draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 26.09.2019

  A client of WorkingDay Latvia - EIS Group is a global innovator, providing the insurance industry with transformational platforms to increase their business efficiency.

  "Our clients are large and very large insurance companies.

  Our culture is highly innovative, collaborative and focused on building and maintaining relationships that allow us to surpass our customers’ expectations. We embrace the qualities that make each of our team members unique and develop each other’s skillsets so that together we can be stronger than the sum of our parts.

  We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts – this particular opportunity is for an experienced:"


  SENIOR JAVA DEVELOPER

  Your responsibilities will include:

   • Participate in International projects, with latest generation product version (Microservices, NoSQL, Caplan, Casandra)
   • Software development and teamwork
   • Learn and put into practice insurance solution principles

  Requirements:

   • At least 5 years software development experience in Java
   • Work experience in Oracle data base
   • Experience with WEB servers
   • Good Latvian and fluent English language skills
   • Logical thinking, analytical skills, accuracy, flexibility
   • Self organization
   • Result oriented

  Technologies used in the company:

   • JDBC (Java Database Connectivity)
   • J2EE
   • Servlets (Java Servlet Technology)
   • JSP (Java Server Pages)
   • EJB (Enterprise JavaBeans)
   • Apache Struts J2EE Framework
   • Hibernate - HQL (Hibernate Query Language)
   • JPA (Java Persistence API)
   • Spring J2EE Framework: Spring Container, Spring Webflow
   • LiquiBase (Database Change Management)
   • JSF (Java Server Faces) - MyFaces, Tomahawk, Richfaces, Ajax4JSF, Facelets

  Company offers:

   • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
   • Unique international working environment
   • Good compensation from EUR 3000 – 5000 gross, based on the regular performance reviews
   • Health insurance
   • Friendly team and motivating work environment
   • Bussiness trips to USA, Australia, New Zealand
   • Development opportunities in Latvia and USA

  If you are interested send your cv in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - EIS Group ir globāls inovators, kas nodarbojas ar apdrošināšanas programmatūras izstrādi un esošo klientu risinājumu transformāciju, palielinot tā biznesa efektivitāti.

  "Mūsu klienti ir lielas vai ļoti lielas apdrošināšanas sabiedrības.

  Mūsu kultūra ir ļoti inovatīva, sadarbībai atvērta un koncentrējas uz attiecību veidošanu un uzturēšanu. Mēs ņemam vērā katra darbinieka īpašības, kas padara katru mūsu komandas dalībnieku unikālu un pilnveido viens otra prasmes, lai kopā mēs varētu būt spēcīgāki.

  Mēs meklējam gudru, dinamisku un intuitīvu cilvēku, lai pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju speciālistu un nozares ekspertu komandai - šī īpašā iespēja ir pieredzējušam:"


  VECĀKAJAM/-AI JAVA PROGRAMMĒTĀJAM/-AI

  Jūsu pienākumos ietilps:

   • dalība starptautiskajos projektos, izmantojot jaunākās paaudzes produkta versiju (Microservices, NoSQL, Caplan, Casandra);
   • programmatūras izstrāde un darbs komandā;
   • apgūt un pielietot praksē apdrošināšanas risinājumu principus.

  Prasības kandidātiem:

   • 5+ gadu pieredze darbā ar JAVA;
   • pieredze darbā ar Oracle datu bāzi;
   • pieredze darbā ar WEB serveriem;
   • labas latviešu un teicamas angļu valodas zināšanas;
   • loģiskā domāšana, analītiskās prasmes, precizitāte, elastība;
   • prasme organizēt savu darbu;
   • uz rezultātu vērsta personība.

  Uzņēmumā izmantotās tehnoloģijas:

   • JDBC (Java Database Connectivity);
   • J2EE;
   • Servlets (Java Servlet Technology);
   • JSP (Java Server Pages);
   • EJB (Enterprise JavaBeans);
   • Apache Struts J2EE Framework;
   • Hibernate - HQL (Hibernate Query Language);
   • JPA (Java Persistence API);
   • Spring J2EE Framework: Spring Container, Spring Webflow;
   • LiquiBase (Database Change Management);
   • JSF (Java Server Faces) - MyFaces, Tomahawk, Richfaces, Ajax4JSF, Facelets.

  Jums piedāvājam:

   • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
   • unikālu, starptautisku darba vidi;
   • labu atlīdzību no EUR 3000 – 5000 bruto, balstoties uz regulāriem darba rezultātu pārskatiem un citus bonusus;
   • veselības apdrošināšanu;
   • draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi;
   • komandējumi uz Ameriku, Kanādu, Jaunzēlandi;
   • profesionālās attīstības iespējas Latvijā un Amerikā.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group/vecakais-a-java-programmetajs-a/21038&NoButtons=true&popup=1