draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 08.06.2020
  A client of WorkingDay Latvia is a well-known financial company, ensuring financial services to clients in all Baltics. IT and business teams in this company work side by side, as equal partners, building great solutions and making the work environment awesome.

  The company invites to join its Baltic team:


  JAVA DEVELOPER

  The role: Java Developer has a key role in back-end applications ecosystem. This role defines and shapes back-end development, testing, building, deploying, patching strategies and culture.

  Responsibilities:

   • Development of relevant area
   • Maintain and improve the performance of existing software
   • Participate in testing activities
   • Maintain and drive micro-service approach
   • Work on Docker'isation
   • Actively participate in agile development culture creation
   • Maintain and take care code quality, which needs to fit highest standards

  Skills and experience:

   • More than 1,5 years of experience working with IT solutions in developer position with complex systems or projects
   • Good JAVA skills and knowledge of JAVA framework Spring
   • Git
   • SQL experience
   • Preferred education: Computer Science, mathematics or other exact science specialization
   • Advanced English: fluent in all spoken and written communication
   • Application integration (REST / SOAP) experience will be considered as advantage

  The company offers:

   • Dynamic and international working environment that is filled with interesting challenges and opportunities
   • Varied opportunities to support your professional and personal development and growth
   • An additional benefits package for employees, which includes additional days of vacation
   • A collaborative and supportive team where you can create and implement ideas

  The initial salary, offered for this position, is in the range EUR 1500 - 3000 EUR gross. It will be determined depending on the level of experience and competencies of selected candidate.

  If you want to be a part of new successful team doing great things, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26345204
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients ir plaši pazīstams finanšu uzņēmums, kas nodrošina finanšu pakalpojumus klientiem visā Baltijā. IT un biznesa komandas šajā uzņēmumā strādā līdzās kā līdzvērtīgi partneri, veidojot lieliskus risinājumus un padarot darba vidi satriecošu.

  Uzņēmuma Baltijas komandai aicinām pievienoties:


  JAVA IZSTRĀDĀTĀJU

  Loma: Java izstrādātājam/-ai ir būtiska loma lietojumprogrammu ekosistēmā. Šī loma paredz back-end izstrādi un attīstību, labošanu, testēšanu.

  Pienākumi:

   • veikt kvalitatīvu programmatūras izstrādi atbilstoši projekta prasībām;
   • uzturēt un uzlabot esošās programmatūras veiktspēju;
   • piedalīties testēšanā;
   • līdzdarboties mikro-service izstrādē;
   • līdzdarboties konteinerizācijā ar Docker;
   • aktīvi piedalīties agile kultūras veidošanā;
   • uzturēt un būt atbildīgam par koda kvalitāti, atbilstoši augstākajiem standartiem.

  Prasmes un pieredze:

   • vairāk nekā 1,5 gadu pieredze IT risinājumu izstrādātāja amatā, darbā ar sarežģītām sistēmām vai projektiem;
   • labas JAVA prasmes un zināšanas par JAVA ietvaru Spring;
   • Git;
   • pieredze ar SQL datubāzēm;
   • vēlamā izglītība: datorzinātnēs, matemātikā vai citās eksaktajās zinātnēs;
   • ļoti laba angļu valoda: mutiski un rakstiski;
   • lietojumu integrācijas pieredze (REST / SOAP) tiks uzskatītas par priekšrocību

  Uzņēmums piedāvā:

   • dinamisku un starptautisku darba vidi ar interesantiem izaicinājumiem un iespējām;
   • daudzveidīgas iespējas veicināt savu profesionālo un personīgo attīstību un izaugsmi;
   • papildus labumu grozu, kas ietver arī papildu atvaļinājuma dienas;
   • uz sadarbību vērstu, atbalstošu komandu, kurā varat radīt un īstenot idejas.

  Amatam sākotnēji piedāvātā atalgojuma diapazons EUR 1500 – 3000 bruto. Gala atalgojums, vienojoties par darba attiecību uzsākšanu, būs atkarīgs no kandidāta pieredzes un kompetencēm.

  Ja vēlies būt daļa no jaunas veiksmīgas komandas, veicot lielas lietas, piesakies, sūtot savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-uznemums/java-izstradatajs-a/21366&NoButtons=true&popup=1