draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 03.09.2019


  A client of WorkingDay Latvia is a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider – Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Based on technological innovations, Dahua Technology offers end-to-end security solutions, systems, and services to create values for city operations, corporate management, and consumers. Dahua products are widely applied in key vertical markets such as public security, traffic, banking & finance, retail, and energy etc.

  With more than 16,000 employees and over 50% engaged in R&D, Dahua solutions, products, and services are applied in over 180 countries and regions.

  Dahua Technology has established more than 200 provincial offices in China as well as 54 overseas subsidiaries and representative offices covering the Asia Pacific, North America, Europe, Africa and other regions. In order to manage and coordinate marketing activities in Baltic countries and support sales team Dahua Technology is looking for a:

  MARKETING SPECIALIST
  in Baltics


  Main tasks:

   • Organize and coordinate exhibitions, roadshows, seminars, meetings & training
   • Manage media exposure in cooperation with local PR agencies: advertisement, press release, articles on publications, & etc.
   • Conduct market research & analysis, monitor industry trends and competitor activities (product, price, ad & promotion)
   • Create tailored promotional programs for dealers and key customers
   • Provide sales team, customers and business partners with marketing materials
   • Communicate with the marketing team from the headquarter to coordinate company-wide marketing activities, all around the year marketing plan, budget control, payment arrangement etc.

  Requirements:

   • Minimum 3 years’ experience of marketing, advertisement, and/or copy writing
   • Bachelor in Business Administration / Marketing / Advertisement
   • Good oral and written communications skills, analytical skills, organization skills
   • Good English is must, Russian is preferred
   • Knowledge of advertisement / media
   • Familiar with graphic and video software like Photoshop, Illustrator, etc.
   • Experience from Security, Computer, Networking, Telecommunication industry, Security / Video Surveillance industry is preferred

  Join Dahua Technology, you will get:

   • Competitive wage package, including basic salary EUR 1700 – 2000 gross, bonus depending on business performance, transport and communication allowance, daily allowance on business trip
   • Friendly work environment
   • Oversea business trip opportunity
   • Internal position change and promotion opportunity
   • Work place in the center of Riga

  If you are open for new career opportunity within the world-leading company, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir pasaulē vadošais videocentrisko viedo IoT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Dahua Technology nepastarpināti piedāvā pilnīgus (end-to-end), uz inovatīvām tehnoloģijām balstītus drošības risinājumus, sistēmas un pakalpojumus, kas ir nozīmīgi pilsētvidei, uzņēmumu vadībai un patērētājiem. Dahua produkti tiek plaši lietoti tādās jomās kā valsts drošība, satiksme, bankas un finanses, mazumtirdzniecība, enerģētika u.c.

  Pateicoties vairāk kā 16 000 darbiniekiem, no kuriem vairāk kā 50% ir iesaistīti pētniecībā un attīstībā (R&D), Dahua risinājumi, produkti un pakalpojumi tiek izmantoti vairāk nekā 180 valstīs un reģionos.

  Dahua Technology ir vairāk kā 200 reģionālie biroji Ķīnā, kā arī 54 meitasuzņēmumi un pārstāvniecības Āzijas un Klusā okeāna, Ziemeļamerikas, Eiropas, Āfrikas un citu reģionu valstīs. Lai vadītu un koordinētu mārketinga aktivitātes Baltijas valstīs un atbalstītu pārdošanas komandu, Dahua Technology meklē:

  MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
  Baltijas valstīs


  Galvenie uzdevumi:

   • organizēt un koordinēt izstādes, seminārus, sanāksmes un apmācības;
   • sadarbībā ar vietējām PR aģentūrām vadīt mārketinga aktivitātes plašsaziņas līdzekļos: reklāma, paziņojumi presei, raksti par publikācijām utt.;
   • veikt tirgus izpēti un analīzi, sekot līdzi tendencēm nozarē un konkurentu aktivitātēm (produkti, cena, reklāma un tirdzniecības veicināšana);
   • izveidot pielāgotas mārketinga programmas izplatītājiem un galvenajiem klientiem;
   • nodrošināt pārdošanas komandu, klientus un sadarbības partnerus ar mārketinga materiāliem;
   • sadarboties ar mārketinga komandu centrālajā birojā saistībā ar visa gada mārketinga plānu un aktivitātēm budžeta kontroli, maksājumu veikšanu utt.

  Prasības kandidātiem:

   • vismaz 3 gadu pieredze mārketingā, reklāmas un / vai satura veidošanā;
   • bakalaura grāds biznesa vadībā / mārketingā / reklāmā;
   • labas komunikācijas prasmes mutiski un rakstiski, analītiskās un organizatoriskās prasmes;
   • obligātas labas angļu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas vēlamas;
   • zināšanas par reklāmu / plašsaziņas līdzekļiem;
   • prasme strādāt ar grafikas un video rediģēšanas lietojumprogrammatūrām kā Photoshop, Illustrator utt.;
   • iepriekšēja pieredze drošības, datoru, tīkla, telekomunikāciju nozares uzņēmumā vai apsardzes / video novērošanas nozarē tiks uzskatīta kā priekšrocība.

  Pievienojoties Dahua Technology, Jūs iegūsiet:

   • konkurētspējīgu atalgojumu ar mēneša bruto pamatalgu EUR 1700 – 2000, prēmijas, atbilstoši biznesa rezultātiem, piemaksas par transporta un telefonsakaru izdevumiem, apmaksātus darījumu braucienus;
   • draudzīgu darba vidi;
   • iespēju doties darījumu braucienos uz ārvalstīm;
   • karjeras izaugsmes iespējas;
   • darba vietu Rīgas centrā.

  Ja esat atvērts/-a jaunām darba iespējām, pārstāvot pasaulē vadošu uzņēmumu, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dahua-technology/marketinga-specialists-e-baltijas-valstis/21004&NoButtons=true&popup=1