draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.07.2018DATA QUALITY MANAGER
Riga (Latvia)

Do you have a flair for data? Do you possess strong coordination and problem-solving skills to resolve data issues? If you can see yourself in these statements and want to work within a professional organization to support your colleagues, then this might be the job you are looking for!

In North European Region (NER), we are looking for a Data Quality Manager, your primary responsibility will be to improve and maintain customer master data. To achieve this, you will need to collaborate closely together with colleagues from all over the region.

Key tasks and responsibilities:
 • Reduce duplicate accounts in SAP and Salesforce in prep for 1 ERP migration
 • Improve and maintain customer master data in key systems
 • Identify, investigate and resolve data quality issues
 • Fulfil job responsibilities aligned with given KPI's
 • Liaise with key stakeholders to help generate customer loyalty and develop new opportunities
 • Open to development and improvements to ensure best in class performance

  System and processes:
 • SAP ERP: experienced user
 • Microsoft Office: experienced user
 • Language: English, other Scandinavian language a bonus

  Necessary experience and background:
 • 2-3 years’ experience of working as a project manager and/or data management
 • Good experience with SAP in a Sales context
 • Business level fluency in English
 • Good interpersonal, collaboration and influencing skills

  Is considered as an advantage:
 • Previous experience of working in Customer Service environment or with similar tasks
 • High ability with SAP in a Sales and Distribution context
 • Previous experience with Microsoft Power BI

  To apply, please send your CV and motivation letter in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Eva Andza:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Jūsu ieguldījums palīdz Brazīlijas lauksaimniekiem iegūt vislabāko ražu.

  Ja vēlaties izstrādāt risinājumus, kas pasaulei ļaus sasniegt vairāk, izlietojot mazāk resursu, “Danfoss” ir vieta, kur Jūs varat dot patiesu ieguldījumu. Esiet gatavs satriecošai izaugsmei – gan personiskajai, gan profesionālajai. Jūs pārkāpsiet robežas, tiecoties uz mūsu mērķi visā pasaulē panākt labāku infrastruktūru, uzlabotu pārtikas piegādi, efektīvāku enerģijas izmantošanu un klimatam draudzīgus risinājumus. Pievienojieties mūsu komandai un palīdziet mums atklāt šīs brīnišķīgās pasaules potenciālu!

  Mēs esam “Danfoss”. Nākotnes inženierzinātne.

  DATU KVALITĀTES VADĪTĀJS/-A
  Rīga (Latvija)

  Vai Jums ir dotības darbā ar datiem? Jums piemīt izteiktas organizēšanas un problēmu risināšanas prasmes, kas ļauj atrisināt datu problēmjautājumus? Ja Jūs saskatāt sevī šādas dotības un prasmes un vēlaties strādāt profesionālā organizācijā, sniedzot atbalstu kolēģiem?! Šis, iespējams, ir darbs, kuru meklējat!

  Ziemeļeiropas (ZE) reģionā mēs meklējam DATU KVALITĀTES VADĪTĀJU, kura galvenā atbildības sfēra būs klientu pamatdatu uzlabošana un uzturēšana. Lai to sasniegtu, Jums būs cieši jāsadarbojas ar kolēģiem no visa reģiona.

  Galvenie darba pienākumi un atbildības sfēras:
 • Samazināt kontu dublikātu skaitu SAP un Salesforce, gatavojoties 1 ERP migrācijai
 • Galvenajās sistēmās uzlabot un uzturēt klientu pamatdatus
 • Identificēt, izmeklēt un atrisināt datu kvalitātes problēmjautājumus
 • Veikt darba pienākumus atbilstoši noteiktajiem galvenajiem darbības rādītājiem
 • Uzturēt sakarus ar galvenajām iesaistītajām pusēm, lai palīdzētu panākt klientu lojalitāti un attīstīt jaunas iespējas
 • Būt atvērtam attīstību un uzlabojumiem, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo sniegumu

  Sistēma un procesi:
 • SAP ERP: pieredzējis lietotājs
 • Salesforce: parasts lietotāja līmenis
 • Microsoft Office: pieredzējis lietotājs
 • Valodas: angļu valodas zināšanas, kāda no skandināvu valodas zināšanām tiks uzskatītas par priekšrocību

  Nepieciešamā pieredze un zināšanas:
 • 2-3 gadu darba pieredze projektu vadīšanā un/vai datu vadībā
 • Laba pieredze darbā ar SAP tirdzniecības jomā
 • Labas biznesa līmeņa zināšanas angļu valodā

  Par priekšrocību tiks uzskatīta:
 • Iepriekšēja pieredze darbā klientu servisa vidē vai ar līdzīgiem darba uzdevumiem
 • Augstas spējas darbā ar SAP tirdzniecības un izplatīšanas jomā
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar SalesForce
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar Microsoft Power BI

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/danfoss/datu-kvalitates-vaditajs-a/20403&NoButtons=true&popup=1