draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.04.2019

  EIS Group is a global innovator, providing the insurance industry with transformational platforms to enable their success.

  "We are committed to delivering tools, digital enablement, and exploring emerging technologies that drive efficiency and empower clients to reimagine the possible.
  Our culture is highly innovative, collaborative and focused on building and maintaining relationships that allow us to surpass our customers’ expectations. We embrace the qualities that make each of our team members unique and develop each other’s skillsets so that together we can be stronger than the sum of our parts.
  We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts."


  This particular opportunity is for an experienced:


  ETL DEVELOPER

  The Role

  EIS Group is looking for an ETL Developer who is passionate about working with global enterprise customers, and utilizing cutting edge, digital technologies to develop, design and articulate end-to-end core insurance solutions. This is a great opportunity to be a part of a transformational journey at EIS Group. As we continue to grow our business and look for new ways to engage & optimize our clients businesses, technology will be one of the most important enablers to our success. You will be joining an experienced Digital Services Team. Your role will require you to work closely with your fellow technology team members, coordinate with BA&QA resources, and to communicate with scrum masters and business partners in completion of your work.

  Key Responsibilities:

  • Performance optimization of Talend for better performance
  • Issue resolution of ETL bugs and fixes
  • Update existing Talend ETL jobs, and design and develop new Talend jobs using existing framework
  • Work with the QA and DBA team to fix performance issues
  • Perform process improvement and re-engineering with an understanding of technical problems and solutions as they relate to the current and future business environment
  • Analyze complex distributed production deployments, and make recommendations to optimize performance
  • Work closely with stakeholders to design and document solutions that align with business needs and are consistent with architectural vision
  • Help team design, implement, code, develop, test and maintain data warehousing applications using tools like Talend ETL tool, T-SQL and stored procedures in a very fast paced environment
  • Develop and test ETL components to high standards of quality and performance
  • Work with business users to understand and document business and technical requirements to drive design and development
  • Document and build physical database objects from table, column, index, and view definitions

  Requirements / Desired Experience:

  • Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, Engineering, MIS, or related field
  • Many years of experience on Talend ETL and ETL Development
  • Experience working in Software Development Life Cycle (SDLC) methodologies such as; Scrum, Agile, and Kanban
  • Experience with data warehouse concepts/architecture in high volume, real-time transactions and batch ETL jobs
  • Experience working in a CI/CD environment; with Micro Services and Open Source tools such as Spring Boot, Jenkins, and Maven is a plus
  • Experience in developing complex custom solutions, integrating custom services and/or systems development and configuration
  • Experience working in Cloud environments, AWS, Azure and/or Big data environments
  • Good English language skills and excellent verbal and written communication skills and the ability to interact professionally with both technical and non-technical professionals at all levels of an organization
  • Agile and team-oriented mindset

  Company Offer:

  • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
  • Opportunity to accelerate your career in automated software testing
  • Unique international working environment
  • Good compensation from EUR 2000 – 3900 Gross based on the regular performance reviews

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licences No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  EIS Group ir globāls innovators, nodrošinot apdrošināšanas nozari ar transformācijas platformām, lai nodrošinātu to panākumus.

  ,,Mēs esam apņēmušies nodrošināt rīkus, digitālo piekļuvi, jaunu tehnoloģiju izpēti, kas veicinās efektivitāti un dos iespēju klientiem īstenot iecerēto.
  Mūsu kultūra ir ļoti inovatīva, sadarbībai atvērta un koncentrējas uz attiecību veidošanu un uzturēšanu, pārsniedzot klientu ekspektācijas. Mēs ņemam vērā īpašības, kas padara katru mūsu komandas dalībnieku unikālu un pilnveido katra prasmes, lai kopā mēs varētu būt spēcīgāki.
  Mēs meklējam gudru, dinamisku un intuitīvu cilvēku, kas pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju speciālistu un nozares ekspertu komandai.”


