draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.06.2019  A client of WorkingDay Latvia is DYNATECH who provides innovative solutions for Company focuses on providing IT services to global brands within DYNINNO Group in three key areas: travel, entertainment, and finance.

  Due to the expansion of the company, company is looking for a:

  SENIOR FRONT-END DEVELOPER


  Position Summary:

  This is the ideal role for a seasoned FE development professional who is ready to take new challenges in the Development projects that has no analogues in LV market.

  Company is able to offer you the project that matches your interest: whether it can be online reservation system, CMS with difficult business logics, accounting/ anti-fraud system or payment processing - let us know what your heart lies to.

  During the interview we discuss all the projects that we have and listen carefully to the candidate's preferences in order to find the best fit for him/her.

  What does your background should look like:

   • proficient with Node.js, CSS, HTML, and JavaScript;
   • experience with a modern JavaScript framework such as Vue or React;
   • good understanding with strengths and weaknesses of multiple JavaScript frameworks;
   • being not afraid moving towards Node.js;
   • experience with MySQL, CI/CD, Docker - as a plus.

  There is no one-size-fits-all here, Company is quite flexible and uses individual approach with every Candidate we meet. While getting familiar during our interview, we try to understand where your working experience, professional skills and future contribution to the company can be applied within our multiple business projects.

  We don’t want to set any limits, but if we are naming the numbers, then starting point for this position is not less than EUR 3600 - 5100 gross per month.

  Company offers:

   • Office in the center of Riga;
   • Young and motivated colleagues;
   • Real growth possibilities within the company;
   • Learning culture: lectures and workshops organised by colleagues as well as external partners, possibility to attend international conferences;
   • Great work-life balance: employee discount programs, health insurance, fun monthly office events, fruit Wednesdays, in-house library, flexible working hours and other

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ināra Tjurjapina:
  Phone: +371 24225989
  E-mail: inara.tjurjapina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir DYNATECH informāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas piedāvā inovatīvus risinājumus uzņēmumam, kas koncentrējas uz IT pakalpojumu sniegšanu pasaulē zināmiem zīmoliem DYNINNO grupā trīs galvenajās jomās: ceļošana, izklaide un finanses.

  Sakarā ar uzņēmuma paplašināšanos, tiek meklēts/-a:

  VECĀKAIS/-Ā FRONT-END PROGRAMMĒTĀJS/-A


  Amata apraksts:

  Šis amats ir lieliski piemērots Front-End programmēšanas speciālistam/-ei, kas ir gatavs/-a pieņemt jaunus izaicinājumus attīstības projektos, kuriem nav analogu Latvijas tirgū.

  Uzņēmums var piedāvāt projektu atbilstoši Jūsu interesēm: tiešsaistes rezervācijas sistēma, CMS ar sarežģītu biznesa loģiku, grāmatvedības/ krāpšanas apkarošanas sistēma vai maksājumu apstrāde – paziņojiet, ko Jūs vēlētos darīt vislabprātāk.

  Intervijas laikā mēs apspriežam visus mūsu projektus un uzmanīgi uzklausām pretendenta vēlmes, lai atrastu kandidātam/-ei vispiemērotāko projektu.

  Kādas zināšanas mēs no Jums sagaidām?

   • zināšanas darbā ar Node.js, CSS, HTML un Java Script;
   • pieredze darbā ar moderniem Java Script frameworkiem, piemēram, Vue vai React;
   • izpratne par Java Script frameworku stiprajām un vājajām pusēm;
   • vēlme strādāt ar Node.js;
   • pieredze darbā ar MySQL, CI/CD, Docker – tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Šī vakance nav piemērota ikvienam, mēs protam pielāgoties un izmantojam individuālu pieeju katram kandidātam, ar ko tiekamies klātienē. Intervijas laikā mēs izvērtējam, kā Jūsu darba pieredze, profesionālās prasmes un iespējamais nākotnes ieguldījums uzņēmumā var tikt piemērots mūsu biznesa projektos.

  Mēs nevēlamies noteikt ierobežojumu, bet, ja ir jānosauc konkrēts skaitlis, tad šī amata sākuma alga ir no EUR 3600 - 5100 bruto mēnesī.

  Uzņēmums piedāvā:

   • ofisu Rīgas centrā;
   • jaunus un motivētus kolēģus;
   • reālas karjeras izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
   • mācību kultūru: iespēju apmeklēt kolēģu un partneru organizētās lekcijas un seminārus, kā arī piedalīties starptautiskās konferencēs;
   • lielisks darbs – līdzsvarotas dzīves pamats: darbinieku atlaižu programmas, veselības apdrošināšana, jautri ikmēneša biroja pasākumi, augļu trešdienas, iekšējā bibliotēka, pielāgojams darba grafiks un daudz kas cits.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ināru Tjurjapinu:
  Tālrunis: +371 24225989
  E-pasts: inara.tjurjapina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dynatech/vecakais-a-front-end-programmetajs-a-senior-front-end-developer/20908&NoButtons=true&popup=1