draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.01.2020  A client of WorkingDay Latvia - DYNATECH is information technology company providing services to global brands within DYNINNO Group in three key areas: travel, entertainment and finance. People are companies core strength, and their talent and dedication allow company to be step ahead of competition.

  Due to company growth company is looking for:

  SENIOR PHP DEVELOPER

  (2 positions)

  Required technical skills and qualification:

   • At least 4+ years of practical PHP experience is a must
   • Experience with one of following frameworks: Symfony 2nd irritation / Laravel / Zend
   • Experience with high load MySQL DB, DB optimization / indexation
   • You have worked with large capacity systems
   • Great communication skills in English

  Great if you have experience or interest with:

   • Node.js
   • prefer OOP coding style and MVC model frameworks
   • Gitlab, CI / CD, Golang
   • Underattendance of software architecture paradigms and patterns
   • AWS services

  What challenges will you have:

   • You will work with large scale global in-house CMS, various modules
   • You will have opportunity to work on internal business logic
   • You will have opportunity to improve search algorithms
   • You will have dynamic environment, opportunity to implement various solutions, innovate

  Company offers:

   • Great company culture with motivated colleagues
   • Real growth opportunities within the company
   • Fun monthly office events
   • Learning culture: lectures, workshops, possibility to attend international conferences
   • Health Insurance
   • Flexible working hours
   • Monthly salary from EUR 2500 till 4000 gross
   • Office in Riga Center on Jeruzalemes Street

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26345204
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients Dynatech ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus DYNINNO grupas globāliem zīmoliem 3 pamatdarbības virzienos: tūrisms, izklaide un finanses. Cilvēki ir uzņēmuma virzības spēks, to talanti un centība ļauj uzņēmumam būt soli priekšā.

  Līdz ar darbības paplašināšanos aicinām darbā:

  VECĀKO PHP IZSTRĀDĀTĀJU

  (2 vakances)

  Nepieciešamās prasmes:

   • vismaz 4+ gadu praktiska pieredze izstrādē ar PHP;
   • pieredze ar kādu no framewrokiem: Symfony 2. iritācija / Laravel / Zend;
   • pieredze ar liela apjoma MySQL datu bāzi, datu bāžu optimizācija / indeksācija;
   • lieliskas komunikācijas prasmes angļu valodā.

  Novērtēsim, ja Tev ir pieredze vai interese par:

   • Node.js;
   • OOP programešanas stilu un MVC izstrādes principiem;
   • Gitlab, CI / CD, Golang;
   • sapratne par programmatūras arhitektūras paradigmām unAWS services.

  Kādi izaicinājumi Tevi sagaida:

   • darbs ar liela apjoma globālu in-house sistēmu, dažādiem tās moduļiem;
   • darbs ar sistēmas biznesa loģiku;
   • iespēja uzlabot meklēšanas algoritmus;
   • dinamiska vide, iespēja ieviest dažādus risinājumus, inovēt.

  Uzņēmums piedāvā:

   • lielisku uzņēmuma kultūru, motivētus kolēģus;
   • reālas izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
   • motivējošus ikmēneša pasākumus;
   • mācīšanās kultūru: lekcijas, semināri, iespēja apmeklēt starptautiskas konferences;
   • veselības apdrošināšanu;
   • elastīgu darba laiku;
   • ikmēneša atalgojumu no EUR 2500 līdz 4000 bruto atkarībā no pieredzes un prasmēm;
   • biroju Rīgas centrā, Jeruzalemes ielā.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 24225989
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dynatech/vecakais-a-php-programmetajs-a/21158&NoButtons=true&popup=1