  Šī iespēja tiek dota pieredzējušam/-ai:


  ETL PROGRAMMĒTĀJAM/ -AI

  Loma:

  EIS grupa meklē ETL programmētāju, kas ir aizrautīgs, strādājot ar starptautiskiem uzņēmuma klientiem, izstrādājot un attīstītot risinājumus apdrošināšanas pakalpojumiem, izmantojot vismodernākās, digitālās tehnoloģijas. Šī ir lieliska iespēja kļūt par daļu no transformācijas ceļojuma EIS grupā. Tā kā mēs turpinām attīstīt savu biznesu un meklējam jaunus veidus, kā iesaistīt un optimizēt mūsu klientu biznesu, tehnoloģija būs viens no svarīgākajiem mūsu panākumu veicinātājiem. Jūs pievienosieties pieredzes bagātai Digitālo Pakalpojumu Komandai. Jūsu loma prasīs ciešu sadarbību ar saviem komandas biedriem, koordinējot ar BA&QA resursus un sazinoties ar scrum meistariem un biznesa partneriem, lai pabeigtu savu darbu.

  Galvenie uzdevumi:

  • Talend veiktspējas optimizācija labākai veiktspējai;
  • ETL kļūdu un labojumu problēmu risināšana;
  • esošo Talend ETL darbu atjaunošana un jaunu Talend darbu izveide, izmantojot esošo sistēmu;
  • darbs ar QA un DBA komandu, lai noteiktu veiktspējas problēmas;
  • veikt procesu pilnveidošanu un pārstrukturēšanu, izprotot tehniskās problēmas un risinājumus, kas saistīti ar biznesa vidi tagad un nākotnē;
  • analizēt sarežģītus sadalītus ražošanas izvietojumus un sniegt ieteikumus veiktspējas optimizēšanai;
  • sadarboties ar ieinteresētajām personām, lai izstrādātu un dokumentu risinājumus, kas atbilst biznesa vajadzībām un arhitektūras redzējumam;
  • palīdzēt komandai izstrādāt, ieviest, kodēt, attīstīt, pārbaudīt un uzturēt datu glabāšanas lietojumprogrammas, izmantojot tādus rīkus kā Talend ETL rīks, T-SQL;
  • izstrādāt un pārbaudīt ETL komponentus atbilstoši augstiem kvalitātes un veiktspējas standartiem;
  • strādāt ar biznesa lietotājiem, lai saprastu un dokumentētu biznesa un tehniskās prasības dizaina un attīstība veicināšanai;
  • dokumentēt un izveidot fiziskus datu bāzes objektus no tabulas, kolonnas, indeksa un skatījuma definīcijas.

  Prasības / Nepieciešamā pieredze:

  • bakalaura grāds datorzinātnēs, inženierzinātnēs vai citā saistītā jomā.
  • vairāku gadu pieredze Talend ETL un ETL izstrādē;
  • pieredze darbā ar programmatūras izstrādes dzīves cikla (SDLC) metodēm, piemēram: Scrum, Agile un Kanban;
  • pieredze ar datu noliktavas konceptu / liela apjoma arhitektūru, reālā laika transakcijām un sērijveida ETL darbiem;
  • pieredze darbā CI / CD vidē ar Micro Services un Open Source rīkiem, piemēram, Spring Boot, Jenkins un Maven;
  • pieredze sarežģītu pasūtījuma risinājumu izstrādē, integrējot pielāgotus pakalpojumus un / vai sistēmu attīstību un konfigurāciju;
  • pieredze darbā ar Cloud vidi, AWS, Azure un / vai Big data vidēs;
  • labas angļu valodas zināšanas un lieliskas komunikācijas prasmes, un spēja profesionāli sadarboties gan ar profesionāliem, gan tehniskiem speciālistiem visos organizācijas līmeņos;
  • Agile un uz komandu orientēta domāšana.

  Uzņēmums piedāvā:

  • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
  • iespēju paātrināt karjeras izaugsmi automatizētajā programmatūras testēšanā;
  • unikālu, starptautisku darba vidi;
  • labu atlīdzību no EUR 2000 – 3900 bruto, balstoties uz regulāriem darba rezultātu pārskatiem.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group-latvia/etl-programmetajs-a-etl-developer/20809&NoButtons=true&popup=1