draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 01.06.2020

  A client of WorkingDay Latvia is Eastnine Latvia, which is a part of Swedish real estate company Eastnine (www.eastnine.com), focusing on commercial real estate, mainly office properties, in the Baltic capitals. The company has a strong position and expertise in the Baltic real estate sector and it continues to develop new smart and sustainable office solutions. Their aim is to become a leading long-term provider of sustainable prime office space in the Baltics by maintaining high sustainability standards in their properties, improving energy efficiency and reducing total costs for tenants.

  The company is looking for an experienced:


  PROPERTY MANAGER

  The role: Property Manager is responsible for organizing high quality property management service of buildings owned by Eastnine Latvia.

  Key responsibilities:

   • Ensure property management in compliance with technical documentation, general requirements applicable to such objects, and according to requirements of legal acts of the Republic of Latvia
   • Be responsible for the environmental performance of the buildings
   • Organize tenders for maintenance service providers and prepare documentation
   • Handle communication with owners, tenants and service providers
   • Supervise utility suppliers and subcontractors (including cleaning, security, waste removal, maintenance of systems and elements of the building, emergency situations and other companies)
   • Control territory of the building and its separate systems (including heating system, conditioning system, doors and automatic barriers, lightning of common premises etc.)
   • Supervise cleanliness and tidiness in common premises, technical premises and territory
   • Keep facilities in good condition with regular inspection, troubleshooting, and minor repairs
   • Prepare and deliver guarantee claims, supervise quality and terms of after-sale works and repairs
   • Supervise agreements of subcontractors and timely notice about prolonging or termination of the agreement

  Requirements:

   • Experience in and knowledge of property management service
   • Working knowledge of property regulations
   • Accuracy, accountability and results-oriented personality
   • Ability to plan, organize and prioritize responsibilities in order to consistently meet deadlines
   • Excellent interpersonal skills, ability to communicate clearly and succinctly to a variety of audiences
   • Act according to open and honest process principles, following all group instructions, laws and regulations
   • Proficiency with Microsoft Word, Excel, Outlook
   • Advanced level of Latvian, English and Russian for daily use

  If you are ready to join Eastnine team, we look forward to receiving your CV (in English) in the section Pieteikties!

  In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, in the range EUR 1800 - 2600 gross per month. Other benefits are negotiable.

  You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa:
  Phone: +371 29592278
  E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients ir Eastnine Latvia, kas pārstāv Zviedrijas nekustamo īpašumu uzņēmumu Eastnine (www.eastnine.com) un specializējas komerciālo nekustamo īpašumu, galvenokārt biroja ēku, attīstīšanā Baltijas valstu galvaspilsētās. Uzņēmums ir ieguvis nozīmīgu vietu un pieredzi Baltijas nekustamo īpašumu nozarē, un tas turpina attīstīt jaunus, viedus un ilgtspējīgus biroja ēku risinājumus. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par vadošo ilgtermiņa pakalpojumu sniedzēju ilgtspējīgu biroju telpu nodrošināšanā Baltijas tirgū, nodrošinot īpašumos augstus ilgtspējības standartus, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot īrnieku kopējās izmaksas.

  Uzņēmums aicina darbā:


  ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKU/-CI

  Jūsu loma: Īpašumu pārvaldnieks/-ce ir atbildīgs par Eastnine Latvia piederošo ēku kvalitatīvu pārvaldīšanu / apsaimniekošanu.

  Galvenie pienākumi:

   • nodrošināt īpašumu pārvaldīšanu atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, vispārīgām prasībām, kas piemērojamas šādiem objektiem, un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
   • būt atbildīgam par ēku pozitīvu ietekmi uz vidi;
   • organizēt iepirkumu konkursus apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem un sagatavot dokumentāciju;
   • sazināties ar īpašniekiem, īrniekiem un pakalpojumu sniedzējiem;
   • uzraudzīt komunālo pakalpojumu sniedzēju un apakšuzņēmēju darbu (ieskaitot tīrīšanu, drošību, atkritumu izvešanu, sistēmu un ēkas daļu uzturēšanu, ārkārtas situācijas un citus uzņēmumus);
   • veikt ēkas un tās teritorijā esošo sistēmu uzraudzību (t.sk. apkures sistēmas, kondicionēšanas sistēmas, durvis un automātiskās barjeras, koplietošanas telpu apgaismojums utt.);
   • pārraudzīt tīrību un sakoptību koplietošanas telpās, tehniskajās telpās un ēkas teritorijā;
   • uzturēt iekārtas labā stāvoklī, veikt regulāras pārbaudes, novērst problēmas un veikt nelielus remontus;
   • sagatavot un iesniegt garantijas prasības, uzraudzīt pēcpārdošanas un remontdarbu kvalitāti un termiņus;
   • pārraudzīt apakšuzņēmēju līgumus un savlaicīgi paziņot par līgumu pagarināšanu vai izbeigšanu.

  Prasības:

   • pieredze un zināšanas īpašumu pārvaldīšanā / apsaimniekošanā;
   • praktiskas zināšanas par regulējumiem nekustamo īpašumu jomā;
   • precizitāte, augsta atbildības izjūta un uz rezultātu sasniegšanu vērsta personība;
   • prasme plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes, lai konsekventi ievērotu noteiktos termiņus;
   • teicamas sadarbības prasmes, spēja skaidri un saprotami komunicēt ar dažādām auditorijām;
   • rīkoties saskaņā ar atklāta un godīga procesa principiem, ievērojot visus grupas norādījumus, likumus un noteikumus;
   • prasmes lietot Microsoft Word, Excel, Outlook;
   • ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas komunikācijai ikdienā.

  Ja esat gatavs/-a pievienoties Eastnine komandai, gaidīsim Jūsu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Runājot par paredzēto atlīdzību, alga tiks noteikta, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, robežās no EUR 1800 - 2600 bruto mēnesī. Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Baibu Ozoliņu:
  Tālrunis: +371 29592278
  E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eastnine/property-manager-ipasumu-parvaldnieks-ce/21350&NoButtons=true&popup=1