draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 27.06.2018
WorkingDay Latvia klients - uzņēmums EIS Group Latvia, kas ir viens no EIS Group izstrādes centriem. EIS Group ir vadošais galveno sistēmu un digitālo risinājumu piegādātājs apdrošināšanas jomā. EIS Group Latvia, sadarbojoties ar citiem izstrādes centriem, specializējas tieši programmatūras izstrādes un testēšanas jomā.

EIS Group aicina pievienoties TESTU AUTOMATIZĀCIJAS VECĀKO INŽENIERI darbam mūsu automatizācijas komandā, kur Jums, izstrādājot uzņēmuma programmatūras produktus, būs iespēja apgūt un izmantot jaunas prakses un tehnoloģijas. Testu automatizācijas vecākais inženieris piedalīsies testu automatizācijas procesu izstrādē/uzlabošanā un ieviesīs automatizēto testu scenārijus daudzās biznesa funkcijās, kā arī sekmēs automatizācijas ietvaru attīstību.

Strādājot testu automatizācijas komandā, Jums būs iespēja būt iesaistītam (-ai) tādās aktivitātēs kā:
 • automatizācijas komandas darbā, veicot uzņēmumu biznesa aplikāciju automatizēto testēšanu;
 • jaunu automatizēto testu izstrādē, balstoties uz biznesa vajadzībām un prasībām;
 • esošo automatizēto testu scenāriju un testu izpildes procesa nodrošināšanā; testu ievaru attīstības sekmēšanā;
 • darbā atbilstoši labākajām praksēm un standartiem.

  Ko mēs sagaidām:
 • vismaz 3 gadu pieredzi programmatūras testēšanā automatizētā testētāja amatā;
 • vēlmi mācīties un pilnveidot savas prasmes un zināšanas;
 • labas zināšanas par Java 1.8;
 • labas zināšanas par Selenium WeBdriver un testu automatizācijas frameworks domēnus;
 • labu izpratni par REST/SOAP pakalpojumiem, XML, JSON;
 • zināšanas par SQL, Maven, Jenkins;
 • angļu valodas zināšanas vidējā (vai augstākā) līmenī;
 • spēju izveidot projektu automatizācijas procesu atbilstoši uzņēmuma kopējai testu automatizācijas stratēģijai un vadlīnijām;
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • spēju strādāt komandā.

  Vēlamās prasmes un pieredze:
 • pieredze komandas vadīšanā un konsultēšanā.

  Ko mēs piedāvājam:
 • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
 • iespēju paātrināt karjeras izaugsmi automatizētajā programmatūras testēšanā;
 • unikālu, starptautisku darba vidi;
 • labu atlīdzību, balstoties uz regulāriem darba rezultātu pārskatiem.

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia client - EIS Group Latvia, who is one of EIS Group development centers. EIS Group is a leading provider of core systems and digital solutions for insurers. EIS Group Latvia in collaboration with other development centers, specializes in software development and testing.

  SENIOR TEST AUTOMATION SPECIALIST is invited to join EIS Group as a part of our automation team where new practices and technologies can be learnt and applied while working on the enterprise software products engineering. Senior Test Automation Engineer will participate in the test automation processes development/improvement and implement automated test scenarios for a huge number of business features, contribute into the automation framework development.

  As a part of the Test Automation Team, you will have the opportunity to be involved in activities such as:
 • Work as a member of the automation team on the automated testing of enterprise business applications
 • Develop new automated tests based on business needs and requirements
 • Support existing automated test scenarios and test execution process
 • Contribute to the test framework development
 • Work according to the best practices and standards

  Our expectations:
 • Experience in Software Testing from 3 years on automation tester position
 • Willingness to learn and work on improving your skills and knowledge
 • Good Java 1.8 knowledge
 • Good knowledge in Selenium WeBdriver and test automation frameworks domains
 • Good understanding of REST/SOAP services, XML, JSON
 • Knowledge of SQL, Maven, Jenkins
 • Intermediate English level (or higher)
 • Ability to establish automation process on the project according to common company test automation strategy and guidelines
 • Strong communication skills
 • Ability to work in a team

  Desired skills and experience:
 • Experience in team leadership and mentoring

  What we offer:
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Opportunity to accelerate your career in automated software testing
 • Unique international working environment
 • Good compensation based on the regular performance reviews

  To apply, please send your CV and motivation letter in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group-latvia/testu-automatizacijas-vecakais-a-inzenieris-e/20375&NoButtons=true&popup=1