draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.11.2018
WorkingDay Latvia client is a rapidly growing financial company operating in 13 countries across European Union and CIS region.
Company offers finance lease, leaseback and instalment loan services with the most customer-centric borrowing process. Their loan portfolio has grown to EUR 100m+ and ambition is to continue rapid expansion.

SENIOR RUBY DEVELOPER (RUBY ON RAILS)


You will have chance to:
 • Develop software according to business requirements, implement new features, integrations
 • Work in a team that is fully responsible for platform delivery and maintenance
 • To receive business requirements, clarify implementation details, plan development and deployment, support business after launch

  It is very important that you are detail-oriented person who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.

  Competencies required:
 • Extensive experience in Ruby on Rails, Rest API, SOAP, etc.
 • Good SQL skills and experienced working with MySQL databases
 • Knowledge about JavaScript, HTML5, Jquery, Bootstrap, etc.
 • Experience with version control systems (preferably Git)
 • Linux knowledge related to Ruby application setup
 • High motivation, agile personality and goal oriented

  You have an advantage if you have:
 • Experience with Test and DevOps Automation
 • Understanding of Software architecture paradigms and patterns
 • Experience and practical knowledge with CI configuration (preferably GitLab)
 • Understanding Finance Service industry
 • Experience with system performance tuning
 • Experience working with AWS and Docker
 • Good knowledge of English language

  You have an advantage if you have:
 • Professional team and dynamic atmosphere
 • Ownership of company - Stock Options
 • Competitive salary EUR 2859 – 4325 gross, performance benefits on top of it
 • No bureaucracy - every idea and initiative will be appreciated
 • International experience – visit and work with countries you have never been before
 • Health insurance from the first working day and paid parking

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Vineta Bērziņa:
  Phone: +371 29830957
  E-mail: vineta.berzina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir strauji augošs finanšu uzņēmums, kas darbojas 13 Eiropas Savienības un NVS valstīs.
  Uzņēmums piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanas pakalpojumus piemērojot uz klientiem orientētu aizdevuma procesu. Uzņēmuma aizdevumu portfeļa apjoms ir pieaudzis līdz 100 miljoniem eiro un mērķis ir turpināt straujo izaugsmi.

  VECĀKAIS/-Ā RUBY ON RAILS IZSTRĀDĀTĀJS/-A


  Tev būs iespēja:
 • izstrādāt programmatūru atbilstoši biznesa prasībām, ieviest jaunas funkcijas, veikt integrācijas;
 • strādāt komandā, kura ir pilnībā atbildīga par iekšējās platformas izstrādi un uzturēšanu;
 • komandas ietvaros, saņemt biznesa procesu pieprasījumu, precizēt prasības un uzņemties pilnu atbildību par projekta īstenošanu līdz tā nodošanas brīdim.

  Ir ļoti svarīgi, lai Tu būtu uz detaļām orientēta personība, ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu un komandas spēlētājs.

  Nepieciešamās iemaņas:
 • veiksmīga praktiska pieredze Ruby on Rails, API, SOAP uc.;
 • labas SQL prasmes un iemaņas darbā ar MySQL datubāzēm;
 • lieliskas zināšanas par JavaScript, HTML5, Jquery, Bootstrap, uc.;
 • iepriekšēja pieredze ar versiju kontroles sistēmām (vēlams GIT);
 • zināšanas par Linux bāzētu Ruby aplikāciju uzstādīšanu;
 • augsta motivācija, dinamiska un mērķtiecīga personība.

  Tev būs priekšroka, ja Tev ir:
 • pieredze darbā ar Test un DevOps automatizāciju;
 • izpratne par programmatūras paradigmām un arhitektūras modeļiem;
 • pieredze un praktiskās zināšanas par CI konfigurāciju (vēlams GitLab);
 • izpratne par finanšu pakalpojumu nozari;
 • pieredze sistēmas darbības uzlabošanā;
 • iemaņas darbā ar AWS un Docker;
 • labas angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • profesionālus kolēģus un dinamisku darba vidi;
 • iespēju kļūt par uzņēmuma akciju īpašnieku/-ci;
 • konkurētspējīgu atalgojumu EUR 2859 – 4325 bruto un uz rezultātiem balstītu piemaksu sistēmu;
 • nekādu birokrātiju – katra ideja un iniciatīva tiks novērtēta;
 • starptautisku pieredzi – apmeklē valstis, kurās nekad neesi bijis/-usi;
 • veselības apdrošināšanu no pirmās darba dienas un apmaksātu autostāvvietu.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Vinetu Bērziņu:
  Tālrunis: +371 29830957
  E-mail: vineta.berzina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-uznemums/vecakais-a-ruby-on-rails-izstradatajs-a/20622&NoButtons=true&popup=1