draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.01.2020
  A client of WorkingDay Latvia – the Dinex Group is a leading global manufacturer and distributor of innovative-engineered exhaust and emission control products and solutions for the heavy-duty diesel and gas engine industry.

  Dinex Latvia is the biggest subsidiary of Dinex with a turnover of app. 25 M EUR and along with the profit of the company it is growing with each passing year. 97% of the Dinex Latvia production is exported. Other Dinex factories operate in Denmark, Germany, Great Britain, Russia and Turkey. The major customers of Dinex Latvia are trucks manufacturers Mercedes Benz, Volvo, Renault, MAN, DAF, KAMAZ, as well as heavy equipment manufacturers Caterpillar, John Deere, CNH, Liebherr and Atlas Copco.

  Company are looking for a


  MARKET RESEARCH ANALYST
  Work place: Jelgava

  This role requires an individual with a passion for analytics as well as operational process development. Who will play the key role in managing change in the demand planning function and lead the transition from pure data driven forecasting to a new demand planning software platform.

  Main responsibilities:

   • To deliver an accurate demand forecast on item level and using tools and insights available to drive delivery plan and excellent customer service
   • To collaborate with sales, marketing, finance and production to understand marketing programs, new product introductions, pricing changes and impacts, promotions, and events to meet customer demand
   • To lead regular forecast alignment process with sales teams located in more than 10 countries and create relevant inputs for meetings
   • To track weekly and monthly forecast error to identify contributing factors and, understand production risk factors, create improvement plan for the future
   • Become product volume expert through understanding consumption trends in addition to category and industry dynamics
   • To collaborate with the supply chain planner to ensure product supply risks are mitigated and optimal stock levels are maintained in more than 10 warehouses and distribution centers

  Position Requirements:

   • Experience in market research, analytics, demand planning or similar position, preferably in automotive business
   • Strong analytical and priority setting skills
   • Able to build productive relationships and communicate effectively at a variety of levels within organization
   • Client orientation and ability to seek for solutions
   • Very good knowledge of Excel
   • Language skills: Fluent in English (written and oral)

  Company offers:

   • Challenging work opportunities in dynamic, international environment
   • Self-development and career possibilities
   • Possibilities to realize your potential, develop and influence processes
   • Salary amount from EUR 1 500 – 1700 gross, depending on your qualification and background
   • Health insurance

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients – Dinex Group ir vadošais inovatīvi izstrādātu izplūdes un emisijas kontroles produktu un risinājumu ražotājs un izplatītājs.

  Dinex Latvia ir Dinex Grupas lielākais meitasuzņēmums ar apm. 25 miljonu EUR apgrozījumu, kas, tāpat kā uzņēmuma peļņa, ik gadu palielinās. 97% Dinex Latvia produkcija tiek eksportēta. Dinex ir arī rūpnīcas Dānijā, Vācijā, Lielbritānijā, Krievijā un Turcijā. Dinex Latvia lielākie klienti ir kravas automašīnu ražotāji Mercedes Benz, Volvo, Renault, MAN, DAF, KAMAZ, kā arī smagā aprīkojuma ražotāji Caterpillar, John Deere, CNH, Liebherr un Atlas Copco.

  Uzņēmums aicina pievienoties


  TIRGUS IZPĒTES ANALĪTIĶI
  Darba vieta: Jelgava

  Šī loma būs atbilstoša personai, kam saistoša analītika un ar ražošanu saistītu procesu attīstība. Kuram/-ai būs svarīga loma vadot pārmaiņu procesus produktu pieprasījuma plānošanā un pārejā uz pieprasījuma plānošanas programmatūras platformu.

  Jūsu uzdevumos ietilps:

   • sniegt precīzu pieprasījuma prognozi produkta līmenī, izmantojot pieejamos rīkus un atziņas, lai veidotu piegādes plānu un nodrošinātu klientu servisu augstā līmenī;
   • sadarboties ar pārdošanas, mārketinga, finanšu un ražošanas nodaļām, lai izprastu mārketinga programmas, jaunu produktu ieviešanu, cenu izmaiņas un to ietekmi, akcijas un pasākumus klientu pieprasījuma apmierināšanai;
   • vadīt regulāru prognožu saskaņošanas procesu ar pārdošanas komandām no 10 valstīm un sagatavot nepieciešamo informāciju sanāksmēm;
   • regulāri sekot nedēļas un mēneša prognožu kļūdām, identificēt iemeslus, lai izstrādātu uzlabojumu plānu nākotnei;
   • kļūt par produktu apjoma ekspertu, pārzinot kategoriju un nozares dinamiku, kā arī patēriņa tendences;
   • sadarboties ar piegādes ķēdes plānotāju, lai nodrošinātu produktu piegādes risku mazināšanos un optimālu krājumu līmeni vairāk nekā 10 noliktavās un izplatīšanas centros.

  Prasības:

   • pieredze tirgus izpētē, analītikā, pieprasījuma plānošanā vai līdzīgā amatā, vēlams transporta segmentā;
   • spēcīgas analītiskās un prioritāšu noteikšanas prasmes;
   • spējas izveidot produktīvas attiecības un efektīvi sazināties dažādos organizācijas līmeņos;
   • orientācija uz klientu un spēja rast risinājumus;
   • ļoti labas Excel zināšanas;
   • valodu prasmes: brīvi pārvalda angļu valodu (rakstiski un mutiski).

  Uzņēmums piedāvā:

   • izaicinošas darba iespējas dinamiskā, starptautiskā vidē;
   • pašattīstības un karjeras iespējas;
   • iespējas realizēt savu potenciālu, attīstīt un ietekmēt procesus;
   • atalgojumu apmērā no EUR 1500 - 1700 bruto, atkarībā no jūsu kvalifikācijas un iepriekšējās sagatavotības;
   • veselības apdrošināšana.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dinex-group/tirgus-izpetes-analitikis-e/21213&NoButtons=true&popup=1