draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 16.05.2019
  WorkingDay client is financial company operating in more than 10 countries around the world and has been in market for almost 10 years. Company offers financial services with the most convenient borrowing process for the customer.

  This is an outstanding opportunity for a senior PHP Developer to join a market leading company who offer development both personally and within the company.


  SENIOR PHP DEVELOPER

  Main responsibilities within team:

   • Team is fully responsible for platform delivery (build architecture, processes and tools, ensures control, availability and provide support);
   • Team receives business requirements, clarifies and accepts ownership until fulfilled with deliveries;
   • Every individual person is Business Oriented and is looking after improvements and identify areas for efficiency to increase.

  It is very important that you are detail-oriented person who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.

  Required technical skills and qualifications:

   • At least 5 years of practical PHP experience is a must;
   • Experience with one or more following technologies/frameworks – PHP7, Laravel, Symfony, Zend2, Redis, Beanstalk;
   • Good object oriented design skills;
   • Understanding of Software architecture paradigms and patterns;
   • Good business and topic-related English.

  Preferably:

   • Experience working in Linux environment (LEMP stack);
   • Frontend development skills (JavaScript, HTML5, JQuery, Vue.js etc.);
   • Good SQL skills and experience working with databases (PostgreSQL, MariaDB);
   • Good experience with: Git, REST API;
   • Experience working with AWS and Docker. .

  Company offers:

   • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
   • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
   • International experience – visit and work with countries you have never been before;
   • Salary 2700 – 4000 EUR gross;
   • Ownership of company - Stock Options;
   • No bureaucracy - every idea and initiative will be appreciated;
   • Health insurance from the first working day and paid parking;
   • Company social events and other activities.

  You should be in the team, if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.

  If you do not have required skills, but this job posting looks attractive to you, please submit your CV with motivation letter.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir finanšu uzņēmums, kas darbojas vairāk kā 10 pasaules valstīs un ir bijis tirgus līderis jau 10 gadus. Uzņēmums piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem un tā veiksmīgā attīstība ir balstīta uz efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.

  Šī ir lieliska iespēja aizrautīgam un pieredzējušām PHP programmētājam pievienoties nozares vadošajam uzņēmumam un kopā sasniegt jaunas virsotnes, gan profesionālajā, gan personīgajā jomā.

  VECĀKAIS/-Ā PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A

  Darba pienākumi komandas ietvaros:

   • Komanda ir pilnībā atbildīga par iekšējās sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu (platformas arhitektūras, procesu un rīku izstrāde, nodrošinot kontroli, pieejamību un atbalstu);
   • Komanda uzņem biznesa procesu pieprasījumu, precizē prasības un uzņemas pilnu atbildību par projekta īstenošanu līdz tā nodošanas brīdim;
   • Katrs komandas dalībnieks ir uz rezultātiem vērsts un meklē iespējas pilnveidot sistēmu un tās procesus.

  Ir ļoti svarīgi, lai Jūs būtu uz detaļām orientēta personība, ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu un komandas spēlētājs/-a.

  Prasības kandidātiem:

   • Obligāta praktiskā pieredze PHP tehnoloģijās vismaz 5 gadi;
   • Pieredze darbā ar vienu vai vairākām sekojošām tehnoloģijām/ietvariem- PHP7, Laravel, Symfony, Zend2, Redis, Beanstalk;
   • Izpratne par programmatūras paradigmām un arhitektūras modeļiem;
   • Labas iemaņas uz objektu orientētā izstrādē;
   • Labas tehniskās angļu valodas zināšanas.

  Vēlamās zināšanas/pieredze:

   • Pieredze darbā ar Linux sistēmu (LEMP stack);
   • Lieliskas zināšanas par Web izstrādi (JavaScript, HTML5, JQuery, Vue.js etc.);
   • Iemaņas darbā ar MySQL un datu bāzēm (PostgreSQL, MariaDB);
   • Pieredze un praktiskās zināšanas par Git, REST API;
   • Iemaņas darbā ar AWS un Docker.

  Uzņēmums piedāvā:

   • Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
   • Profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
   • Starptautisku pieredzi – apmeklē valstis, kurās nekad neesi bijis/-usi;
   • Ikmēneša bruto atalgojumu sākot no EUR 2700 līdz EUR 4000;
   • Iespēju kļūt par uzņēmuma akciju īpašnieku/-ci;
   • Nekādu birokrātiju – katra ideja un iniciatīva tiks novērtēta;
   • Veselības apdrošināšanu no pirmās darba dienas un apmaksātu autostāvvietu;
   • Uzņēmuma pasākumus un citas aktivitātes.

  Jums jābūt daļai no mūsu komandas, ja Jūs meklējat izaicinājumus, esat ambiciozs, vēlaties plašu atbildības lauku un esat gatavs/-a saskatīt kā Jūsu sniegums sniedz vērtību augošam biznesam.

  Ja Jums nav amatam nepieciešamo prasmju, bet darba sludinājums Jums šķiet pievilcīgs, savam CV pievienojiet motivācijas vēstuli.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-uznemums/php-programmetajs-a-php-developer/20823&NoButtons=true&popup=1