draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 18.07.2018
Founded in 2012, WorkingDay Latvia client is a rapidly growing financial company operating in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Armenia and Moldova with launch of business in additional European markets planned in the nearest months. Company offers finance lease and leaseback services with the most convenient borrowing process for the customer. Successful development of the company has been underpinned by custom-made in-house platform, efficient loan portfolio management and robust capital structure.

The company is looking for experienced, ambitious and dynamic

EXECUTIVE ASSISTANT
to join Riga office.Main responsibilities:
 • Provide administrative assistance and support to the management of the company (Executive Director, Finance Director);
 • Organize and monitor the calendar of Executive Director;
 • Provide necessary arrangements of business trips for company management, make timely reporting after trips;
 • Organize necessary meetings, reserve meeting rooms;
 • Ensure effective information exchange between all departments of company, employees and management of the company;
 • Organize needed translation of documents;
 • Prepare various reports and presentations;
 • Prepare all relevant company documents according to requirements of legal system of the Republic of Latvia;
 • Assist the management of the company in various projects and daily duties, if needed;
 • Take minutes during management meetings;
 • On behalf of the company, request needed documentation from state institutions;
 • Manage company’s record keeping and its tracking.

  Required technical skills and qualifications:
 • Bachelor's degree or 1st level education in business administration or equivalent field;
 • 3-5 years of experience as a management assistant, with direct subordination to senior manager;
 • Excellent communication, collaboration and organizational skills;
 • Proactive approach to problem solving;
 • Excellent computer skills (Microsoft Office);
 • High sense of responsibility and excellent planning skills;
 • Accuracy and punctuality in performance of work;
 • Ability to make decisions in dynamic working conditions;
 • Positive, open and supportive personality;
 • High level of loyalty and integrity towards the employer;
 • Excellent knowledge of Latvian and English.

  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience – visit and work with countries you have never been before
 • Competitive salary, performance benefits on top of it;
 • Ownership of company - Stock Options;
 • No bureaucracy - every idea and initiative will be appreciated;
 • Health insurance from the first working day and paid parking;
 • Company social events and other activities.

  To apply, please send your CV and motivation letter in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Vineta Bērziņa:
  Phone: +371 29830957
  E-mail: vineta.berzina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Strauji augošs finanšu uzņēmums, kas dibināts 2012. gadā un darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Armēnijā, Moldovā, un nākamajos mēnešos plāno uzņēmuma paplašināšanos arī citās Eiropas valstīs, meklē papildspēkus savai dinamiskajai komandai. Uzņēmums piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem un tā veiksmīgā attīstība ir balstīta uz pielāgotām iekšējām platformām, efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.
  Uzņēmums meklē

  VADĪBAS ASISTENTU/-I

  ar pieredzi, enerģiju un ambīcijām, kas pievienotos komandai, lai kopīgi sasniegtu jaunas virsotnes.

  Darba pienākumi:
 • sniegt administratīvu palīdzību un atbalstu vadībai (Izpilddirektoram un Finanšu direktoram);
 • organizēt un pārraudzīt Izpilddirektora darba kalendāru;
 • nodrošināt uzņēmuma vadības ārzemju braucieniem nepieciešamās rezervācijas, veikt komandējumu uzskaiti;
 • organizēt nepieciešamās sanāksmes, rezervēt sanāksmju telpas;
 • nodrošināt informācijas apriti starp uzņēmuma struktūrvienībām, darbiniekiem un vadību;
 • Organizēt dažādu dokumentu tulkošanas darbus;
 • sagatavot dažādus pārskatus un uzņēmuma pasākumu prezentācijas;
 • sagatavot uzņēmuma lietvedības dokumentus atbilstoši LR spēkā esošajai likumdošanai;
 • ja vajadzīgs, sniegt palīdzību un asistēt vadībai dažādos projektos un ikdienas darbos;
 • protokolēt uzņēmuma vadības sapulces;
 • organizēt uzņēmuma vadības lietvedību un tās uzskaiti;
 • pieprasīt un sagatavot dokumentāciju valsts iestādēm uzņēmuma vadības vārdā.

  Prasības kandidātam/-ei:
 • vēlams bakalaura grāds vai 1.līmeņa izglītība biznesa administrācijā vai līdzvērtīgā nozarē;
 • 3-5 gadu pieredze kā vadības asistentam/-ei ar tiešo padotību augstākā līmeņa vadītājam;
 • izcilas komunikācijas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • proaktīva pieeja problēmu risināšanā;
 • izcilas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office);
 • augsta atbildības sajūta un teicamas plānošanas prasmes;
 • precizitāte un punktualitāte darbu izpildē;
 • spēja pieņemt lēmumus dinamiskos darba apstākļos;
 • pozitīva, atvērta un atbalstoša personība;
 • augsts lojalitātes un integritātes līmenis pret darba devēju;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • starptautisku pieredzi – apmeklē valstis, kurās nekad neesi bijis/-usi;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un uz rezultātiem balstītu piemaksu sistēmu;
 • iespēju kļūt par uzņēmuma akciju īpašnieku/-ci;
 • nekādu birokrātiju – katra ideja un iniciatīva tiks novērtēta;
 • veselības apdrošināšanu no pirmās darba dienas un apmaksātu autostāvvietu,
 • uzņēmuma pasākumus un citas aktivitātes.

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Vinetu Bērziņu:
  Tālrunis: +371 29830957
  E-pasts: vineta.berzina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-uznemums/vadibas-asistents-e/20420&NoButtons=true&popup=1