draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.01.2020  A client of WorkingDay Latvia - is a global innovator, providing the insurance industry with transformational platforms to increase their business efficiency.

  "Our clients are large and very large insurance companies.

  Our culture is highly innovative, collaborative and focused on building and maintaining relationships that allow us to surpass our customers’ expectations. We embrace the qualities that make each of our team members unique and develop each other’s skillsets so that together we can be stronger than the sum of our parts.

  We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts – this particular opportunity is for an experienced:"


  JAVA DEVELOPER
  (Mid & Senior)

  Your responsibilities will include:

   • Participate in International projects, with latest generation product version (Microservices, NoSQL, Caplan, Casandra)
   • Software development and teamwork
   • Learn and put into practice insurance solution principles

  Requirements:

   • At least 1 year experience in Java software development for Junior level developers;
   • 3+ year experience in Java software development for Senior level developers;
   • Work experience in Oracle data base
   • Experience with WEB servers
   • Good Latvian and English language skills
   • Logical thinking, analytical skills, accuracy, flexibility
   • Self organization
   • Result oriented

  Technologies used in the company:

   • JDBC (Java Database Connectivity)
   • J2EE
   • Servlets (Java Servlet Technology)
   • JSP (Java Server Pages)
   • EJB (Enterprise JavaBeans)
   • Apache Struts J2EE Framework
   • Hibernate - HQL (Hibernate Query Language)
   • JPA (Java Persistence API)
   • Spring J2EE Framework: Spring Container, Spring Webflow
   • LiquiBase (Database Change Management)
   • JSF (Java Server Faces) - MyFaces, Tomahawk, Richfaces, Ajax4JSF, Facelets

  Company offers:

   • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
   • Unique international working environment
   • Good compensation from EUR 3000 – 4300 gross, based on the regular performance reviews
   • Health insurance
   • Friendly team and motivating work environment
   • Development opportunities in Latvia and USA

  If you are interested send your CV in section Pieteikties!

   You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
   Phone: +371 26345204
   E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

   WorkingDay Latvia
   Terbatas Street 53-10
   Riga, LV-1011
   Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients - globāls inovators, kas nodarbojas ar apdrošināšanas programmatūras izstrādi un esošo klientu risinājumu transformāciju, palielinot tā biznesa efektivitāti.

  "Mūsu klienti ir lielas vai ļoti lielas apdrošināšanas sabiedrības.

  Mūsu kultūra ir ļoti inovatīva, sadarbībai atvērta un koncentrējas uz attiecību veidošanu un uzturēšanu. Mēs ņemam vērā katra darbinieka īpašības, kas padara katru mūsu komandas dalībnieku unikālu un pilnveido viens otra prasmes, lai kopā mēs varētu būt spēcīgāki.

  Mēs meklējam gudru, dinamisku un intuitīvu cilvēku, lai pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju speciālistu un nozares ekspertu komandai - šī īpašā iespēja ir pieredzējušam/ -ai:"


  JAVA PROGRAMMĒTĀJAM/-AI
  (Mid & Senior)


  Jūsu pienākumos ietilps:

   • dalība starptautiskajos projektos, izmantojot jaunākās paaudzes produkta versiju (Microservices, NoSQL, Caplan, Casandra);
   • programmatūras izstrāde un darbs komandā;
   • apgūt un pielietot praksē apdrošināšanas risinājumu principus.

  Prasības kandidātiem:

   • vismaz 1 gada pieredze darbā ar Java junior līmeņa programmētājam;
   • vismaz 3 gadu pieredze darbā ar Java vidējā un senior līmeņa programmētājam;
   • pieredze darbā ar Oracle datu bāzi;
   • pieredze darbā ar WEB serveriem;
   • labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
   • loģiskā domāšana, analītiskās prasmes, precizitāte, elastība;
   • prasme organizēt savu darbu;
   • uz rezultātu vērsta personība.

  Uzņēmumā izmantotās tehnoloģijas:

   • JDBC (Java Database Connectivity);
   • J2EE;
   • Servlets (Java Servlet Technology);
   • JSP (Java Server Pages);
   • EJB (Enterprise JavaBeans);
   • Apache Struts J2EE Framework;
   • Hibernate - HQL (Hibernate Query Language);
   • JPA (Java Persistence API);
   • Spring J2EE Framework: Spring Container, Spring Webflow;
   • LiquiBase (Database Change Management);
   • JSF (Java Server Faces) - MyFaces, Tomahawk, Richfaces, Ajax4JSF, Facelets.

  Jums piedāvājam:

   • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
   • unikālu, starptautisku darba vidi;
   • veselības apdrošināšanu;
   • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 3000 - 4300 bruto un citus bonusus;
   • draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi;
   • profesionālās attīstības iespējas Latvijā un Amerikā.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group/java-programmetajs-a/21194&NoButtons=true&popup=1