draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 08.10.2019
  A client of WorkingDay Latvia - EIS Group is a global innovator, providing the insurance industry with transformational platforms to increase their business efficiency.

  "Our clients are large and very large insurance companies.

  Our culture is highly innovative, collaborative and focused on building and maintaining relationships that allow us to surpass our customers’ expectations. We embrace the qualities that make each of our team members unique and develop each other’s skillsets so that together we can be stronger than the sum of our parts.

  We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts – this particular opportunity is for an experienced:"


  HUMAN RESOURCE MANAGER

  Responsibilities:

   • Proactively partner with Global and Regional management; providing HR status updates, guidance and support
   • Manage the full-life cycle of employees in company (recruiting, hiring, documentation, onboarding process, payroll etc.)
   • Work closely with management and employees to improve work relationships and productivity
   • Identify training needs for teams and individuals
   • Determine optimal job advertising mix, including job boards, careers pages and social networks
   • Host and participate in recruitment events and job fairs to network with potential candidates in-person
   • Review job descriptions to ensure they capture role requirements
   • Responsible for coordinating work permits, travel arrangements, and staff transitions
   • Management of the social channels to promote open positions, company culture and highlight the benefits of working for a global technology organization

  Requirements:

   • Several year experience of Human Resources. Experience in IT company or related will be your preference
   • Fluent in English (speaking, writing, reading and comprehension) and Latvian
   • Thorough knowledge of labour legislation
   • Ability to network via social media and other professional platforms
   • Excellent collaboration skills with function manager
   • Excellent people management skills
   • Understanding of full cycle recruiting
   • Hands-on experience with candidate sourcing and interviewing
   • University degree required

  Company offers:

   • Opportunity to work in growing global technology company
   • Unique international working environment
   • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
   • Salary corresponded by your experience and competencies from EUR 1200 – 2200 gross
   • Health insurance
   • Friendly team and motivating work environment

  If you are interested send your cv in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - EIS Group ir globāls inovators, kas nodarbojas ar apdrošināšanas programmatūras izstrādi un esošo klientu risinājumu transformāciju, palielinot tā biznesa efektivitāti.

  "Mūsu klienti ir lielas vai ļoti lielas apdrošināšanas sabiedrības.

  Mūsu kultūra ir ļoti inovatīva, sadarbībai atvērta un koncentrējas uz attiecību veidošanu un uzturēšanu. Mēs ņemam vērā katra darbinieka īpašības, kas padara katru mūsu komandas dalībnieku unikālu un pilnveido viens otra prasmes, lai kopā mēs varētu būt spēcīgāki.

  Mēs meklējam gudru, dinamisku un intuitīvu cilvēku, lai pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju speciālistu un nozares ekspertu komandai - šī īpašā iespēja ir pieredzējušam/ -ai:"


  PERSONĀLA VADĪTĀJAM/- AI

  Jūsu pienākumos ietilps:

   • sadarboties ar globālo un reģionālo vadību; nodrošināt HR vadību un atbalstu;
   • nodrošināt pilnu personāla atlases ciklu (darbinieku pieņemšana un ievadīšana darbā; HR jomas dokumentācija: darba līgumu atjaunināšana, darba attiecību pārtraukšana; sadarbība ar citām uzņēmuma struktūrvienībām: algu izmaksas, juridiskie jautājumi u.c. );
   • cieša sadarbība ar vadību un darbiniekiem;
   • noteikt apmācību vajadzības gan komandām, gan darbiniekiem individuāli;
   • noteikt optimālas darba sludinājuma iespējas, tostarp karjeras lapas un sociālos tīklus;
   • rīkot un piedalīties atlases un darbinieku piesaistes pasākumos, sadarbojoties ar potenciālajiem kandidātiem;
   • pārskatīt amatu aprakstus, to atbilstību un pārraudzīt jauno darbinieku iesaistīšanos darbā;
   • būt atbildīgam par darba atļauju kārtošanu, komandējumu organizēšanu un darbinieku statusa maiņu;
   •koordinēt sociālo kanālu informāciju, sasniedzot maksimālo mērķauditoriju izceļot uzņēmuma kultūru un ieguvumus, strādājot globālā tehnoloģiju organizācijā.

  Prasības kandidātiem:

   • vairāku gadu pieredze cilvēkresursu jomā. Pieredze IT vai ar to saistītā uzņēmumā būs Jūsu priekšrocība;
   • teicamas angļu un latviešu valodas prasmes (runāšana, rakstīšana, lasīšana);
   • zināšanas par LR darba likumdošanu un tā piemērošanu;
   • prasme izmantot sociālos tīklus un citas profesionālās platformas;
   • teicamas sadarbības prasmes ar uzņēmuma vadību;
   • lietišķa un pragmatiska pieeja cilvēkresursu vadībā;
   • uz rezultātu un risinājumiem orientēta personība;
   • augstākā izglītība.

  Jums piedāvājam:

   • iespēju strādāt augošā starptautiskā tehnoloģiju uzņēmumā;
   • unikālu, starptautisku darba vidi;
   • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
   • atlīdzību no EUR 1200-2200 bruto, uz rezultātiem balstītu piemaksu;
   • veselības apdrošināšanu;
   • draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group/personala-vaditajs-a/21054&NoButtons=true&popup=1