draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 19.03.2019


  A client of WorkingDay Latvia is a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider – Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Based on technological innovations, Dahua Technology offers end-to-end security solutions, systems, and services to create values for city operations, corporate management, and consumers. Dahua products are widely applied in key vertical markets such as public security, traffic, banking & finance, retail, and energy etc.

  With more than 16,000 employees and over 50% engaged in R&D, Dahua solutions, products, and services are applied in over 180 countries and regions.

  Dahua Technology has established more than 200 provincial offices in China as well as 54 overseas subsidiaries and representative offices covering the Asia Pacific, North America, Europe, Africa and other regions. To provide customers in Latvia and Estonia with fast and high-quality services, Dahua Technology is looking for a:

  TECHNICAL SUPPORT ENGINEER


  Job description:

   • Technical support on all parts and components including all Dahua product lines
   • Troubleshooting Issues in the field over the phone, Skype or email
   • Support to Installation and Distributors in the field
   • Field training on new product launches, roadshow and workshop
   • Development of training materials
   • Organize and implement product and software updates
   • Tradeshow staff representative during normal tradeshow hours
   • Increase ongoing knowledge via internal and external trainings
   • Collaborate with a global technical support team to share ideas and information

  Qualification:

   • Bachelor degree or above
   • At least two years hands on experience in a PC/network helpdesk or technical support environment
   • Preferred in-depth knowledge of Dahua and/or related products
   • Strong attention to detail
   • Effective verbal and written communicator
   • Good English skills is required, able to use Russian is preferred
   • Quick problem solving
   • Flexible team player
   • Excellent customer service skills
   • Knowledge of TCP/IP and Networking Fundamentals
   • Proven competence plus knowledge of installation and service procedures

  Valued, but not required:

   • CCTV Installation and/or configurations
   • Programming and application design
   • Use of phone response tools and/or help desk applications
   • Fundamental understanding of Video Door phone, Access Control/ Security Systems

  Join Dahua Technology, you will get:

   • Competitive wage package, including basic salary EUR 1680 – 2100 gross, annual bonus, transport and communication allowance, daily allowance on business trip
   • Fair and transparent staff development opportunity
   • Friendly work environment
   • Personnel ability improvement
   • Oversea business trip opportunity
   • Internal position change and promotion opportunity

  If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir pasaulē vadošais videocentrisko viedo IoT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Dahua Technology nepastarpināti piedāvā pilnīgus (end-to-end), uz inovatīvām tehnoloģijām balstītus drošības risinājumus, sistēmas un pakalpojumus, kas ir nozīmīgi pilsētvidei, uzņēmumu vadībai un patērētājiem. Dahua produkti tiek plaši lietoti tādās jomās kā valsts drošība, satiksme, bankas un finanses, mazumtirdzniecība, enerģētika u.c.

  Pateicoties vairāk kā 16 000 darbiniekiem, no kuriem vairāk kā 50% ir iesaistīti pētniecībā un attīstībā (R&D), Dahua risinājumi, produkti un pakalpojumi tiek izmantoti vairāk nekā 180 valstīs un reģionos.

  Dahua Technology ir vairāk kā 200 reģionālie biroji Ķīnā, kā arī 54 meitasuzņēmumi un pārstāvniecības Āzijas un Klusā okeāna, Ziemeļamerikas, Eiropas, Āfrikas un citu reģionu valstīs. Lai nodrošinātu Latvijas un Igaunijas klientus ar augstas kvalitātes servisu, Dahua Technology meklē:

  TEHNISKĀ ATBALSTA INŽENIERI


  Darba apraksts:

   • sniegt tehnisko atbalstu attiecībā uz visu Dahua produkciju, to daļām un komponentēm;
   • risināt problēmsituācijas pa tālruni, Skype vai pa e-pastu;
   • sniegt atbalstu distributoriem iekārtu uzstādīšanā un instalēšanā;
   • saistībā ar jaunu produktu ieviešanu veikt apmācības, piedalīties prezentācijās un semināros;
   • izstrādāt mācību materiālus;
   • organizēt un ieviest atjauninājumus par produktiem un programmatūrām;
   • pārstāvēt uzņēmumu tirdzniecības izstādēs to norises laikā;
   • pilnveidot savas zināšanas ar iekšējo un ārējo apmācību palīdzību;
   • sadarboties ar globālo tehniskā atbalsta komandu, apmainoties ar idejām un informāciju.

  Prasības kandidātiem:

   • augstākā izglītība, vismaz bakalaura grāds;
   • vismaz divu gadu praktiska pieredze PC/tīkla helpdesk dienestā vai tehniskā atbalsta vidē;
   • vēlamas padziļinātas zināšanas par Dahua produktiem un/vai saistītiem produktiem;
   • izteikta uz detaļām vērsta uzmanība;
   • efektīva komunikācija runā un rakstos;
   • labas angļu valodas zināšanas, vēlamas arī krievu valodas zināšanas;
   • komandas spēlētājs, kas gatavs pielāgoties;
   • izcilas klientu apkalpošanas prasmes;
   • zināšanas par TCP/IP un tīklošanas pamatiem;
   • kompetences un zināšanas uzstādīšanas un servisa procedūru jomā

  Zināšanas, kas ir ļoti vēlamas, bet nav obligātas:

   • CCTV uzstādīšana un/vai konfigurācijas;
   • programmēšana un lietotņu projektēšana;
   • telefona atbilžu rīku un/vai palīdzības dienesta lietotņu lietošana;
   • izpratne par durvju video tālruņu, piekļuves kontroles/drošības sistēmām.

  Pievienojoties Dahua Technology, Jūs iegūsiet:

   • konkurētspējīgu atalgojumu ar mēneša bruto pamatalgu EUR 1680 – 2100, gada prēmiju, piemaksas par transporta un telefonsakaru izdevumiem, apmaksātus darījumu braucienus;
   • godīgas un caurspīdīgas personāla attīstības iespējas;
   • draudzīgu darba vidi;
   • savu kompetenču attīstību;
   • iespēju doties darījumu braucienos uz ārvalstīm;
   • karjeras izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros.

  Ja esat atvērts/-a jaunām darba iespējām, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dahua-technology/tehniska-atbalsta-inzenieris-e/20761&NoButtons=true&popup=1