanced presentation skills

  Competencies

   • Self-motivated and being able to work independently
   • Demonstrated track record of working with objectives and achieving them
   • Be able to take own decisions to deliver results
   • Good presentation skills
   • Team player
   • Strong selling skills
   • Strong relationship building skills
   • Project Management skills to engage with customers and provide continuous access to customers
   • Analytical approach

  Job conditions

  We offer you an international dynamic work atmosphere giving you the possibility to endorse a lot of responsibilities in an autonomous manner. All this in a learning environment with enthusiastic colleagues and attractive job conditions including fringe benefits in line with your experience. Competitive salary from EUR 2500 – 3500 gross depending on your qualification and background.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients - Formula Air ir strauji augošs un starptautisks uzņēmums, kura pamatvērtības ir integritāte, uzticamība un iesaistīšanās.

  ,,Vairāk nekā 25 gadus mēs sekmīgi piegādājam augstas kvalitātes putekļu nosūkšanas, gaisa filtrēšanas un ventilācijas sistēmas dažādiem pielietojumiem rūpniecībā. Piedāvājot plašu, standarta vai pielāgotu produktu klāstu, mēs veicinām tīrāku vidi, kurā strādāt un dzīvot. Daudzi mūsu produkti atrodas mūsu centrālajā noliktavā Pervezā (Beļģija), lai nodrošinātu ātru piegādi gan Eiropā, gan starptautiskajiem klientiem. Saviem darbiniekiem mēs piedāvājam izaicinošu darba vidi, kurā cilvēki var attīstīties, balstoties uz saviem talantiem.”

  Uzņēmums aicina pievienoties komandai


  PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU LATVIJĀ

  Kā pārdošanas vadītājs/-a Jūs esat galvenais posms starp mūsu klientiem un mūsu uzņēmumu. Jūsu uzdevums būs identificēt klientu vajadzības, atlasīt un noteikt attiecīgos produktus un vadīt pasūtījuma – piegādes ciklu sadarbībā ar iepirkumu un loģistikas nodaļām.

  Pienākumi:

   • būt atbildīgam/-ai par pārdošanas mērķu sasniegšanu Latvijas reģionā;
   • plānot, ieviest un uzraudzīt pārdošanas aktivitātes Latvijā;
   • pārstāvēt uzņēmumu, lai uzturētu uzticības pilnas attiecības ar esošajiem klientiem un nodibinātu ilgtermiņa attiecības ar jauniem klientiem;
   • veidot ilgtermiņa attiecības, nodrošinot augsta līmeņa pakalpojumus un apstrādājot klientu pieprasījumus, vajadzības un saistības;
   • sekot līdzi pārdošanai, nodrošinot procesus no pasūtījuma līdz pat piegādei;
   • piedalīties pārdošanas atbalsta rīku un sistēmu attīstībā un uzturēšanā (piemēram, ERP);
   • piedalīties un/vai vadīt iekšējo pārdošanas procesu pilnveidošanu.

  Nepieciešamais profils:

  Mēs meklējam cilvēku ar vairāku gadu pieredzi tirdzniecības pārstāvja/-es amatā rūpniecības produktu un/vai sistēmu pārdošanā. Augsti motivētu, mērķtiecīgu un strukturētu, ar spēju noteikt prioritātes un panākt rezultātu. Tostarp arī svarīgas ir prasmes strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus, lai sasniegtu pārdošanas rezultātus. Augsti novērtēsim arī pozitīvu un atvērtu attieksmi un pārdošanas prasmes. Turklāt mūsu kandidātam/-ei jābūt labām komunikācijas un prezentācijas prasmēm, orientētam uz klientiem un rezultātiem. Jums jābūt atvērtam mācīties un pastāvīgi jāmeklē iespējas profesionālai un personīgai izaugsmei.

  Kvalifikācija un profils:

   • augstākā izglītība;
   • atbilstoša pieredze tehnisko produktu tirdzniecībā un virzīšanā;
   • vairāku gadu pieredze tirdzniecības pārstāvja amatā;
   • teicamas angļu, latviešu un krievu valodu prasmes;
   • pieredze projektu vadībā;
   • pieredze darbā ar datoru (CRM datubāze un MS Office);
   • prezentācijas prasmes.

  Kompetences:

   • pašmotivācija un spēja strādāt patstāvīgi;
   • pieredze darbā ar mērķiem un to sasniegšanu;
   • spēja pašam pieņemt lēmumus, lai sasniegtu rezultātus;
   • labas prezentācijas prasmes;
   • komandas spēlētājs;
   • spēcīgas pārdošanas prasmes;
   • spēcīgas attiecību veidošanas prasmes;
   • projektu vadības prasmes, lai sadarbotos ar klientiem un nodrošinātu pastāvīgu piekļuvi tiem;
   • analītiskā pieeja.

  Darba nosacījumi

  Mēs piedāvājam Jums starptautisku, dinamisku darba vidi, dodot iespēju veikt patstāvīgi daudzus no saviem pienākumiem. Tas viss intelektuālā vidē ar aizrautīgiem kolēģiem un pievilcīgiem darba nosacījumiem, ieskaitot papildu priekšrocības atbilstošas Jūsu pieredzei. Piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2500 – 3500 bruto, atkarīgu no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas.

  Lai pieteiktos, CV angļu valodā lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/formula-air/pardosanas-vaditajs-a-latvija/21065&NoButtons=true&popup=1