draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.11.2019

  WorkingDay Latvia klients - EIS Group ir globāls inovators, kas nodarbojas ar apdrošināšanas programmatūras izstrādi un esošo klientu risinājumu transformāciju, palielinot tā biznesa efektivitāti.

  "Mūsu klienti ir lielas vai ļoti lielas apdrošināšanas sabiedrības.

  Mūsu kultūra ir ļoti inovatīva, sadarbībai atvērta un koncentrējas uz attiecību veidošanu un uzturēšanu. Mēs ņemam vērā katra darbinieka īpašības, kas padara katru mūsu komandas dalībnieku unikālu un pilnveido viens otra prasmes, lai kopā mēs varētu būt spēcīgāki.

  Mēs meklējam gudru, dinamisku un intuitīvu cilvēku, lai pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju speciālistu un nozares ekspertu komandai."

  TESTU AUTOMATIZĀCIJAS SPECIĀLISTU/-I


  darbam mūsu automatizācijas komandā, kur Jums, izstrādājot uzņēmuma programmatūras produktus, būs iespēja apgūt un izmantot jaunas prakses un tehnoloģijas. Automatizācijas testētājs/-a piedalīsies testu automatizācijas procesu izstrādē, uzlabošanā un ieviesīs automatizēto testu scenārijus daudzās biznesa funkcijās, kā arī sekmēs automatizācijas ietvaru attīstību.

  Strādājot testu automatizācijas komandā, Jums būs iespēja būt iesaistītam (-ai) tādās aktivitātēs kā:

   • automatizācijas komandas darbā, veicot uzņēmumu biznesa lietotņu automatizēto testēšanu;
   • jaunu automatizēto testu izstrādē, balstoties uz biznesa vajadzībām un prasībām;
   • esošo automatizēto testu scenāriju un testu izpildes procesa nodrošināšanā;
   • testu ietvaru attīstības sekmēšanā;
   • darbā atbilstoši labākajām praksēm un standartiem.

  Ko mēs sagaidām:

   • vismaz 1 gada pieredzi programmatūras testēšanā automatizētā testētāja amatā;
   • vēlmi mācīties un pilnveidot savas prasmes un zināšanas;
   • labas zināšanas par Java 1.8;
   • labas zināšanas par Selenium WebDriver un testu automatizācijas ietvardomēnus;
   • labu izpratni par REST/SOAP pakalpojumiem, XML, JSON;
   • zināšanas par SQL, Maven, Jenkins;
   • angļu valodas zināšanas vidējā (vai augstākā) līmenī;
   • spēju izveidot projektu automatizācijas procesu atbilstoši uzņēmuma kopējai testu automatizācijas stratēģijai un vadlīnijām;
   • izteiktas komunikācijas prasmes;
   • spēju strādāt komandā.

  Ko mēs piedāvājam:

   • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
   • iespēju paātrināt karjeras izaugsmi automatizētajā programmatūras testēšanā;
   • unikālu, starptautisku darba vidi;
   • labu atlīdzību no EUR 2000 - 3500 bruto, balstoties uz regulāriem darba rezultātu pārskatiem.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  A client of WorkingDay Latvia - EIS Group is a global innovator, providing the insurance industry with transformational platforms to increase their business efficiency.

  "Our clients are large and very large insurance companies.

  Our culture is highly innovative, collaborative and focused on building and maintaining relationships that allow us to surpass our customers’ expectations. We embrace the qualities that make each of our team members unique and develop each other’s skillsets so that together we can be stronger than the sum of our parts.

  We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts:"


  TEST AUTOMATION SPECIALIST

  is invited to join EIS Group as a part of our automation team where new practices and technologies can be learnt and applied while working on the enterprise software products engineering. Automation Tester will participate in the automation processes development and implement automated test scenarios for a huge number of business features, contribute into the automation framework development.

  As a part of the Test Automation Team, you will have the opportunity to be involved in activities such as:

   • Work as a member of the automation team on the automated testing of enterprise business applications
   • Develop new automated tests based on business needs and requirements
   • Support existing automated test scenarios and test execution process
   • Contribute to the test framework development
   • Work according to the best practices and standards

  Our expectations:

   • Experience in Automated Software Testing from 1 year
   • Willingness to learn and work on improving your skills and knowledge
   • Java 1.8 knowledge (good language syntax knowledge, OOP)
   • Strong Selenium WebDriver knowledge
   • Understanding of REST/SOAP services, familiarity with XML and JSON syntax
   • Basics of SQL, Maven, Jenkins
   • Strong communication skills
   • Intermediate English level (or higher)
   • Ability to work in a team

  What we offer:

   • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
   • Opportunity to accelerate your career in automated software testing
   • Unique international working environment
   • Good compensation EUR 2000 -3500 gross based on the regular performance reviews

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26779869
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group/testu-automatizacijas-specialists-e/21132&NoButtons=true&popup=1