draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 26.11.2018Founded in 2012, WorkingDay client is a rapidly growing financial company operating in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Armenia and Moldova with launch of business in additional European markets planned in the nearest months. Company offers finance lease and leaseback services with the most convenient borrowing process for the customer. Successful development of the company has been underpinned by custom-made in-house platform, efficient loan portfolio management and robust capital structure.

This is an outstanding opportunity for a DWH and BI enthusiast to join a market leading company who offer development both personally and within the company.

DWH/BI DEVELOPER

Main responsibilities:
 • Develop and maintain company business intelligence tool;
 • Producing complex reports and ad-hoc analyses;
 • Work hand to hand with various business unit holders;
 • Manage data sources from multiple countries and languages;
 • Atomize and improve the reporting and general business planning system.

  Required technical skills and qualifications:
 • Strong proficiency at querying Microsoft SQL Server;
 • 2+ years’ experience in working with business intelligence tools (Power BI) and SQL;
 • Ability to turn requirements and visions into technical solutions;
 • Strong analytical and troubleshooting skills;
 • Excellent inter-personal skills with ability to anticipate, understand and respond to business needs;
 • Good business and topic related English.

  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience – visit and work with countries you have never been before
 • Competitive salary EUR 2565- 4325 gross, performance benefits on top of it;
 • Ownership of company - Stock Options;
 • No bureaucracy - every idea and initiative will be appreciated;
 • Health insurance from the first working day and paid parking;
 • Company social events and other activities.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Strauji augošs finanšu uzņēmums, kas dibināts 2012. gadā un darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Armēnijā, Moldovā, un nākamajos mēnešos plāno uzņēmuma paplašināšanos arī citās Eiropas valstīs, meklē papildspēkus savai dinamiskajai komandai. Uzņēmums piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem un tā veiksmīgā attīstība ir balstīta uz pielāgotām iekšējām platformām, efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.

  Šī ir lieliska iespēja pieredzējušam un aizrautīgam DWH/BI programmētājam/-ai pievienoties nozares vadošajam uzņēmumam un kopā sasniegt jaunas virsotnes, gan profesionālajā, gan personīgajā jomā.

  DWH/BI IZSTRĀDĀTĀJS/-A

  Darba pienākumi:
 • izstrādāt un uzturēt uzņēmuma BI rīku;
 • sagatavot sarežģītas atskaites un nestandarta analīzes;
 • sadarboties ar dažādu uzņēmumu vadītājiem;
 • pārvaldīt datu avotus no vairākām valstīm un valodām;
 • automatizēt un uzlabot biznesa plānošanas un atskaišu sistēmu.

  Prasības kandidātam/-ei:
 • praktiska pieredze Microsoft SQL serveru darbībā;
 • 2+ gadu pieredze darbā ar BI rīkiem (Power BI) un SQL;
 • spēja uzņēmuma vajadzības un vadības vīzijas pārvērst tehniskos risinājumos;
 • izcilas analītiskās un problēmu risināšanas spējas;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja paredzēt, izprast un reaģēt uz biznesa vajadzībām;
 • teicamas biznesa angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • Starptautisku pieredzi – apmeklē valstis, kurās nekad neesi bijis/-si;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, EUR 2565- 4325 bruto, un uz rezultātiem balstītu piemaksu sistēmu;
 • Iespēju kļūt par uzņēmuma akciju īpašnieku/-ci;
 • Nekādu birokrātiju – katra ideja un iniciatīva tiks novērtēta;
 • Veselības apdrošināšanu no pirmās darba dienas un apmaksātu autostāvvietu,
 • Uzņēmuma pasākumus un citas aktivitātes.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-uznemums/dwhbi-izstradatajs-a/20610&NoButtons=true&popup=1